Kasım 2008

Ö T E S İ

 

20.04.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Ekim - 2005

 
 

Köşe Yazıları


Yakın Takip :  Okullar açıldı… -  Dr. Ünal Metin
Okullar açıldı. Öğrenciler, Türkiye’nin gelecekteki umutları; sınıflarda ders başı yaptılar. Her zaman olduğu gibi bu öğrenim yılının açılışında da içi boş nutuklar atıldı. Nafakasını çıkarma telaşındaki öğretmenler, okul idarecileri mutsuz gözlerle, kendilerinin de inanmadıkları pembe renkli sözlerle öğrencilerini karşıladılar.
()
Bamteli :  Ş a h b a b a -  Aydil Erol
Kastamonu Kültür Merkezinde gezdiğimiz sergilerde birbirinden güzel eserler karşısında hayretten öleyazdık… Seyretmekle doyulacak, anlatmakla olacak, dinlemekle inanılacak şey değil. Seramikler bir başka güzel, çamur işleri bir başka güzel, tezhipler ayrı, “Kastamonu Dokumaları ve Renkler” ayrı güzel…
()
Tutanak :  Türkiye Cumhuriyetinin muhatabı kim olacak? -  Hüseyin Özbek
Son günlerde dış güçlerin ve işbirlikçi sermayenin denetimindeki yazılı ve görsel medyanın ele aldığı konuları, işleyiş tarzı ve sonuçta kamuoyunda yaratmayı amaçladığı düşünce bakımından iyi izlemek gerekiyor. Bazen bir aylık yayında ele aldığı konuların yüzdesini ve bunu sunuş tarzını iyi irdelediğimizde uzun vadeli amaç ortaya çıkıverir.
()
SİZDEN GELENLER :  Sizden Gelenler -  Ayhan ÇİFTÇİ
Hafızamızı fazla zorlamayalım şöyle 5-6 yıl öncesinde birileri bana Apo’nun posterleriyle gösteriler yapılacak, PKK lehine nağmeler döktürülecek, teröristler hapishanelerden çıkarılacak ve hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanıyla masa başında pazarlık yapılacak deseydi acaba cevabım ne olurdu? Peki size sorsalar ne derdiniz?
()
Gerçek :  Kıyılarda Dolaşmak -  Özdemir Özsoy
Bir toplumun kendi bireylerine manevî baskı uygulamasının ve böylece duygularını belirtmelerini önlemesinin aslında hiçbir faydası bulunmadığı gibi üstelik onların kişiliğini zayıflatır ve bazen onulmaz acılara sebep olur. Ne var ki güzel geleneklerini, törelerini korumakta zorluk çeken toplumlar böyle baskıların bir ahlak disiplini olduğunu savunan “okumuş” kişiler yüzünden çok sıkıntı çekerler.
()
Aykırı Bakış :  Demokratik mücadelemiz: İşte bu kadar -  Dr. Yusuf Gedikli
Milletin şimdiye değin sessiz sedasız oturmasının sebebi bir yerlere güvenmesiydi. Ama artık millet bizatihi kendisine güvenmektedir ve meseleye el koymuştur. Bundan sonrası kolaydır. Ülkeyi idare eden başkanların bunu iyice dikkate almasını temenni ederiz. Ayrıca milletin yüzde 99’unun zıddına gidecek eylemler yapmak, fikir özgürlüğü değildir.
()
Milli Sıtrateji :  “Hilkat garibesi” -  Dr. Alptürk Ünlü
Günümüzde devletimizin yapısının temelinden dinamitlenmesi ya da ‘köküne kibrit suyu dökülmesi’ anlamında, İsmet İnönü’nün eliyle başlatılan Anglo-Sakson-Yahudi ittifakının hakimiyetine teslim edilme sürecine, İnönü’den günümüze kadar gelen iktidarlardan çoğu; başlarını eğerek, ellerini uzatarak, dillerini salarak, beyinlerini uyuşturtarak ve gözlerini körleterek, kelimenin tam anlamıyla kendilerini vermişlerdir.
()
Sağlık Meridyeni :  Hekimlere Mecburi Hizmet Sağlığa Çözüm mü? -  Dr. İsmail  Maraş
Türkiye'de ilk kez 1981 yılında uygulanmaya başlanan ve 2003'e kadar süren mecburi hizmet uygulaması, bu tarihte yürürlüğe giren ve temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdamına imkan veren yasayla kaldırılmıştı. Bunun yerine özendirilerek gönüllü çalıştırma esasına dayanan yasa yürürlüğe konmuştu.
()
Tarih Bilinci :  Top patlayınca… -  Rasim Giresunlu
Bakınız! Mehmet Barlasların, Nazlı Ilıcakların sevdikleri, övdükleri süper gücün haline!.. Onların ve onlar gibilerin sevdikleri ABD çizgisine, sürekli parlattıkları süper güce ne oldu? Sahte dev, yoksa cüce mi oldu? Yoksa kovamı oldu? Belki de kovadan da beter oldu. Şimdi bu süper güç hakkında, şakşakçılar ve çanak yalayıcılar, istedikleri gibi havlayabilirler.
()
Gezi :  İzmir kent tarihi… -  Banu Erkmen
Arkeolojik olarak kanıtlanmamış söylencelerde İzmir’in Amazonlar veya Frig kralı Tantalos tarafından kurulduğu söylenmektedir. İzmir’in sahip olduğu ticari ve coğrafi artılar birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilmesine yol açmıştır. Bugün ulaşılabilen arkeolojik katman şimdilik IV. bin yılı göstermektedir.
()
gezi :  Kalendermeşrep Seyitgazi ilçesi -  Nazan Sezgin
Kapıdan girince solda bir cami var, içinde Battal Gazi ve eşi Bizans prensesi Elenora’nın lahitleri, ayrı bir bölümde 1957’deki restorasyonda bulunan başsız iskeletlere ait sandukalar. Dışarıya çıkınca Ümmühan Sultan’a, hanedan kadınlarından Ayni Hatun’a, Kutluca Baba’ya, II. Bayezid zamanında külliyeyi tamir ettiren Mihaloğlu Ahmet ve Mehmet beylere ait türbelerle, Selçuklu döneminden kalma lahitler var.
()
Göğe Merdiven :  Halkımız bilmek istiyor -  Aybars Fırat
Bu millet kadar bilgi sahibi olmasa bile sezgileriyle meselelerin aslına vakıf olmasını bilen bir milletin daha olduğuna inanmıyorum. Bu millet sadece bekliyor! Belki neden iyi yönetilmediğini anlamaya çalışıyor. Ödediği vergilerle en uzak köy yollarının bile asfalt olması, çeşmelerinin altından musluklu olması gerekirken bu fakirlik nedendir anlamak istiyor.
()
Çapraz Ateş :  Millet duruma el koydu -  Kemal Çapraz
Türkiye enteresan bir ülke... Kendi aleyhine konferans düzenleyen ilk ülke olarak herhalde tarihe geçecektir. Ama, tarihe sadece bu ilkle geçmeyecek, daha birçok ilkleri bu “İhanet” konferansıyla birlikte yaşamıştır. Öyle bir konferans ki, güya ilmî... Ama farklı ses yok. Öyle bir konferans ki, dinleyicileri de belli. Bunu da ilk defa burada yaşadık. Dinleyiciler seçmece, konferansçılar seçmece, toplantıyı takip eden gazeteler ve de gazeteciler de seçmece...
()
Kuşbakışı :  Böyle rezillik görülmedi -  Şahin Zenginal
TÜPRAŞ’ı bile idare etmekten aciz olan ve bunu itiraf eden bir hükümetin, bir bakanın; 75 milyonluk Büyük Türkiye’yi idare edebileceğini düşünebiliyor musunuz? Büyük Türkiye’yi idare edemeyeceklerini bildikleri için olsa gerek, Türkiye’nin en değerli varlıklarını, hatta bir zamanlar topraklarını bile parça parça satmaya çalışıyorlar. Yazık, hem de çok yazık…
()
Öteki UFUK :  - -  Süleyman Özkonuk
-
()
Pusula :  Türk’e Düşmanlığın Adı: Siyasal İslam -  Bayram Akcan
Milliyetçi olmayı, vatanını sevmeyi ırkçılık olarak algılayan Başbakan Erdoğan, halen siyasal İslamcı kimliğini korumaktadır. 28 Şubat sürecinden sonra takıyye yapmaya başlayan siyasal İslamcılar geçmişte RP içindeydiler şimdi Akp’li hükümette Başbakan, Başbakan yardımcısı, bakan vs. Dikkat ederseniz hiçbiri de milliyetçi bir anlayışa sahip değil.
()
Ölçü :  Medyanın 6–7 Eylül Çılgınlığı -  Cem  Sökmen
Eylül ayı ilk haftasından itibaren medyanın sergilediği garipliklerin artışına sahne oldu. Bundan 50 yıl önce yaşanmış olan 6–7 Eylül hadiseleri sanki bugün yaşanmış gibi basının ilgisini çekti. 5 gazetenin 6–7 Eylül hadiselerine toplam 25 sayfa ayırmasının ardındaki sebep neydi bunu çok merak ediyoruz?
()
Azerbaycan Haber :  Bizim özgürlüğümüz onlara mı kaldı? -  Orhan Hasanoğlu
Bilindiği gibi Azerbaycan topraklarının büyük bir hissesi Türk düşmanlığı yapmakta olan bazı emperyalist devletlerin desteğini alan Ermenistan tarafından yıllardır işgal altındadır. Azerbaycanlılar bu toprakların işgal altından kurtulması için senelerdir mücadele vermektedir. İşgal olunmuş topraklarda son günlerde Ermeniler düğün dernek yapmaktadırlar.
()
Ünlem ! :  İçimizdeki Diaspora… -  Asuman Özdemir
Cemaat, mezhep, din, ibadethane, kilise, tarikatlar, tekke ve zaviyeler tartışıla tartışıla artık sıradan mevzular olmuş herkes bu kavramlara “hoşgörü” ile sarılmaya başladığı sırada dipten beklenen dalga umulanın aksine kendi aydınlarını başköşeye oturttu. Artık her yerde onlar vardı. Evimizin baş köşesi televizyonda, gazetelerin köşe başlarından sırnaşık sarmaşık misâli etrafı sardılar.
()
Zekice :  Türk Bayrağı Tahrik Unsuru Oldu… -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Evlerin balkonlarına asılan Türk bayrağını gören kudurmuş PKK militanları İstanbul’un göbeğinde evlere saldırmakta ve cam çerçeve kırmakta, şahısların elinde Türk bayrağı gördüklerinde kudurmuş köpek gibi saldırmaktadırlar. PKK’nın bu azgın köpekleri kimden cesaret almaktadırlar? Önce Türkiye’de “Kürt Sorunu var” diyen Başbakandan. Sonra AKP’nin Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’tan almaktadırlar.
()
Sözün Özü :  Bütün Dünyayı Ayakta Uyutuyorlar… -  Alptekin Cevherli
Çevresinde yaşlı dede ve nineleri olanlar bunu pekâlâ deneyebilirler, biraz netameli veya çetrefilli olan yakın geçmişimizden bir konuyu ya da kişiyi onlara sorun, göreceksiniz ki sizlere televizyon ve gazetelerin anlattığından çok daha farklı bir geçmiş sunacaklardır… Şimdi bu yakın geçmişte olup bitenleri bir kıyıya bırakarak, biraz daha eskiye dönelim…
()
- :  81’inci Ölüm Yılında Ziya Gökalp -  Ahmet Özdemir
Ziya Gökalp’ın ikinci şiir kitabı “Kızıl Elma” 1915 yılında yayınlandı. Ziya Gökalp aruzu bırakmış, “Aruz sizin olsun hece bizimdir” demişti. Devrin olaylarını, milli amaca göre incelemiş şiir diliyle aktarmıştı. Türk destanları ve halk masallarından yararlanmıştı. Milli kahramanları bu destanlar içinde yüceltti. Onlarla millî terbiyenin gerçekleşmesine çalıştı.
()
Hedef :  Sadaka taşlarından iftar çadırlarına -  Ünal  Bolat
Osmanlı'yı 600 sene ayakta tutan özelliklerden biri yardımlaşmaydı. Osmanlı döneminde “Sadaka taşı” olarak bilinen fakirlere yardım geleneği günümüzde iftar çadırlarına dönüştü. İlk defa 1995 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan ‘iftar çadırı’ programları başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin değişik yerlerinde gelenek halini aldı.
()
Net P@no :  Uydularımız alarm veriyor -  Baki Günay
Türkiye'nin uzayda var olan üç uydusundan biri ömrünü tamamladı. Türksat 1 B'nin uzay çöplüğüne gitmesi ile Türkiye'nin haberleşme uydusu sayısı ikiye düştü. Türksat 1C'nin ömrü 2007'de, Türksat 2 A'nın ki ise 2015'te tamamlanacak. Türkiye yeni bir uydu atmaz ise uydu kiralamak zorunda kalacak.
()
Köşe Taşı :  Toplumsal Küskünlük -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
Toplumsal yaşamın gerçek evreninde, toplumsal bellek, bilinç ve zihinsel açılımları doğru olarak açımlayacak kültürel verilerin içerik bütünlüğü yok edilmiş ve edilmekte… Toplumsal yaşam gerçekliği var mı yok mu belli değil. Kendi bilgi biçimini gözleyecek, gözlemleyecek bilgi derecemizin hassas ayarı bozulmuş. Her türlü saçmalık özgürlüğü toplumsal yaşama ambargo koymuş.
()
Türk Ekonomisi :  Fiili Durumun Hukuka Üstün Kılınması -  İ.Orkun  Atalay
Her ne kadar Anayasa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin bir “sosyal hukuk devleti” olduğu yazılı olsa da günümüz Türkiye’sinde bunun gereğini görememekteyiz. Hukukta bir kuralın doğması, bir hukuki olaya hukukun sonuç bağlaması şeklinde tecelli etmektedir. Yoksa, hukukun olaya göre biçimlenmesi şeklinde değil…
()
Geniş Açı :  Acı olacaktır sofralarda... -  Ali Arif Esatgil
Siz bu satırları okurken, Ramazan da başlamış olacak. Başka kentleri bilmem fakat İstanbul Eylül’ün sarı ışıklarından sıyrılıp, mahyaları, davulcuları, iftar sofraları, şenlikleri, çadırları ile bambaşka bir surete bürünecek... Ezana yakın tatlı bir telaş, sahura doğru mahmur bir tad saracak dört bir yanımızı. Herkes ‘nasibince’ arınmaya çalışacak, bir yılın tortusundan, ağusundan.
()
Reymanca :  Gündem Ajanları -  Reyman Eray
Kadın hakları ya da emeğinin karşılığını isteyen işçi-memur yürüyüşleri gibi gösterilere -anında- “engelleme” emri veren İçişleri Bakanlığı, Hizbul Tahririn Fatih’teki gövde gösterisine aynı emri vermedi nedense! Aynı biçimde, PKK’lıların yıkıp-dökmelerinde de coplanan falan yok! Bayrağımızı astığı için kentin göbeğinde dövülen yurtsever aile şaşkınlık içinde...
()

*

Haberler


Tunç Günbay’a da Yakışır... -  Reyman Eray
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür ve Sanat Yönetmeni Osman Wöber, nöbeti, kurumun yetenekli ve çalışkan aktörlerinden Tunç Günbay’a devretti...
()
Hadi Çaman “dede” oldu... -  Reyman Eray
Augsburg Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Efe Çaman ve eşi Marina Çaman, geçen ay Hadi Çaman’ı “dede” yaptı..
()
Devlet Tiyatrosu’na Siyasa Oyunları -  Reyman Eray
Her devlet kurumunda -fazlasıyla- olduğu gibi, Devlet Tiyatrosu’nda da yolunda gitmeyen bir şeyler olabilir. Bu durumda Ankara’nın, müdür ve sanat yönetmenini “uyarma”sı yeterlidir. Gereken yapılacaktır, kimsenin görevden alınmasına gerek yoktur!
()
Bir Müzisyen Portresi: Vedat Sakman -  Reyman Eray
1949’da Konya’da doğan sanatçı, 70’li yıllarda kurulan Grup Doğuş’la 12 yıl çalıştı. Gruptan ayrıldıktan sonra reklâm-film müzikleri, pop sanatçılarına bestecilik-aranjörlük yaptı...
()
Alyoşa ve Ötekiler... -  Reyman Eray
Bizet, Bernstein, Fahir Atakoğlu, Astor Piazzola, Serdar Yalçın, Rossini, Mozart gibi ustaların müziğiyle başlayan sezonda; Suat Arıkan, Kenan Dağaşan, Aylin Ateş, Jaklin Çarkçı gibi usta sesler ve ülkenin en gözde balet-balerinleri sanatseverle buluşuyor
()
Üniversiteyi kazanmak da okumak da büyük dert -  Ufuk Ötesi
Türk Eğitim-Sen’in araştırmasına göre bir öğrencinin üniversiteye ilk adımı atmasının maliyeti 1 milyar 800 milyonu buluyor. Türk Eğitim-Sen Başkanı Özcan, “Yıllarca üniversite hayali ile çalışan gençler ne yapacağını şaşırıyor” dedi
()
Türkmen şöleninde Denktaş’tan mesaj: “Kıbrıs Türkiye’nin kalbidir” -  Ufuk Ötesi
Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen şölene katılan KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, “Kolumuzu, bacağımızı verdik. Ama Kıbrıs Türkiye’nin kalbidir. Asla verilemez” dedi.
()
Hukukçu gözüyle “iptal kararı” -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Türkiye’de kuvvetler ayrılığı vardır: Yasama, yürütme ve yargı. Yasamaya yürütme devamlı olarak karışmakta idi ancak ilk defa yargıya bu şekilde müdahale edildiğini gördük ve telaşa kapıldık.
()
Milletin uyanışı -  Ufuk Ötesi
Hukukçular Birliği, Ermeni konferansına suç duyurunda bulundu Boğaziçi ve Sabancı Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenledikleri ve Ermeni tezlerinin savunulduğu konferans, Hukukçular Birliği’nin Mahkeme kararına rağmen, kanuna karşı hile yapılarak, Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
()
Söğüt’te Türkmen coşkusu -  Alptekin Cevherli
Bu yıl 724’üncüsü düzenlenen Söğüt Şenlikleri, tarihinin en büyük katılımıyla dosta düşmana Türk’ün birlik ve beraberlik içinde olduğu mesajıyla ön plana çıktı. Türk milletini bölmek için her türlü hıyaneti düşünmekten geri kalmayan iç ve dış mihraklara Türk Milleti’nin coşkulu cevabı ulaştı…
()

2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002