Kasım 2008

Ö T E S İ

 

20.04.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Haziran - 2006

 
 

Köşe Yazıları


Ölçü :  İlber Hoca varsa, zaman kaybolmaz… -  Cem  Sökmen
O, “Değer kim varsa onun peşine düştüm” diyor ve “Her değere dost, her sahteye düşman” diyen Cemil Meriç’i hatırlatıyor bizlere. Konulara baştan hüküm vermek değil, anlamak gayesiyle yaklaşan, kalıpları kırarak değerlere el uzatan bir aydın iradesine muhtacız. İlber Hoca’nın gülen yüzü, kendinden emin üslubu ve duruşu pek çok kişiyi etkiledi, tarihimizi sevdirdi ve merak ettirdi.
()
Çapraz Ateş :  Bölgede sular ısınırken -  Kemal Çapraz
Irak’taki Amerikan işgalinden hemen sonra, bölgede yeniden sular ısınmaya başladı. Irak’ta batağa saplanmış olan Amerika buna rağmen bölgede yeni yeni operasyonların peşinde koşuyor. İran’la yaşanan nükleer kriz en üst seviyede iken, İran’ın bir gazetesinde Güney Azerbaycan Türklerini aşağılayan bir karikatürün yayınlanması bardağı taşıran son damla oldu.
()
Sağlık Meridyeni :  “Tansiyon" ile niçin oynanıyor? -  Dr. İsmail  Maraş
“ABD’de yüksek tansiyonun yeniden tanımlaması çerçevesinde 17 milyar dolarlık bu sektörün pastasını büyütecek olması tartışmalara neden oldu. Bu nedenle büyük ilaç şirketlerinin, tıp sektörüne baskı yapmak için sürekli doktorlara pahalı yemekli toplantı düzenlemesi eleştiriliyor. New York Times Gazetesi’ne göre eleştirilerin hedefinde ise Amerikan Yüksek Tansiyon Derneği bulunuyor."
()
Türk Ekonomisi :  Türk hukukunda vicdanî ret mümkün mü? -  İ.Orkun  Atalay
Bir vatandaşın, kamuoyundaki tabiriyle, “askerlikten kaçmak” için “sığındığı” bir kavram olarak Türkiye gündemine gelen “vicdani ret”, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu konudaki kararıyla birlikte kamuoyunu ve tabii ki öncelikle hukukçuları oldukça meşgul etmiştir. Biz de konuyu sosyolojik, siyasi ve hukuki açılardan analiz edip doğru sonuca ulaşmayı amaçlamaktayız.
()
Tutanak :  Tık tık eden kabacuğum -  Hüseyin Özbek
Yoksul çocukluğumun en büyük zenginliği doyasıya dinlediğim masallardı. Köyümde masala uzannama denirdi.Babama bin kere aynı uzannamaları anlattırır, tekrarı için yalvarırdım.Başlayınca da bir sonraki cümlesinin ne olacağını şaşmaksızın bilir, yine de ilk kez dinlermişçesine haz duyardım.Ben de çevreme aynı masalları naklederdim.
()
Geniş Açı :  Ateşin kızları -  Ali Arif Esatgil
Dünyanın altını üstüne getiren operasyonlara el atan ülkeler, iş vitrine gelince bir anda kadınlara sarıldı. Porselen dişleri, naylon gülüşleri ile bu kadınlar sık sık kapımızı çalar oldu. Kan ve barut kokusunu, ruj, rimel, allık, pudra ve pahalı parfümlerle kamufle etme telaşı mı? Kim öğütlüyorsa doğrusu işini iyi biliyor. Kadını anne, kardeş, evlat, hala, teyze vs. vasfından sıyırıp, sadece ve sadece dişiliğe indirgeyen bir dünyanın halini düşünüyorum…
()
gezi :  Balyanlar mimar değil müteahhitti!.. -  Nazan Sezgin
Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünün düzenlediği bir sempozyumda Atatürk Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesinden Yrd. Doç. Selman Can’ın karanlıklara ışık tutan bildirisini dinleyen herkes Balyanların mimar olmadığını hayretle öğrendi. Balyanlar kimmiş? Acaba Pars Tuğlacının yazdıkları gerçeğe ne kadar uyuyor? Bildiriden öğrendiklerimizi okuyucularımıza aktaralım.
()
Kulvar :  Ne oldu sana vatanım! -  Cihangir Arık
Bir vatanım vardı; dağları yeşil yeşil, ovaları ekin dolu, dereleri berrak, yaylaları serindi, kuşlar uçardı cıvıl cıvıl, rüzgârlar eserdi serin serin, insanım vardı yüreği dağ, yüreği yâr, yüreği yârendi!...Şimdi ne oldu sana canım vatanım?.. Dağların ihanet yüklü, ovaların kalleş pusu, derelerin ihanet salyası, yaylaların kahpelik uzantısı, kuşların leş kargası, rüzgârların ters, insanım gaflet ve ihanet içinde, insanım atasını töresini unutmuş, insanım yârini unutmuş!
()
TeknoVizyon :  Üniversite-Sanayi İşbirliği -  Nilüfer Yalçın
Günümüzde ülkelerin rekabet güçleri pazarlanabilir mal ve hizmet üretimlerinin ötesinde, bunların ne ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer taşıdıklarına bağlı hale gelmiştir. Teknolojinin en temel girdisini oluşturan bilginin temelinde ise bilimsel araştırmalar yatmaktadır.
()
Pusula :  Cambaza bak cambaza! -  Bayram Akcan
9. cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, “Başı bağlı olarak okumak isteyen Suudi Arabistan’a gitsin” sözüyle başlayan tartışmalar, Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırıyla alevlendirilmiş, Danıştay üyelerine yapılan saldırıyla da istenilen son nokta konmak istenmiştir. Durup dururken, düğün değil bayram değilken Demirel beyanat vermiş, Cumhuriyet gazetesi gündüz gözü güle oynaya bombalanmış, bir avukat elini kolunu sallayarak Danıştay’a silahla girerek katliama yeltenmiş...
()
Göğe Merdiven :  Şimdi akıllı olma zamanı -  Aybars Fırat
Türkiye, büyük devletlerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Kendi ülkelerinde durumu kötüye giden bu güçler kudurmuş itler gibi Türkiye gibi ufku açık devletler ve milletler üzerinde korkunç plan ve programlar yapıyorlar. Hedef ülkelerle ilgili birden fazla senaryo hazırlayıp birini veya hepsini birden devreye sokuyor, bu senaryolarla kesişen başka ülke veya yerli işbirlikçi senaryoları varsa onlarla da işbirliği yapıyorlar.
()
Ünlem ! :  Ölüm; borçları paklamaz, miras olarak bırakır! -  Asuman Özdemir
17 Ocak 2002 tarihli BDDK’nın basın duyurusunda “Bilindiği üzere, hisselerinin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait olan Sitebank A.Ş.’nin Nova Bank S.A.’ya satışına ilişkin Hisse Devir Sözleşmesi 11 Ocak 2002 tarihinde imzalanmıştı. Adı geçen Bankanın hisselerinin Novabank S.A.’ya devredilmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16 Ocak 2002 tarih ve 596 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” diyordu.
()
Sözün Özü :  At izi ile it izi arasında nükleer santral -  Alptekin Cevherli
Türkiye’miz yine buhranlı bir döneme doğru sürüklenmeye çalışılıyor. Ülkede bir zamandır beğenseniz de beğenmeseniz de süregelen siyasi istikrar öyle bir darbe aldı ki, tarifi mümkün değil. İfadenin tam mânâsıyla ‘at izi ile it izi’ resmen birbirine karışmış durumda. Birileri düğmeye bir yerlerde bastı. Hiç kimse, bu konuda şüphe içinde değil.
()
Köşe Taşı :  Başarıya küsmek -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
Niyetlerimizden azim sözcüğü ürkmüş. Gücümüzü aşan gereksiz işler yüzünden üzüle üzüle pelteleşmiş bir yalnızlıkla yaşamaya ‘evet’ demişiz. Başarıya muhalefet etmeyi alışkanlık haline getirmişiz. Gereksiz eylem ve etkinliklerde fazla inat etmeye alıştırılmışız. Kendimizi adam etmek için, sorumsuzlukları alkışlayıp durmuşuz. Başarıya vefasızlık yemini etmişiz.
()
TeknoVizyon :  Üniversite-Sanayi İşbirliği -  Nilüfer Yalçın
Üniversite-sanayi işbirliği kavramı üniversitelerin mevcut olanakları ile sanayinin mevcut olanaklarının birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden güçlenmeleri için ortaklaşa yaptıkları sistemli, belli bir plana dayanan çalışmaların bütünüdür.
()
Milli Sıtrateji :  İkinci kırılma olmayacak! -  Dr. Alptürk Ünlü
Danıştaş olayının baş tezgahtarının Kürt kökenli bir şahıs olması ilginçtir. Özellikle bu çeşit doğu ve güneydoğu kökenli insanların, din, bölücülük ve benzeri yapılarda her türlü purovakasyonların amacına yönelik olarak doğrudan ya dolaylı olarak CİA’nın ve benzeri uzantıların istediği şekilde kullanıldıkları da bilinmektedir. Buna yönelik çok sayıda farklı anlayışlardan örnekler de verebiliriz. Hizbullah lideri Batmanlı, Dev-Sol lideri Elazığlı, İBDA-C lideri-Muşlu, Aczmendi lideri-Elazığlı, PKK lideri Urfalı Alpaslan Aslan’da Bingöllüdür...
()
Aykırı Bakış :  Anar Resul oğlu Rızayev’e açık mektup (Azerbaycan Yazıcılar Birliği Başkanı) -  Dr. Yusuf Gedikli
Arif olmadığınız için insan pisikolojisinden anlamıyorsunuz. Tabii toplum psikolojisinden de anlamıyorsunuz. Şayet anlasaydınız, sosyolojide Aristidi kompleksi diye bir vakıanın olduğunu, insanların uzun süre başta kalan kişilerden başarılı olsa dahi hoşlanmadığını, bıktığını, bezdiğini, usandığını bilirdiniz ve çekilirdiniz. O zaman daha saygı değer biri olurdunuz.
()
Öteki UFUK :  Öteki Ufuk -  Süleyman Özkonuk
-
()
. :  Sürgün: Türklerin acı talihi -  Sevil İrevanlı
Sürgünün Latince karşılığı deportatito’dur. Kovulmak, sürgün edilmek demektir. Hukukta ilk defa Fransa’da sürgünün bir nevi olarak ortaya atılmış ve şüpheli şahıslar hakkında 1791 yılda çıkan kanunla icrasına başlanmıştır. Bu kanuna göre siyasi yönden sebatsız sayılan şahıslar Gviana yaylasına sürgün edilirdi. Sürgünden yalnızca suçluları cezalandırmak değil, aynı zamanda inkılapçıları yargılamak maksadıyla da yararlanılmıştı.
()
Reymanca :  Okyanuslar Ötesindeki İsrail -  Reyman Eray
Geçen haftalar-aylar, oluşturduğu “nükleer tehdit”ten ötürü ABD’nin İran’ı vurup vurmayacağı tartışmasıyla geçti... Vuracak hanımlar-beyler! Mutlaka vuracak! Bugün değilse yarın, bu yıl değilse gelecek yıl ya da dört yıl sonra... Zenginleştirilmiş uranyumun atom bombasına dönüşebileceği tarihi -hiç merak etmeyin- Yahudi bilim adamları herkesten iyi hesaplamıştır. Tehlikeye çeyrek kala gereken yapılacaktır.
()
Seyran :  Sevgilerde… Hatıralarda… -  Hayri Ataş
Birkaç yıl önce eşini kaybetmiş. Yüzünde ve gözlerinde adeta yapışmış gibi duran hüznün o sebeple olduğunu sonradan öğrendim. Hep telaş içinde olduğunu düşünürdüm, hakikaten de öyleymiş, bunu da sonradan öğrendim. Hayatın omuzlarına bindirdiği yük, onu biraz olsun, rahat bırakmadığı gibi aksine gittikçe artmış meğerse. Hiç yüksek sesle konuşurken görmedim.
()
Gezi :  Uşak ve Uşak halıları -  Banu Erkmen
Anadolu’nun Ege’si ile İç Anadolu’ya bağlayan yollarına kurulmuş, yüzyıllarca derdini, mutluluğunu, tasasını ilmeklerle sayısız halıya dökmüş, bugün dünyanın her yerinde, en şık salonlarında bayrak gibi yayılmış bir şehrin hikâyesi. Halı Türklerin hikâyesidir. Bin yıllarca hayatlarında Altaylardan Toroslara kadar bitmeyen yollarda devamlı yürümüşlerdir.
()
Aykırı Rüzgâr :  Bir Kurum ve Bir Değerlendirme -  Mustafa Can
Derinlerimizde bir yerlerde yüzyıllardır batılılar tarafından pompalanan, bizim de fark etmeden kabul ettiğimiz bir aşağılık kompleksimiz var. Hatta esprilerle bu desteklenir, “Türk işi” diye aşağılarız. Böyle olmadığının ispatı için diyorum ki İstinye’ye gidin ve neler yapabildiğimizi görün. Dünyanın en zor kanalı olan İstanbul Boğazı’nda deniz trafiği nasıl idare ediliyor şahit olun. Bu gururu bir Türk olarak siz de yaşayın.
()
Zekice :  Yargıya sıkılan kurşun -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan bu yana böyle vahşi bir saldırı ile karşı karşıya kalmamıştır. İş bu noktaya neden gelmiştir? Bu olayın arkasında kimler vardır? Ve neden yargı seçilmiştir? Anayasamıza göre güya kuvvetler ayrılığı var, yani yasama, yürütme ve yargı erki ayrıdır ve birbirlerine müdahale hakları yoktur. Ama Anayasadaki bu ayrılık sadece sözde kalmaktadır.
()
Bamteli :  “Muhteşem İkili”den muhteşem bir güldeste -  Aydil Erol
Ağa beğliğin inanılmaz örneklerini veren, sanatının ululuğu kadar, kişiliğinin yüceliğiyle de tanınan, Yahya Kemal’in “Benim küçük Cemil’im” dediği Necdet Yaşar, kelimenin tam anlamıyla “gani gönüllü”dür. Onun “Sanata pîr aşkına gönül verdiği, para-pul, şan-şöhret ihtirası duymadığı” en azından güneşin doğudan doğması kadar doğrudur; gerçektir. Yazdıklarını yayımlamasa da yaman bir hicivcidir.
()
Yakın Takip :  Atatürk kaç yaşında? -  Dr. Ünal Metin
İnsanoğlu için her yılın, günün, saatin değeri ayrıdır. Toplumlar için ise bazı günlerin ve yıldönümlerinin önemi daha farklıdır. Millet olma aşamasına ulaşmış toplulukların ortak duygularını yansıtan tarihlerin anlamı önemlidir. İhmal edilmemeleri gerekir. Toplumların bir ülkü etrafında birleşmesinde vefa duygusunun gerekliliği yadsınamaz. Bütün uluslar 10, 25, 50 100 yıllık dönemleri önemserler. Bu dönemler semboldür. Kızılelma’dır.
()
Hedef :  İş mi sipariş mi? -  Ünal  Bolat
“Toplumu germeyin!” Kim diyor bunu? Uzaktan kumandalı saldırı ve eylemleri bahane edenler. Ne istiyorlar? Bir an önce seçime gidilsin. Niçin? Tansiyon ancak erken seçime gidilerek düşer iddiasıyla. Böylelerine toplumda “ iş misin sipariş misin?” derler. Bu iş, bir sipariştir… 28 Şubat dönemindeki gibi hem de.
()
Gerçek :  Çağrı -  Özdemir Özsoy
Üzerinizde denemeler yapılıyor. Sağlık kontrolları bulaşıcı hastalıkları önleme için değil hâlâ çökertemedikleri güçlü bir bünyenin zayıf taraflarının belirlemek amacıyla yapılıyor. Elenselerle ne kadar sarsılabileceğiniz araştırılıyor. Amaçları, umutlarınızı kırıp sizi güçsüz bırakmaktır. Bazen istedikleri kıvama getirilemediğinizi görerek, verecekleri kaybın telaşı içinde kendi tertiplerini ellerine yüzlerine bulaştırmaktadırlar.
()
Serbest Atış :  Mayıs soğuğu -  Tuncay Yıldız
Mayıs ayının ikinci haftasında dolar yükseldi, borsa düştü, ekonomik parametrelerde dengesizlik oluştu. Kamuoyunda bu ani ekonomik değişim devalüasyon mu oluyor şeklinde söylemlere sebep oldu. Az zaman sonra yapılan resmi açıklamalarda, dalgalanmanın iç sebeplerden değil daha çok dış sebeplerden kaynaklandığı söylendi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dediği gibi piyasalar dalgalandı, duvara çarptı ve geri geldi.
()
Kuşbakışı :  Fenerbahçe’ye dokunmayın yeter! -  Şahin Zenginal
“Çözümsüzlük çözüm değildir” diyenler Kıbrıs’ta da elimizi kolumuzu bağladı. Rauf Denktaş’ı hedef tahtasına oturtanlar, kendi elleriyle seçtirdikleri Mehmet Ali Talat’ı bile çileden çıkardı… Kuzey Irak’ta “kırmızı çizgi” kalmadı, resmen kürt devleti kuruldu. Kerkük ile bütün bağlar koparıldı… Terör olayları arttı… Her gün birkaç şehit cenazesi kaldırılır oldu…
()
Tarih Bilinci :  Atatürk, yüz yirmi beş yaşında -  Rasim Giresunlu
Atatürk şu anda, maddi anlamda aramızda değildir. Bu nedenle hiç kimse maddi anlamda, Atatürk’e zarar veremez. Bizler Türk olarak, şunu unutmayalım! Atatürk’e düşman olanlar Türklükten nasibini almamış olanlardır. Eğer bunlar içersinde, Türk olup da Atatürk’e küfredenler varsa, bunlar da kanına küfretmenin tadını almış olan asalaklardır! Gerçekte Atatürk’e saldıran zümrenin ortak noktası “Ne Mutlu Türküm Diyene” diyememelerdir.
()
Net P@no :  E-Devlet Vatandaşı Şeffaflaştırıyor -  Baki Günay
Vatandaşların internet teknolojisini kullanarak daha kolay hizmet almasını sağlayan ve bürokrasiyi azaltan e-devlet uygulaması, istenmeyen sonuçlar doğurmaya başladı. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim özdeyişi bugünlerde farklı bir söze dönüştü. Bana teknoloji ne kadar kullandığını söyle sana kim olduğunu anlatayım.
()

*

Haberler


Arabistan yolculuğu -  Ufuk Ötesi
Allah nasip etti ve 5-16 Ocak 2006 tarihleri arasında kutsal topraklara hac ziyaretim oldu. Bu topraklara 1995’te Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hastanelerde görevli doktor olarak ve 2002’de ticari vize ile de gitmiştim.
(5556)
“Tarih Tekerrür Etmeyecektir” -  Ufuk Ötesi
İngiltere’de sanayi devrimi (1760-1840) süreci sonrasında yeni sosyo-ekonomik dünya düzeni batıda hızla gelişmeye başlamıştır. Osmanlı devletinin kurumsal ve sosyal yapısının yeni dünya düzenini algılayamaması muhtelif iç ayaklanmalara sebep olmuştur.
(5289)
Rüstemhanlı’ya şükran günü -  Ufuk Ötesi
Azerbaycan’ın milli şairi, fikir adamı, devlet adamı, Sabir Rüstemhanlı için bir “Şükran Günü” düzenlendi. Süleymaniye Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Sabir Rüstemhanlı’nın edebî, siyasî ve fikrî yönü ele alındı.
(4922)
Türkiye’nin gökyüzündeki yeni yıldızı -  Ufuk Ötesi
“Bir yıldız doğuyor” sloganıyla yola çıkan Best Havayolları faaliyete başladı. Şirketin Kurucusu ABD’de yaşayan iş kadını Bahtışen Tunca, “ Gökyüzünde Türkiye’nin “yeni yıldızı” olmayı planlıyoruz” dedi.
(3502)
Kırım Türklerinin görkemli gecesi -  Ufuk Ötesi
29 Nisan Cumartesi akşamı Topkapı Eresin Oteli'nde Kırım Gecesi düzenlendi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi’nin organize ettiği yemekli geceye 500'ün üzerinde seçkin davetli katıldı.
(3077)
Paramparça -  Reyman Eray
“Şu Çılgın Türkler” kitabıyla aylardır adından söz ettiren Turgut Özakman’ın “Paramparça” adlı oyunu Hadi Çaman Tiyatrosu’nda. Çaman, oyunun rejisini 40 yıllık Dormenli sahne arkadaşı Göksel Kortay’ın usta ellerine teslim etmiş.
(3013)
Ölümsüzler -  Reyman Eray
Melih Cevdet Anday’ın önemli oyunlarından biri olan “Ölümsüzler”, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nca sezon boyunca neredeyse kapalı gişe sahnelendi.
(3001)
Nathalie Turnede -  Reyman Eray
Tilbe Saran ve Zuhal Olcay’ın ses getiren oyunu “Nathalie”, sezon boyunca Harbiye Kenter Tiyatrosu’nda sahnelendikten sonra, şimdilerde Anadolu tiyatroseverine perde açıyor...
(2969)
Arşiv maziye ışık tutar, geleceği yönlendirir -  Ufuk Ötesi
Tüm Arşivciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin, arşivlerin, devlet varlığının teminatını teşkil eden vazgeçilmez kuruluşlar olduğunu ifade etti.
(2915)
Zaman Adında Bir Kadın -  Reyman Eray
Tiyatro Ayna’nın kurucusu Dilek Türker, usta tiyatroculuğuyla olduğu kadar, sağlam Atatürkçülüğüyle de bilinir. Soyadını hak eden bu sanatçımız son olarak Melisa Gürpınar’ın “Zaman Adında Bir Kadın” adlı oyunuyla çıktı sevenlerinin karşısına.
(2785)
Şehir Tiyatrosu’na Ödül Yağdı -  Reyman Eray
Ülkemizde “ödül” denince, “körlerle sağırlar birbirini ağırlar” özdeyişi gelir akla. Oysa geçen ay dağıtılan Sadri Alışık Ödülleri, bu çirkin “kanı”yı silecek denli düzeyli bir seçimin mükemmel örneğini sergiledi.
(2767)

2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002