Kasım 2008

Ö T E S İ

 

22.07.2024 Arşiv maziye ışık tutar, geleceği yönlendirir


Tüm Arşivciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin, arşivlerin, devlet varlığının teminatını teşkil eden vazgeçilmez kuruluşlar olduğunu ifade etti.

Şahin, “Arşivler devletimizin mazisine ışık tutan, geleceğini yönlendirmede çok önemli rol oynayan ve bu yönüyle devlet varlığının teminatını teşkil eden vazgeçilmez kuruluşlardır” dedi. Hacı Haldun Şahin yaptığı açıklamada, geçmiş ile bugün, bugünle gelecek arasında sağlam köprülerin kurulması, siyaset, ekonomi, toplum hayatı ve kültür alanında yaşanan tecrübelerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması, devletlerin ve milletlerin tarihinde çok büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Şahin, “Onun için arşiv hizmetleri de milli seviyede ve köklü bir şekilde ele alınmalı, gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılarak bir devlet politikası haline getirilmelidir. Geçmiş ile bugün, bugünle gelecek arasında sağlam köprüler kurulması, siyaset, ekonomi, toplum hayatı ve kültür alanında yaşanan tecrübelerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması, devletlerin ve milletlerin tarihinde çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu. Şahin, arşiv hizmetlerinin devletimiz için arz ettiği öneme mütenasip olarak, bütün kamu kurum, kuruluş ve ilgililerin bu hizmetlere gereken hassasiyet ve ciddiyetle sahip çıkmamaları halinde, devlet için telafisi mümkün olmayan aksamalara ve kayıplara sebebiyet vermiş olacaklarının da altını çizdi. HAZİNE-İ EVRÂK Tüm Arşivciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Osmanlı Cihan Devleti, muhafaza ettiği dokümanlara son derece kıymet verip önem atfettiğinden dolayıdır ki "Hazîne-i Evrâk" tabirini kullanmıştır. Söz konusu edilen bu arşiv materyali sadece Türk dünyası için değil, Osmanlı Milletler Topluluğu dediğimiz Osmanlıdan ayrılan yaklaşık 40'ın üzerindeki devletler için de büyük önem taşımaktadır. Daha önceden tarihlerinin yazılmasında konsolosluk raporlarını kullanan bu devletler, Osmanlı Arşivi'ndeki dokümanların arşivcilerimiz tarafından açılmasıyla; dikkatlerini Türkiye'ye çevirmişlerdir. Böylece kendilerine ait mirası daha iyi tanıma ve araştırma imkânı bulabilmişlerdir. Türk milleti için de durum çok farklı değildir. Zira çok yakın bir tarihe kadar ilmi araştırmalara vakanüvislerin yazılarının yanı sıra layihalar, seyahatnameler, tezkireler ve yabancı ilim adamlarının tetkikleri kaynaklık ettiğini bütün ilim âlemi bilmektedir. Günümüzde arşivlerimizin değerlendirilmesiyle artık bu alışkanlığın ve anlayışın terk edilmekte olduğunu hep birlikte müşahede etmekteyiz. Tarihi müktesebatıyla da büyük bir millet olduğumuzu ancak arşivlerimiz açıldıktan sonra anlayabildik. Bu gerçek karşısında değişik çevrelerden birçoklarının düşünce ve kanaatlerindeki değişikliklere şahit olduk. Kendi kültür değerlerine karşı olan ilgi ve alakanın artığını gördük. Tarih alanındaki araştırmaların artığını müşahede ettik. Bu elbette ki bizler için memnuniyet verici bir durumdur.” Arşivlerin bilim çevrelerinin mutfağı olduğuna işaret eden Şahin açıklamasını şöyle tamamladı: “Millî arşivlerimiz iktisadi, idari, içtimai, askeri, hukuki kültürel ve sosyal hayata dair araştırmalarda Türk ve dünya bilim çevrelerinin adeta “mutfağı” konumundadır”


Bu haber 2941 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2006 / 06

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002