Kasım 2008

Ö T E S İ

 

24.05.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Eylül - 2008

 
 

Köşe Yazıları


Köşe Taşı :  Ne demek soğuk savaş? -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
Oldum olası “soğuk savaş” deyimini anlamakta zorlanıyorum. Soğuk sözcüğünün zıddı olan sıcak sözcüğü de savaş sözcüğünün önüne getirilebilir. Lakin sıcaklık-soğukluk boyutlarında ortada yer alan ılık sözcüğünü, nereye yerleştireceğimi bir türlü beceremiyorum. Soğuk savaş olunca ılık savaşın da olması gerekir.
(17655)
. :  Giresun/Çamoluk’ta örnek bir köy: Kayacık -  Yard. Doç. Dr. Erdoğan  Altınkaynak
Giresun Kent Kültürü Projesi kapsamında öğrencilerimle birlikte ilçe - ilçe, köy - köy gezerken, Çamoluk Bal Festivali’nin ardından uğradık bu köye. Bu köyden ilk defa bana Ertuğrul Öztürk bahsetmişti. Dernek başkanı ve sevgili oğlu ile de tanıştırmıştı. Köylüler, bütün Giresun’da, Dereli’de bir, Şebinkarahisar’da 3, Keşap’da karışık olarak 2 köy gibi Alevi kültürüne sahip vatandaşlardan oluşuyor.
(12572)
- :  Girit’te Türk izleri–1 -  Dr. Orhan  Gedikli
Girit. Akdeniz’in incisi. Bir diğer adı ile Zeytin adası. Bir başka yazarın değimi ile medeniyetlerin kesiştiği ada. Geçmişte Venediklilerin ve Romalıların alabildiğine sömürdükleri bu güzel adada 1645 yılında başlayan Osmanlı kuşatması 1669’da kesin zafer ile sonuçlanmış ve Türk dönemi başlamıştır. Böylece adaya barış, huzur ve medeniyet gelmiş, ada halkı hiçbir baskı altında kalmadan en mutlu günlerini yaşamıştır.
(10878)
Zekice :  Laiklik nedir, ne değildir?-2 -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Türkiye Cumhuriyeti Laikliği her ne kadar resmen 1937 yılında benimsemişse de bu gelişmeye yol açan süreç Cumhuriyet öncesine uzanır ve esas itibarıyla Tanzimat’ın ilanıyla başlar. Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilanıyla birlikte hem adli yapıda hem uygulanan konularda önemli değişiklikler yapılmaya başlanmış, bu dönemde ticaret, ceza, hukuk ve ceza yargılaması cumhuriyet döneminde de medeni hukuk alanı batılı ve laik bir karaktere bürünmüştür.
(7785)
Seyran :  “YALNIZLIK, ÖMÜR BOYU…” -  Hayri Ataş
İnsan toplumsal bir varlık, ancak birey olarak bazen toplumsallıktan uzaklaşıp (veya uzaklaştırılıp) toplumun dışında kalabiliyor, yani bir nevi kendini soyutluyor. Bunu bazen maddî olarak bazen de ruhî olarak yapıyor; yani ya diğer insanlardan tamamen kendisini ayırıyor, münzevî bir hayatı tercih ediyor veya insanların içinde kendisini ruhen ayrı hissediyor. Buna yalnızlık diyoruz.
(5490)
Sözün Özü :  Süryani kartı açıldı (mı?) -  Alptekin Cevherli
Türkiye’yi terk etmelerinin üzerinden 30 yıl sonra Süryaniler aileler halinde Türkiye’ye başvuruyorlar. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 2001 yılında bir genelge yayımlayarak Süryani vatandaşların istedikleri zaman köylerine dönebileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine yıllar önce köylerinden değişik Avrupa ülkelerine giden Süryaniler, Mardin başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vilayetlere yerleşmeye başlıyorlar. Bu bağlamda 25 bin Süryani Avrupa’dan Mardin’e dönmeye hazırlanıyor…
(5404)
Ölçü :  İpsiz Recep ve boş gezmek -  Cem  Sökmen
İpsiz Recep tek örnek değildir; tarihimizin oluşmasında payı bulunan, bunu hiçbir dünyevi karşılık beklemeden yapan nice değerli insanın tarihe ve geleneğe önem verdiğini iddia eden çevrelerce de bilinmediğini, anılmadığını görüyoruz. Peki hep beraber tarihe, millî kültüre, geleneğe sırtımızı döneceksek dillerden düşmeyen siyasi ayrımların hükmü nedir?
(4770)
Konuk Yazar :  Kıbrıs Türkü yeni bir Erenköy destanı yazacak gençliğini arıyor -  Tansel Fikri
Yakında başlayacak görüşmeler süreci içinde KKTC’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rum-Yunan ipoteğine sürükleyen ve Kıbrıs Türkünün statüsünü ve kolektif uluslar arası haklarını Helen egemenliğinin insafına, onay ve icazetine bağımlı kılan bir anlayışa, Yüksek Öğrenim Gençliğimiz, bu kez diplomatik savaş alanında yeni Erenköy destanları ile cevap vermelidir.
(4379)
Geniş Açı :  Kartlar açılıyor -  Ali Arif Esatgil
Doğan-Erdoğan kavgasını patlamış mısır yiyerek (acaba mısır dedim diye birine dokunur mu şimdi?) televizyondan ilgiyle izliyorum. Karşılıklı suçlamalar, şantaj iddiaları, müfteri karalamaları… Şaban Dişli olayı patlak verdiğinde “Nihayet CHP gerçek muhalefeti hangi kanaldan yapacağını anladı” diye avunmaya başlamıştım ki, gündem bir anda rayından çıktı.
(4338)
. :  Güçlendirme mi, güçleştirme mi? -  Enver Demir
Bu deprem güçlendirme projesinin adı “İSMEP”; açılımı ise İstanbul Sismik Risk Azaltma ve Acil Durum Projesi. Özetle okulları deprem riskine karşı sağlamlaştırma projesi. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için her an ölümle sonuçlanabilecek depremlerle karşılaşma ihtimali vardır. Bu yüzden İstanbul’da bir çok okulda deprem güçlendirme çalışması yapılması gayet doğal.
(4314)
Çapraz Ateş :  Güç savaşları mı rant savaşları mı? -  Kemal Çapraz
Türkiye’de de dünyada da ciddi güç savaşları yaşanıyor. Gürcistan’da yaşanan Osetya ve Abhazya sorunu işte böyle bir savaşın sonucu… Bir yanda dünyanın tek kutuplu olarak devam etmesini isteyen ABD, diğer yanda kendi etki bölgelerini kaybetmek istemeyen ve tekrar iki kutuplu dünyanın diğer kutbu olmak isteyen Rusya var…
(4278)
İmge Boyutu :  ULU ÇINARIN TÜRKÜSÜ -  Yusuf Bilge
Her an uyanıktı Ve rüzgârlıydı yaprakları, Gözlerdi, dinlerdi yolları, Taa uzakları... Türküsünü söylerdi geçmişten geleceğe Efil-efil nağmelerle dal dal, Gökyüzünü bağrına basardı Kucakları…
(3824)
- :  Türkiye bilgi toplumu ve iletişim sektörünün ekonomik yapısı II -  Mehmet  Gözay
Sabit telefon abone sayısı 18,9 milyon, telefon aparat sayısı 50 milyonu aşmıştır. Cep telefonu abone sayısı 26 milyon, cep telefonu sayısı ise 95 milyon tahmin ediliyor. Türkiye bilgi iletişim pazarı, gelecek on yıl içinde ve her yıl yüzde 10 büyüyerek 2015 yılı sonunda internet ve bilgisayar kullanıcıları otuz milyon kişiye ulaşacaktır.
(3737)
Kuşbakışı :  Çamur deryası -  Şahin Zenginal
Bir insanı suçlamak için yargı sürecinin bitmesi gerekir. Her insan suçu sabit olana kadar, suçsuzdur. Bu sadece Başbakan Tayyip Erdoğan için geçerli olan bir kural değildir. Bu herkes için geçerlidir, öyle olması lazım… Kendisi hakkında en küçük bir olumsuz haber yapıldığında kıyameti koparan Tayyip Erdoğan, başkaları için akla hayale gelmedik senaryolar üretildiğinde sessiz kalmış, hatta kimi zaman destek olmuştu.
(3734)
Direnç Noktası :  2009 yılı yüzümüzü güldürecek mi? -  Arzu Erdem
Yılsonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi, ekonomik beklentiler belli oldu. 2008 başı itibarı ile diken üstünde seyreden piyasalar yılsonuna doğru hareketlendi ve yılsonu ekonomik beklentiler belli oldu. Eylül başı itibarı ile ham petrol fiyatları 110 doların altına düştü. ABD Doları ise dünyanın önde gelen para birimleri karşısında son ayların en yüksek düzeyine ulaştı.
(3665)
Göğe Merdiven :  Ivır zıvır diplomasisi -  Aybars Fırat
Türkiye annesi babası tarafından şirret küçük kardeşinden özür dilemek zorunda bırakılan büyük kardeş konumundan biran önce kurtulmalıdır. Yoksa içerideki zavallı Ermeni yandaşları gerçekten dostluğu, ticareti vs. geliştireceklerini zannetmeye başlarlar. Nitekim öyle birçok zavallı mevcuttur. Mesela Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu Ermeni Şair Çarens’in evini restore ettirip hizmete sunmak için çalışıyormuş.
(3634)
Kültür-Sanat :  Tarih bilinci ve lay lomculuk! -  Coşkun Çokyiğit
Önce, dikkat edildiğinden her millet gibi Çinli yazarlar da kendileri için bir düşman, öteki olan Türklerden asla bahsetmiyorlar. Bu da madalyonun diğer yüzünü bilmeyenler için bir "Çin şövalyeliği" olarak yer ediyor zihinlere. İkinci olarak Çinliler, Türk tarihini de ilgilendiren gerçeklikten yola çıkarak harikuladelikler yaratabiliyorlar ve insanlarımız tarih bilincini bir yana bırakın lise tarih bilgisinden mahrum oldukları için bu filmleri sadece bir “eğlence işi” veya sanatsal bir etkinlik olarak değerlendiriyorlar.
(3621)
Düşün/ce :  Türk Aydını, Terkibini Tanı! -  Olcay Yazıcı
Ey ağyar diyarlarda dolaşan şaşkın Türk aydını! Artık köklerinle buluş ve kendi terkibine dön. Onur da, erdem de, güç de bundadır!.. Yoksa çok daha aşağılanır, çok daha horlanır, çok daha çarparsın yaban kayalıklarına. Hâlâ akletmez, hâlâ idrak etmez, hâlâ işin sırrını kavramaz mısın?
(3612)
Gerçek :  Niçin yalnız kalıyoruz? -  Özdemir Özsoy
Şurası bir gerçektir ki biz insanlar –genellikle- gerçeklerden kaçmayı tercih ederiz. Sık sık bu konuya dönüp geliyoruz da acaba bu –gerçekten- büyük bir kusur mudur diye sormuyoruz. Sözü biraz daha yumuşatalım ve diyelim ki “bu değişik bir ruh hali midir?” Bir şeyi dikkat nazarlarımızdan kaçırıyoruz. Bazen kusur olarak gördüğümüz (gösterdiğimiz) bu davranış biçimi hemen hepimizde görülmektedir.
(3433)
Bamteli :  Karacaoğlanla söyleşi-2 -  Aydil Erol
İblis Dîn, ismini mundarın “necis” koymuştur… Şer, ismini temkînin “aciz” koymuştur… Uğraşma, erenler de hidâyet veremez Bir rûha ki İblîs, haciz koymuştur! Ârif Nihat Asya
(3407)
Hedef :  Gücü olmayanın tercihi olmaz -  Ünal  Bolat
Hatırı sayılır strateji uzmanlarının derdi “Vay be!” dedirtebilecek bir yorum peşinde olmaktır. Nasıl olsa tezini çürütebilecek herhangi bir mercii ve mevkii yoktur. Dolayısıyla atış serbesttir…
(3399)
Pusula :  Muhalefet ve ötesi -  Bayram Akcan
Bizim kızgınlığımız muhalefetliğe değil, çözüm üretmeyen, başkalarının yanlışından şahsi ikbal kollayan, niyeti bağcıyı dövmek olan anlayışadır. Zira biz biliyoruz ki; çözüm üretmeyen her eleştiri fitnedir. Ve yine biliyoruz ki; “Dava adamları, o davanın şartlarını ve gereklerini kendi kişiliklerinde yaşamazlarsa, o davayı bir adım ileri
(3359)
Net P@no :  Bu bankalar başka banka -  Baki Günay
Soyulmaya kalkılsa ne para ne altın bulabileceğiniz bir banka hayal edin. Ama bu bankalarda şirketlerin tüm merkez işlemleri dönüyor. Bu bankalar çalışmasa şirketler iflas edebilir. İşte Bilgi Bankaları. Databank veya datamerkez olarak anlandırılan bu soğuk mekânlar artık şirketler için hayati önem arz etmeye başlamakta. Şu anda şirketlerin çoğunun kendine ait bir sistem odası olarak adlandırılan datamerkezleri bulunmakta.
(3224)
Tutanak :  Üçüncü dalga sınırları zorlarken -  Hüseyin Özbek
Türklerin unuttuğu, toplumsal hafızasından adeta sildikleri sorun, diaspora tarafından tarihsel gerçeklikten koparılıp, yalanla yoğrulup yeniden kurgulanarak aktarıldığı her kuşakta kin katsayısının geometrik artışına yol açtı. Gerek Ermenistan’da gerekse diyasporada yaşanılan her türlü olumsuzluğun nedeni gösterilmesiyle, ortalama Ermeni algısında Türk imajı her türlü kötülüğün ve olumsuzluğun simgesine dönüştü.
(3107)
Yakın Takip :  - -  Dr. Ünal Metin
Zamanında birbirlerini tanımayan A.B.D. ile Çin Ping-Pong sayesinde bir araya gelmişti. Onların topu ufaktı, bizi Ermenistan’la bir araya getiren top daha büyük. Futbol topu. Binlerce Türk’ün katili Ermenistan devlet başkanının elini sıkmak için bizi temsil eden zat futbol topu bahanesiyle koşa koşa Erivan’a gitti. Tabii ondan önce de ortamı hazırlayacak yandaş basını.
(3044)
Öteki UFUK :  Öteki Ufuk -  Süleyman Özkonuk
-
(2967)

*

Haberler


Gönülden Gönüle bir köprüdür türküler -  Merve Onkök
TRT ekranlarında karşımıza çıkan ‘Gönülden Gönüle’ bütün Türk diyarlarında çalınan ve söylenen Türk ezgilerini izleyiciyle buluşturarak geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk halkları arasında adeta bir köprü oluyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Bünyamin Aksungur’la hem programı hem de Türk müziği üzerine konuştuk.
(4694)
Öldüren Lida yine sahnede -  Ufuk Ötesi
Zayıflatırken öldüren Lida bu kez çay olarak piyasada. Zayıflamak isteyen birçok kişinin ölümüne yol açan Lida bu kez çay formuyla piyasalarda...
(4521)
Kırım’da her an çatışma çıkabilir -  Ufuk Ötesi
KTMM Başkanı Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Bizim Ukrayna Halkın Özsavunması Partisinin resmi sitesine bildirdiğine göre Kırım’da dileyen herkes Rusya pasaportunu alıp Ukrayna vatandaşlığını koruyabiliyor. Bunu Rusya, Güney Osetya’da da yaptı.
(3406)
Kamu çalışanları anlaşma sağladı -  Melike  Gallenkuş
Türkiye Kamu-Sen hükümetin vereceği zam oranını protesto etmek amacıyla 27 Ağustos Çarşamba günü Yusufpaşa meydanında toplandı.
(3142)
Şenlendi Türk Eli -  Merve Onkök
Kastamonu’da yapılan 12. Türk Dünyası Günleri bu yıl da dopdolu geçti. Kastamonu Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1997 yılından beri gerçekleşen Türk Dünyası Günleri, bu yıl da büyük bir coşku içersinde kutlandı.
(3132)
Tehdit ve şantaj dünyası -  Ufuk Ötesi
Başbakan Erdoğan ile Aydın Doğan arasında yeni bir savaş patlak verdi. Erdoğan, elindeki bilgilerle Aydın Doğan’ı tehdit etti. Doğan grubu da Almanya’da devam eden Deniz Feneri davasıyla ilgili haberlerle Başbakan Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Kavga iyice kızıştı.
(3089)
Okul masrafları cep yakıyor -  Ufuk Ötesi
2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı başladı. Öğrencileri okul heyecanın sarmasıyla birlikte okul masrafları da velilerin cebini yakmaya başladı.
(3080)
Yayına hazır kitabı çaldılar -  Ufuk Ötesi
Araştırmacı yazar Kurt Tarık Özkan’ın evi soyuldu. Kuzguncuk’ta oturan araştırmacı yazar Kurt Tarık Özkan’ın yıllarca üzerinde çalıştığı kitabı evine giren kişi veya kişilerce çalındı.
(2929)

2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002