Kasım 2008

Ö T E S İ

 

14.07.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Mart - 2006

 
 

Köşe Yazıları


Yakın Takip :  Önce Papazlar, Sonra Emlakçiler Gelir... -  Dr. Ünal Metin
Somerset Maugham 20. yüzyıl İngiliz yazarlarındandır. Kitaplarının konularını genellikle Pasifik bölgesinde yaşanan olaylardan seçmiştir. Sömürgeciler, yerli halk, melezler, serüvenci serseriler Maugham’ın romanlarında gerçeğe yakın olarak yer alırlar. Pasifik bölgesinin bazı yerleşim alanları 19. yüzyıla kadar kitaplı dinlerle tanışmamıştı. Coğrafyanın getirdiği sebeplerden dolayı halkların birbirlerinden ayrı yaşamaları tek tanrılı inancın bölgede yaygınlaşmasını engellemişti.
()
Tutanak :  Robinson’un Çağdaş Cumaları -  Hüseyin Özbek
Aradan yıllar, yüzyıllar geçti. İki dünya savaşı yaşadık. Belgesellerde cangılda ilkel kabile kalıntıları görsek bile, yeryüzünde artık ıssız adalar kalmadı... Uygarlığa koşut olarak Cumalar da gelişti, kentlileşti. Cumalar artık yalnızca kabileler değil, ülkeler, devletler, şirketler yönetiyor. Entelektüel cumalar, yazarçizer cumalar, bürokrat cumalar, siyasetçi cumalar, diplomat cumalar kol geziyor.
()
TeknoVizyon :  Nedir Bu Teknoloji Dediğimiz? -  Nilüfer Yalçın
Merhaba. Bu ay ve sonrasında Ufuk Ötesi Teknoloji köşesinde sizlerle birlikte olacağım. Köşemin adı TeknoVizyon. Köşemin adını oluştururken çok düşündüm. Vizyonun kelime anlamı manzara, görünümdür. Vizyonun bugün kullanılan tanımı ise lügat anlamından farklıdır. Bugün vizyon “Geleceğin Resmi” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, vizyonun içinde hem bugün, hem de gelecek var.
()
Gerçek :  Bir Dokun Bin Ah Dinle -  Özdemir Özsoy
Kimin kimi, ne sıfatla ve ne hakla fişlediği belirsiz olan bir ülkede, piyasaya kimin müdahale edeceği, neye göre müdahale edeceği de belirlenemez, bilinemez. Bu işin, devlet adına birtakım saplantılı bürokratların eline bırakılamayacağı da maalesef görülmüştür. Onun, için de bu kaostan çıkmak bu kafa yapısıyla mümkün olmuyor işte… Basınımıza gelince… O konuda söyleyeceklerimiz çok. Herhalde acı konuşacağız.
()
Aykırı Bakış :  Medeniyetler çatışması, karikatür kırizi -  Dr. Yusuf Gedikli
Amerikalı siyaset bilimcisi Samuel Huntington’un 1993’te ortaya attığı medeniyetler çatışması nazariyesi (teorisi) bir hayli gürültü koparmış, bir hayli tenkit almıştı. Ama hakikatte böyle bir çatışma var ve bütün hızıyla sürüyor. Bu çatışmanın 1993’ten evvel açıkça ve bu kadar şiddetli olmaması Sovyetler Birliğinin mevcudiyeti, yani dünyanın doğu-batı şeklinde iki buloğa bölünmesi yüzündendi ve bundan dolayı ortada fiili bir mütareke vardı.
()
Milli Sıtrateji :  "Değiştim" diyorsa da; değişemez!.. -  Dr. Alptürk Ünlü
Bu sözcük, yani “değiştim”sözcüğü son üç yılda en çok kullanılan, hatta sakız edilen kelimelerden birisidir. “Değiştim” sözcüğü, Recep Tayyip ile ekibini aklayıp, paklamak ve onları, kendi çıkarları uğruna kullanmak adına, medya kartellerince gündeme getirilmedi mi? Hatırlayın! Üç-beş yıl öncesini... Değişmek hayatın her evresinde, her zaman biyolojik anlamda istesek de oluyor, istemesek de...
()
Tarih Bilinci :  "Jön" Türk'lükten, "Jin" Kürt'lüğe... -  Rasim Giresunlu
Biz bu köşede yaklaşık dört yıldır, Türk merkezli bir tarih bilinci vermeğe çalışıyoruz. Bu çalışmamız sırasında, düşüncelerimizi elden geldiğince, bu doğrultuda ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu yazıların gerçekten Türk merkezli hayatı esas almış olan hiçbir kişiyi de acıtmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu yazımızdaki Abdullah Cevdet, ne yazık ki, tarihimizin derinliğinde saklanmayı bilmiştir.
()
Gezi :  Kurtuluş Meşalesinin Yakıldığı Şehir: Sivas -  Banu Erkmen
Bütün Anadolu’nun kaderini değiştiren 1071 Malazgirt Savaşının ardından yolların kavşağında gelen geçen kervanlara ev sahipliği yapan küçük yerleşim yeri artık şehir olmaya başlamış, yıllar geçtikçe gücüne güç, ihtişamına ihtişam katmıştır. Buna rağmen sahipleri hızla değişmeye devam etmiş, özellikle Selçuklular ve Danişmentoğulları arasında defalarca gidip gelmiştir.
()
Ölçü :  Herkes Kendinden Emin... -  Cem  Sökmen
Hollywood endüstrisinin “Amerikan hayat tarzını ve küresel hegemonya”nın düşünce sistemini kimi zaman açık açık kimi zaman alttan alta izleyicinin zihnine kazımak için büyük ölçüde kullanıldığını biliyoruz. Burada ağırlığı “Beyaz Adam”ın insanı ve kültürü ortadan kaldırarak “uygarlık” getirdiği ya da batılı hayat tarzının alternatifsiz sunulduğu “işler” oluşturuyor.
()
Azerbaycan Haber :  Çıbanın Başı Rusya... -  Orhan Hasanoğlu
Fransız severlerin babası Jacques Chirac ve Kondaliza Raysın isteği üzerine AGİK yöneticilerinin de katılımıyla Paris’te Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları bir araya geldi. Aylar öncesinden beri Azerbaycan’da herkes bu görüşmeden çok önemli bir sonuç olacakmış gibi bahsediyordu. Aylardır gündemden düşürülmemeye çalışılan görüşmeler yapıldı.
()
Ünlem ! :  Kaldır Başını... Yüzündeki Baharı Göreyim... -  Asuman Özdemir
Bu dört yıl boyunca kocası özel günleri hiç ihmal etmedi ama, doğum günü, evlenme yıldönümü, dini bayramlar, hatta bazen arada milli bayramlarda da hediyesini getirip şifoniyerinin üzerine bıraktı. Hiç birini açmadı. Hepsini dolabının bir gözünde biriktirdi. Hani bir gün gelecek, her şey yoluna girecek ya, işte o zaman beraberce açacaklardı...
()
Zekice :  Terörist başının yakalanışı -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Terörist başı Öcalan 1999 yılı şubat ayında Kenya’da yakalandı. Terörist başının yakalandığı günü bahane ederek Türkiye’nin birçok yerinde ayaklanma eylemleri yapıldı. Terörist başı niçin yakalandı, neler yapmıştı, nerede ikamet ediyordu ve ikamet ettiği ülkeden Kenya’ya neden götürüldü? Terörist başı İmralı adasında TCK’nın hangi maddesinden yargılandı?
()
Çapraz Ateş :  Ufkun ötesinden... -  Kemal Çapraz
Ülkemiz üzerine oynanan oyunların yoğunlaştığı bir dönemden geçmekteyiz. Türkiye ya var olup güçlü bir şekilde yaşayacak, ya da yok olup sömürge bir ülke haline gelecektir. İşte o kadar zorlu bir dönemeçte en önemli görev şüphesiz ki, gazetelerimize ve millî yayınlarımıza düşmektedir. Bu yayınları destekleyerek güçlendirmek memleketimize karşı kurulan tuzakları bozmak manasına gelecektir.
()
Kuşbakışı :  Davul senin elinde hadi gümbürdet! -  Şahin Zenginal
Başbakan Erdoğan’ın argo konuşma üslubu yine gündeme oturdu. Kimileri Tayyip Erdoğan’ın bir çiftçiyi “Artistik yapma lan” diye azarlamasını normal karşılıyor. “Başbakan’ın üslubu bu, alışmamız lâzım” diyorlar. Herkes, yalakalığının ölçüsünü kendi belirliyor. Bize söz söylemek düşmez. “Lan” tartışması çiftçinin ve halkın belirlediği bir gündem.
()
Bamteli :  Nezaket!.. -  Aydil Erol
Yıllardır döne döne seni arıyor, her köşe bucakta soruyor, dört gözle yollarını gözlüyor, gelmeni özlemle bekliyorum… Söyle nerelerdesin ey benim güllerden güzel, bebeklerden sevimli, bahar meltemi gibi
()
Göğe Merdiven :  Korkunç tehlike: Türkiye-İran savaşı büyük oyunu -  Aybars Fırat
Türkiye’nin önündekiler sanki Türkiye’nin ufkunu açmak, milleti kalkındırmak için değil, ufkunu karartmak, ceplerini doldurmak için çalışıyor. (İspanya’da zeytinliklerin kuruduğu, Avrupa’nın zeytinyağı ihtiyacını karşılamak için, meçhul kişilerce önümüzdeki günlerde Türkiye’deki zeytinliklerin çok ucuza kapatılması konusu gündemdedir. Çitçilerimiz sakın zeytinliklerini satmasın.)
()
Sözün Özü :  ABD’nin de çöküşü yakındır -  Alptekin Cevherli
Bilinen bir söz vardır; “Zulüm abat olmaz” diye. “Dünyanın çivisi çıktı” denir avam arasında. Bugün dünyada ciddi bir bunalım ve kaos ortamı hüküm sürmektedir. Orta Doğu’dan Orta Amerika ve Afrika’ya kadar her bölgede kan ve göz yaşının oluk oluk akmasını ne yazık ki seyreder konumdayız. Vahşetin bini bir para olan modernitede, insanların huzuru ve gönül dünyası tamamen yok sayılıyor.
()
gezi :  Kilisli Muallim Rıfat Bilge -  Nazan Sezgin
Yetişen Türk bilginleri Arapların Eski Yunan ve Roma’dan aldıkları bilgi birikimini de değerlendirerek birer yıldız gibi parlamışlardı. Aristo’yu yeniden yorumlayan Fârâbî (ikinci muallim) Felsefe, Fizik, Eczacılık ve Matematikte Birûnî, yine Matematikte Harezmi,Tıpta İbni Sina çağlarının çok ötesine uzanmışlardır. İbni Sina’nın “El Kanun”unun 17.yy.a kadar Avrupada okutulduğu biliniyor.
()
Sağlık Meridyeni :  İthal Malı Doktor Gerekli mi? -  Dr. İsmail  Maraş
Amansız bir dertten hasta olan bir yakınını, “filan ülkedeki falan doktor iyi edebilecekmiş” deseler o doktorun getirilmesini kim istemez? Eğer amaç, bazı ülkelerde çok ucuza çalışan doktor ve sağlıkçıların Türkiye’ye getirilerek hekimlikte ücret rekabeti oluşturmak gibi sakil bir düşünceyse, bu hem düşünce sahiplerinin hem düşünceyi kabul edebilecek hekimlerin ahlaki seviyesini gösterir.
()
Serbest Atış :  Özel Eğitim Tasarısı Hangi Özel Okullar İçin Çıkarılmalı? -  Tuncay Yıldız
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce kamuoyuna açıklanan 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun Taslağı’nda önemli değişikler yaptı. Buna göre çocuklarını özel okullarda okutmak isteyenlere devlet parasal destek verecek. Bu tasarıda çocuklarını özel okullarda okutmak için bankalardan kredi alacak velilerin faiz borçlarının yarısının devletçe karşılanması öngörülüyor.
()
- :  Dadaşlar Diyarı Erzurum’un Kurtuluşu -  Ahmet Özdemir
Sivas’ta “gardaş” neyse, Elazığ’da “gakkoş” neyse, Erzurum’da “dadaş” odur. Yiğit, demektir, delikanlı demektir, kardeş demektir. Lise yıllarında Erzurum halk oyunları ekibine girmiş, bar oynamıştım. Başbarı, delloyu, hoşbileziği, temirağayı, tamzarayı, hançer barını oynardık. Bar başlamadan önce bir şiir okunurdu. “Vur davula davulcu, Dadaş dönüyor başım” dizesinin ardından davul sesi duyulduğunda, tozpembe dünyamda yüreğim gümbür gümbür atardı.
()
Hedef :  İran – ABD arasında rol üstlenmek -  Ünal  Bolat
Hele de oyunlar içinde yaşadığımız şu dönemlerde Ortadoğu’da sahnelendiğinde, ısrarla başrol oynamak durumunda kalıyoruz. AKP iktidarının Kasımpaşalı Başbakanının politik alt yapısının olmayışı kimi zaman sahnede büyük potlar kırmasına sebep olsa da, kendine özgü kabadayıca çıkışlarıyla gerek sahneyi kurgulayanlara gerek izleyicilere gerçekten heyecanlı dakikalar yaşatıyor.
()
Geniş Açı :  Düşmüş kale(m)ler -  Ali Arif Esatgil
Türkiye’de medyanın etkisi ve bu etkinliğin dağılımı, siyasi tablo ile doğrudan ilgilidir. Ülkede yüzde 65-70 oranındaki oy potansiyeline rağmen, sağ (kavrama takılıp kalmayın tüm milliyetçi ve muhafazakârları kastediyorum) asla ‘iktidar’ olamadı… İşin o bölümünü siyaset bilimcilere bırakıyorum ki, aynı ‘sağ’ın bir amip misali sürekli parçalanmasını izah edecek babayiğit çıkar mı bilmem?
()
Net P@no :  Telefon Şirketlerimiz Ne kadar Millî -  Baki Günay
Türkiye’de şu anda üç farklı cep telefonu şirketi (GSM) bulunmakta. Sektörün büyük şirketlerinden olan Telsim’in satılması ile Türkiye’deki cep telefonlarının büyük çoğunluğu yabancıların eline geçti. Geçen ay Türkiye’nin en büyük özelleştirme satışlarından birisi yapıldı. İngiltere’nin en büyük GSM şirketi Vodafone Telsim’i satın alarak Türk piyasasına girdi.
()
Köşe Taşı :  Zihinsel Tenakuzdan Teyakkuza -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
Bilişim toplumu olma önderliğini alabilmemiz için toplumsal zihin ve bilinçlerdeki çelişkilerin yerini teyakkuz (uyanıklık, ayıklık, toparlanış) hali almalıdır. Zihinsel çelişki ürünleri yerine zihinsel uyanıklık ve uyarı ürünleri piyasaya sürülmelidir. Teknolojinin ortaya çıkardığı toplum yerine teknoloji ortaya koyan yepyeni teknolojiler üretecek zihinlere sahip olan bir toplum olma hedefinden sapmamak önemlidir.
()
Türk Ekonomisi :  Türkiye’nin Şifresini Kıran TV Reklamı -  İ.Orkun  Atalay
Herkes izlemiştir sanırım. Tvde tekrar tekrar defalarca oynatılıyor. Trende geçen bir banka reklamından bahsediyorum. Hani bir Japon, bir İsveçli, bir de Türk’ün rol aldığı cep telefonlarının marifetlerini sergiliyorlar. Dikkatli ve kültürlü seyirciler hemen bu filmdeki garipliği ve ülke gerçeklerimizle ne kadar örtüştüğünü farketmiştir. Bön bön izleyenlere ise lafım yok.
()
Öteki UFUK :  Öteki Ufuk -  Süleyman Özkonuk
.
()
Reymanca :  İkiyüzlü Batı -  Reyman Eray
Uygarlık, özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramları dilinden düşürmeyen sizler onca soykırıma imza atmışken; “barbar (!) Türkler”in böyle bir sabıkası olmaması yenilir-yutulur şey değildi!.. Formül bulundu: “Türkler Ermenilere soykırım yapmış”tı... Yersen! Tıpkı “dünya dikdörtgendir, yersen” ya da “bizi dünyaya leylekler getirdi, yersen” gibi...
()

*

Haberler


Geleneksel Sanatlarımızdan Kaat’ı -  Ufuk Ötesi
Geleneksel Türk süsleme sanatları son yıllara kadar pek fazla duyulmayan, duyulduğunda da kapsama alanına nelerin girdiği pek bilinmeyen bir tanımdı.
(4851)
İrevan’daki Azerbaycan Türklerine Yapılan Soykırım -  Ufuk Ötesi
XIX. asrın başlarında Rusya –İran ve Rusya-Türkiye savaşlarından sonra İran’dan ve Türkiye’den on binlerce Ermeni Çar Rusya’sının müstemlekesine çevrilmiş Zakafkasya’ya göçürüldü.
(4671)
Beykoz Giresunlular Derneğinde Panel: ”Topal Osman Gerçeği” -  Ufuk Ötesi
Beykoz Giresunlular Derneği’nce, 11 Şubat 2006’da Beykoz Kültür Merkezi Kayra Sinema Salonunda “Topal Osman Gerçeği” adlı bir panel düzenlendi.
(4153)
Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk kültürü yaşıyor -  Ufuk Ötesi
Doç. Dr. Orhan Gedikli, Türk Ocağı İstanbul Şubesi’nde yaptığı multivizyon gösterisi ile “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Kültür Mirasımız”ı anlattı.
(3892)
Kuklacı ve Salıncakta İki Kişi -  Reyman Eray
Bir seri katil ve bir psikiyatr... Bunları canlandıranların adı Zafer Ergin ve Deniz Türkali olunca, bir tiyatro şöleniyle karşı karşıyayız demektir.
(3674)
Bir Piyano Resitali -  Reyman Eray
Prof. İktu, “Bir ‘ilk’e imza attık” diyor ve ekliyor: “Bu konserler dizisi sürecek. İşe komşu Yunanistan’dan başladık...”
(3396)
Ayşe Opereti -  Reyman Eray
Gülriz Sururi-Engin Cezzar ikilisi, kabareleriyle, müzikalleriyle yıllar yılı Türk tiyatrosuna hizmet etti... Haldun Dormenlere perde kapattıran koşullar, Sururi-Cezzar ikilisini de vurdu...
(3376)
Büyükçekmece’de “İshakoğlu” var!.. -  Ufuk Ötesi
Çalışmalarıyla takdirler toplayan, konserleriyle hayranlıklar uyandıran Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği’nin 8’inci konseri, Beylikdüzü Borusan Asım Kocabıyık Meslek Lisesi salonunda verildi.
(3305)
Denizlerimizden yeterince faydalanamıyoruz -  Celal Bekiroğlu
İnebolu Su Ürünleri Fakültesi’nin kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevil Pehlivan, fakültenin kısa sürede bölge insanının tercih ettiği bir bölüm olacağını belirtti.
(3067)
İhtiras Tramvayı -  Reyman Eray
Engin Uludağ “hoca”nın muhteşem rejisi, Nilgün Gürkan’ın dekor ve kostümü ayrıca övgüye değer. Oyundaki “iyi oyuncu”lar yalnızca Akyamaç, Başak ve Güldağ değil tabii.
(3055)
Bayrağımız dalgalandı -  Ufuk Ötesi
Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin, kendi adını taşıyan okul adına düzenlediği kermes şölene dönüştü.
(2947)
Çapraz'ın duygulandığı an... -  Ufuk Ötesi
Uludağ Grubu toplantısında gazetemizin sahibi ve Basın Birliği Başkanı Kemal Çapraz ile Vergi Denetmenleri Derneği Başkanı Ali Baş’a ödül verildi.
(2897)
“Danıştay’ın kararı Türk annelerine saygısızlık” -  Ufuk Ötesi
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Özcan, Danıştay’ın başörtüsü ile verdiği kararın Türk annelerine karşı büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi
(2829)

2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002