Kasım 2008

Ö T E S İ

 

24.06.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Kasım - 2004

 
 

Köşe Yazıları


Ünlem ! :  TARİHTE TESADÜF OLUR MU? -  Asuman Özdemir
Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “Azınlık Raporu” nun hemen hemen aynısı Lozan’da Azınlıklar Alt-Komisyonu Çalışmaları adı altında hazırlanmış ve Lozan Antlaşmasında “Azınlıklar Konusunda” antlaşmaya temel olacak genel ilkeleri tespit edilmişti.
()
Tutanak :  ÇANAKKALE’ Yİ HARCAMAK -  Hüseyin Özbek
Çanakkale muharebeleri seçkin komutanların kan ve ateş içinde sınanarak ortaya çıktığı yer olduğu kadar, Mehmetlerin de özgüvenlerini yeniden kazandıkları, yedi düvele meydan ve ferman okudukları bir yer oldu.
()
Gerçek :  MÜZAKERENİN UCU AÇIK (!) -  Özdemir Özsoy
Avrupa Birliği’ne mutlaka katılmak gerekir mi, bu iş ülkeden neler koparır ülkemize neler getirir diye adam gibi düşünüp inceleme yapanlara “Sen AB’ ye karşı mısın? ” gibilerden baskı uygulamaya kalkan “müstemleke aydınları", her zaman olduğu gibi problemlerinin birileri tarafından çözülüvereceği beklentisi içinde saygı dışı bir tavır almışlardır.
()
Aykırı Bakış :  Teslimiyetçi AB politikasına karşı mücadele yolları -  Dr. Yusuf Gedikli
Ancak şu da bir hakikattir ki, hiç bir hükümet bu kadar pervasız, bu kadar cüretkâr, bu kadar tahripkâr ve bu kadar tavizkâr hareket edemeyecekti. Çünkü hiç bir hükümet parlamentoda, tabanda, iç ve dış kamu oyunda bu kadar desteğe malik olamayacaktı. İlave olarak baş örtüsü hususunda ve diğer dinî mevzularda yapılan baskılardan dolayı bu kadar kinci ve intikamcı olmayacaktı.
()
Milli Sıtrateji :  İTTİFAKIN GÜÇ KAYNAKLARI-3 2.SİLAH SANAYİ -  Dr. Alptürk Ünlü
Yakın geçmişte ve günümüzde dünyanın bir numaralı silah ve yedek parça satıcısı olan ve bu kan denizinden vampir yarasalar gibi beslenen Anglo-Sakson-Yahudi ittifakının silah sanayicileri ve ölüm tüccarlarının yanında diğer ülkelerin bu konudaki pazarları, kazançları ve güç payları ittifaka oranla çok küçük kalır.
()
Sağlık Meridyeni :  Önce insan, önce sağlık -  Dr. İsmail  Maraş
Dünyada hastalığın en az 20.000 (yirmi bin) çeşit tedavisinin olduğu günümüzde; pamuktan yünden binlerce renk, desen ve dokumanın yapıldığı dünyamızda; binlerce sebze ve meyvenin on binlerce farklı suyun ve kaplıcaların, yüz binleri bulan bitki çeşidinin, renk renk kelebek ve böceklerin bulunduğu, her ülkenin binlerce çeşit mutfak kültürünün olduğu dünyamızda sağlık sistemine de bu gözle bakmalıyız, bakabilmeliyiz
()
Tarih Bilinci :  OĞUZ ŞABAN DUMAN!.. -  Rasim Giresunlu
Oğuz Şaban Dumanın birinci ölüm yıldönümünde onu, sevgi ve rahmetle anarken; mücadelesi ve davası uğrunda hayatı boyunca yaptıklarını da saygıyla selamlamayı bir borç bilirim.
()
ÜÇÜNCÜ YOL :  Devletler Hukukuna Göre ÇEÇENİSTAN (2) -  Ali Baykan
Çeçen Cumhuriyeti 1991’de yaptığı bir referandum ile Rusya Federasyonu’na katılmayı reddetmiştir ve bağımsızlık ilan etmiştir. Bu durumu bütün dünya ile birlikte Rusya da tepkisiz karşılamıştır. Kimse Çeçenistan’ı tanımamış olmakla birlikte Rusya dahil kimse müdahil olmamış, itiraz etmemiştir. Rusya ne zaman şartlar lehine gelişip olgunlaşmış ve gücünü yeterli bulmuş, aradan 2.5 yıl geçtikten sonra bu bağımsızlık ilanına itirazını dile getirmiş ve işgale başlamıştır
()
Üçüncü Yol :  Devletler Hukukuna Göre ÇEÇENİSTAN (2) -  Ali Baykan
Çeçen Cumhuriyeti 1991’de yaptığı bir referandum ile Rusya Federasyonu’na katılmayı reddetmiştir ve bağımsızlık ilan etmiştir. Bu durumu bütün dünya ile birlikte Rusya da tepkisiz karşılamıştır. Kimse Çeçenistan’ı tanımamış olmakla birlikte Rusya dahil kimse müdahil olmamış, itiraz etmemiştir. Rusya ne zaman şartlar lehine gelişip olgunlaşmış ve gücünü yeterli bulmuş, aradan 2.5 yıl geçtikten sonra bu bağımsızlık ilanına itirazını dile getirmiş ve işgale başlamıştır
()
Yakın Takip :  MUTLU MUSUNUZ? -  Dr. Ünal Metin
Evet sen Kürdüm diyen arkadaşım. Ya sen mutlu musun? Askerde beraber nöbet beklemedik mi? Komşuluk, iş arkadaşlığı yaparken birbirimizi Kürtsün Türksün diye mi seçtik. Ne oldu da dedeni, babanı, ananı uykusunda kesen, evini yakan Ermeni çetecilerin torunlarına kucak açtın. Bak Ermeni hala o günleri unutmadı. Van da Bitlis de gözü var. Daha uyanmayacak mısın.
()
Reymanca :  BATILILIK ve TSK... -  Reyman Eray
Ülkemizde her ilericilik adımı, her batılılık TSK’dan gelmiştir. TSK’nın suskun kaldığı her durumda Türkiye geriletilmiştir.
()
Kuşbakışı :  İPLER KİMİN ELİNDE? -  Şahin Zenginal
Söz gelişi, memurlara zam konusu… Normalde, Maliye Bakanlığı bütçesini hazırlar, Bakanlar Kurulu’na sunar. Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp karara bağlandıktan sonra TBMM’ye gönderilir. Meclis kabul eder ve yürürlüğe girer. Ama bizde böyle olmuyor.Maliye Bakanlığı önce IMF’ye gönderiyor. IMF’nin istediği düzeltmeler yapıldıktan ve onayı alındıktan sonra Bakanlar Kurulu’nda ve Meclis’te görüşülüyor. İp kimin elinde acaba?
()
Serbest Atış :  SIFIRCILAR NASIL EĞİTİLECEK ? -  Tuncay Yıldız
MEB, liselerde sınıf geçmeyi zorlaştırıcı bir takım önlemler almaya karar verdi. Buna göre 2 dersten fazla zayıfı olan bir öğrenci sınıf geçemeyecek ve sınıf tekrarı yapacak.
()
Çapraz Ateş :  BATI İNTİKAM ALIYOR -  Kemal Çapraz
Ülkemiz üzerinde bu kadar oyunlar oynanırken bizler ne yapacağız? Demokrasiyi sadece seçimden seçime oy kullanmak olarak algılayan insanımız seçimlerden sonra bir dahaki seçime kadar demokrasinin hiçbir hakkından ve hukukundan yararlanmamaktadır. Türk insanı, karizmatik bir liderin peşine takılır ve ona güvenir. Ama artık siyasette karizmatik liderler dönemi kapandı.
()
Ölçü :  MİLLET VE ORGANİZASYON -  Cem  Sökmen
Bu toplumun Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirip bize bırakanlar gibi organize olabilmesi için önce varoluş ve kimlik bilincini canlandırmaya, özgüvene, asli ve asil hedeflere ve kendi gündemine sahip olmaya ihtiyacı vardır. Şahsi gayretlerin kurumlaşması, olumsuz şartlardan kurtulmak için anahtar vazifesi görebilir.
()
Geniş Açı :  Efendim olur musun? -  Ali Arif Esatgil
Evet, her şey mümkün çocuk! Ciğeri ‘lotaltı pazar’da işlem göremeyecek ‘adamlar’ın cepleri yeşil yeşil dolarlarla doludur çünkü. Bir ‘tam sayfa renkli’ ilan örtüverirler cesedinin üstüne, olur biter her şey. Dizilerin arasına bir-iki bölüm reklam koyarlar belki de...
()
Zekice :  APO’NUN VASİSİ KİM? -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Türk Medeni Kanununun 413 maddesine göre vesayet makamı, bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar. Bu maddeye göre terörist başına mutlak surette kanun gereği olarak bir vasi atanması gerekmektedir. Vasi atanmış mıdır? Terörist başının vasisi kimdir. Bunun kamuoyuna açıklanmasını bekliyor ve istiyoruz.
()
Hedef :  Üç noktalık… -  Ünal  Bolat
Günümüzde, gençliği çepeçevre kuşatmış aktüel magazin dergileri bu başarılarını neye borçlu zannediyorsun?.. Maalesef, noktalama işaretlerini, senin gibi katı kurallar içine hapsetmedikleri için tamam mı?..
()
- :  Ahilikten yalnız özlem kaldı. -  Ahmet Özdemir
Ahiler, meslek sahibi olmaları nedeniyle, diğer dervişlerden farklı olarak, kırsal alanlardan çok kentsel alanlara yerleşmişlerdi. Bir meslek örgütü olmanın yanı sıra, giriş-davranış töreleri ve sırları olan, bir başka anlatımla; Bâtınî bir kuruluştu.
()
Net P@no :  ABD Teknoloji Transferini Neden Engelliyor ? -  Baki Günay
ABD 80'e yakın Türk F-16 savaş uçağına takılacak elektronik karşı-tedbir sistemlerinin üreticisi Amerikan şirketinin, Türkiye'ye sistemle ilgili kritik teknoloji transferi sağlamasına izin vermiyor .F-16 SPEWS-II ALQ-178V5+ anlaşmasında "olmazsa olmaz" şart olan kod transferi ve teknolojik destek ABD hükümeti tarafından resmen engellendi.
()
Köşe Taşı :  ZAMAN İLE KAVGALI OLMAK -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
Zamanın sonsuz gerçekliğini kavrayamayan ve onu özümleyemeyenler, zamanla dost olmaktan korkanlardır. Ülküler çöktüğünde, emeller yitip gittiğinde, özlemler uçup kaybolduğunda, düşünce ve kararların yol göstericiliğine gerek duyulur. Zamanın kamburu altında kalanların “bir zamanlar...” diye başlayan iniltileri duyulur.
()
Sözün Özü :  Ehven-i Şer -  Alptekin Cevherli
Bazı gazeteciler Bush ve Kerry arasında seçim yaparken sanki kendileri oy verecekmiş gibi (?) Bush için "ehven-i şer" tabirini kullanmaktan çekinmediler... Peki 'Ehven-i şer' ne demektir?
()
- :  AB SÜRECİNDE AYDIN İHANETİ -  Birol Cevizoğlu
Terörün en sınır tanımazı ve en etkilisi hiç şüphesiz ki “Aydın” terörüdür. Terör, ille de ele silah alınıp yapılmaz, terörist de eli silahlı kişi demek değildir. “Aydın” denilen kişilerin yarattığı anarşi ve kaos ortamı en tehlikeli olanıdır.
()
Türk Ekonomisi :  İSRAİL’İN GELECEK ON YILI -  İ.Orkun  Atalay
İsrail, bugüne kadar gerek ABD ile SSCB ve bugün ABD ile AB arasındaki stratejik ve ekonomik menfaat çatışmasından yararlanıp bu güçlerin desteğini alarak, gerekse de bölgemizde istikrarsızlık yaratarak varlığını muhafaza etmeyi başarmıştır.
()
Azerbaycan Haber :  Azatlığa mahkûmuz ASRIN MAHKEMESİ -  Orhan Hasanoğlu
Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden bir seneden fazla zaman geçti. Bunca zaman geçmesine rağmen Azerbaycan’da seçimlere hile karıştırılması, medyanın gündeminden düşmemektedir. Hemen hemen bütün muhalif basın her gün bu tür konulara geniş şekilde yer vermektedir.
()
Gezi :  Bir Pazar Sabahı, İstanbulda Boğaz Turu..... (I) -  Banu Erkmen
Artık yılın güneşli olabilecek son güzel günlerini yaşıyoruz. Sizler için bu ay bir boğaz turu yapacağım. Masal şehir İstanbul’un yayıldığı iki kıta arasında gidip geleceğiz.
()
Bamteli :  “ALATURKA” BESTE YARIŞMASI -  Aydil Erol
TRT, güzel ve isabetli bir iş yapıp beste yarışması açıyor. “Süre kısa olduğu hâlde 2723 eser katılıyor. Süre biraz daha uzun tutulsaydı bu sayı elbette daha fazla olurdu.” deniyor. Bu, ikinci dilimiz olan musikimiz; “Beyin Vakfı kurucusu ve zihinsel okuma yöntemiyle zihinsel haritalamanın yaratıcısı İngiliz Tony Buzan”ın “Klâsik Türk Müziği zekâ eseridir.” dediği sanatımız açısından son derece sevindirici bir sonuç...
()
Pusula :  YEMEN ! AH ! YEMEN !... -  Bayram Akcan
O zamanlar Yemen’e gideni ölü sayarlardı ve şu meşhur türküyü tuttururlardı: “Adı Yemendir, gülü çemendir. / Giden gelmiyor, acep nedendir ” Bugün artık çoğunun adı sanı unutulmuş, kiminin de mezarı bile belli değil!
()
Göğe Merdiven :  KİRLENMEDEN BÜYÜMEK! -  Aybars Fırat
Bu günlerde televizyonlarda gece gündüz oynatılan bir temizlik reklamına (!) takmış bulunuyorum; "Kirlenmeden Büyüyemem!" ve "Kirlenmek Güzeldir!" Beynimize gizlice ve bir daha unutulmamak üzere sokulmaya çalışılan bu pis cümlelere neden daha çok kimse dikkat etmiyor bilmiyorum.
()

*

Haberler


Ufuk Ötesi TUYAP’ta büyük ilgi gördü -  Ufuk Ötesi
Türkiye’nin en büyük kitap Fuarı olan TUYAP Kitap Fuarına katılan, Ufuk Ötesi Gazetesi ve Yayınları büyük ilgi gördü.
()
İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNİ KOLCUOĞLU KAZANDI -  Ufuk Ötesi
18 bin 600 üyesiyle dünyanın en büyük barolarından olan İstanbul Barosu’nun genel kurulu 23-24 Ekim 2004 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.Gazetemizin yazarı Hüseyin Özbek, İstanbul Barosu Genel Sekreteri oldu
()
Okul kantinlerinde öğrenciler soyuluyor -  Ufuk Ötesi
Türk Eğitim Sendikası’nın yaptığı araştırmaya göre okul kantinlerinde ürünler, piyasadan daha yüksek fiyata satılıyor. Türk Eğitim Sen Başkanı Şuayip Özcan, “Öğrenciler sadece para kazanma aracı olmasın” dedi
()
Ders kitabı rezaleti bitmek bilmiyor -  Ufuk Ötesi
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan, Türkçe’de yer almayan harflerin Türkçe ders kitabına konulmasına sert tepki göstererek, Q, X, W harflerinin ders kitaplarında yer almasının yasaya aykırı olduğunu söyledi
()
Cumhurbaşkanı Sezer’in affettiği terörist çatışmada öldürüldü -  Ufuk Ötesi
Cumhurbaşkanı Sezer’in Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak hasta diye affettiği teröristler rahat durmuyor. Sezer’in 2 yıl önce affettiği teröristlerden Orhan Gül, Tunceli’deki çatışmada öldürüldü
()
Rum EOKACI’dan tüyler ürperten itiraflar -  Ufuk Ötesi
EOKACI Andreas Dimitriu, Kıbrıs’ta 30 yıl önceki "Taşkent" katliamını anlattı: Türk erkekleri topluca öldürüldü, intikam için Türk kızlarına tecavüz edildi
()
Sultanahmet’te Türklük şöleni -  Ufuk Ötesi
Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Sultanahmet Meydanında açılan dükkanlar ve eğlence yerleri eski Ramazanların tadını yaşattı. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği’nin açtığı kültür merkezi Türk Dünyası’nın buluşma noktası oldu.
()
Yüreğir’in yüreğini söktüler -  Ufuk Ötesi
Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde bir parkta bulunan 16 Türk Devleti Bayrağı, AKP’li belediye tarafından “hizmete engel olduğu” gerekçesiyle indirildi. Bayrakların indirilmesi büyük tepki topladı
()
İDAM FERMANI YENİ SEVR – AB -  Ufuk Ötesi
Birinci Dünya Savaşı sonucunda bir yenilgiye uğrayan Osmanlı İmparatorluğu’na kendi hazırladıkları bir paylaşım projesini kabul ettiren batı emperyalizmi, aynı inanç ve kararlılıkla aynı projeyi bugün de AB katılım projesi olarak kabul ettirme peşindedir.
()
Diyarbakır’da PKK mezarlığı -  Ufuk Ötesi
Kuzey Irak’ta, Kandil Dağı’nda değil, Türkiye sınırları içinde Diyarbakır Bismil’de üstelik PKK’nın sözde bez bayrağı asılı mezarlığı bardağı taşırdı
()
İZMİR KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ -  Ufuk Ötesi
İzmir Kent Arşivi ve Müzesi merhum belediye başkanı Ahmet Priştina’nın ölümünden az önce İzmir’e kazandırdığı iki müzeden biridir. İzmir’in 5.000 yıllık olduğu iddia edilen geçmişini yazılar ve resimlerle hikâye eden bu müze, alıştığımız müzelerden farklıdır ve ”okunur müze” olarak tanıtılmaktadır.
()
Yılın Sahne Tasarımcısı -  Ufuk Ötesi
Tiyatro Dergisi’nin tiyatro ödülleri geçen ay sahip ve sahibelerini buldu.
()
Carmen -  Ufuk Ötesi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 1963-64 sezonunda Tepebaşı Dram Tiyatrosu’nda sahnelediği “Carmen”den bu yana, aynı kurum tarafından dokuz kez sahnelendi...
()
OSCAR ve PEMBELİ MELEĞİ -  Ufuk Ötesi
Orta yaşlı bir kadın, on yaşındaki bir erkek çocuğu bu denli mi iyi canlandırır ?.. Tanrı ve ölüm gibi kavramlar izleyicinin ta yüreğine bu denli mi iyi işlenir ?..
()
KÖYDE OKUL SEFERBERLİĞİ -  Ufuk Ötesi
İnebolu'ya bağlı Akgüney Köyü'nde gazeteci Kadir Yıldırım'ın katkılarıyla bir işadamının yaptırdığı okul için tüm köy halkı seferber oldu.
()
KKTC erken seçime gidiyor -  Ufuk Ötesi
KKTC’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Talat da başarılı olamadı. Bir ay içinde hükümet kurma çalışmalarından sonuç alınamazsa seçime gidilecek
()

2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002