Kasım 2008

Ö T E S İ

 

24.06.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Mayıs - 2003

 
 

Köşe Yazıları


UFUK ÖTESİ :  Orada kimse var mı? / Ilgaz BABACAN -  Ufuk Ötesi
Aslında bu yazının başlığını “Ankara’da kimse var mı?” diye koymak daha doğru olurdu... Hem de öyle günübirlik politikaların kaygısıyla değil, yılların birikmiş tortusuyla... Evet, geride bıraktığımız ay Paris’ten Bağdat’a Washington’dan Atina’ya yine bir dizi patırtı kopartıldı aleyhimize... Avrupa Birliği, Rum Kesimi’ne ‘tam üyelik’ payesi verirken, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün payına da ancak karikatürlere konu olabilecek bir üslupla ‘zeytindalı’ düştü. Can vererek, kanımız dökerek kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Enosis’e (kavram bana ait değil) kurban edildi.
()
Köşe Taşı :  Biraz da Biz Bilelim... -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
Genç hakem, kural değişiklikleri konusunda yurt dışında yapılan bir seminerden dönmüştü. Federasyon binasına gitmiş, arkadaşları ile yapılan kural değişikliklerini tartışıyordu. Arkadaşlarının sordukları sorulara bütün içtenliği ile cevaplar veriyordu. Arkadaşlar arasındaki sıcak atmosfer, çok güzel bir şekilde devam ediyordu. Fakat odanın kapısı açıktı. Konuşmaların çıkardığı gürültü, karşı odadaki baş hakemi rahatsız etmişti.
()
Sözün Özü :  İnsan gönlünden anlayan var mı? -  Alptekin Cevherli
İnsan denilen yüce varlık, dünyaya geldiği günden itibaren çevresine kendi varlığını kabul ettirmek için çalışır, çabalar. İster ki kendisini beğensinler, takdir etsinler, hatta övsünler. Yıkıcı ya da küçümser bir sözle hatta îma ile karşılaştığımızda da kaçımızın kalbinde bir burkulma olmaz?
()
Milli Sıtrateji :  Yeni ve Gizli SEVR -5- -  Dr. Alptürk Ünlü
Düz çizgi ile kurulan yapıştırma devlet “Düz Çizgi Devleti” olarak Anglo-Saksonların İngiliz kanadınca ortaya çıkarılmış olan Irak, aynı zamanda yapısal özelliği itibariyle de “Yapıştırma Devlettir”. Düz çizgi devleti olan Irak’ın, İran sınırı Osmanlı-Safevi döneminde çizilmiştir. Irak’ın Batı ve güney batı sınırı ise, tam anlamıyla düz çizgi devleti oluşturma anlayışına dönüktür. Kuzey sınırı, yani Türkiye sınırı da, İngilizlerin ayak oyunları sonucunda, 1926’da kesinleşmiştir.
()
Ünlem ! :  Günlerdir kulağımda baş nazırın sesi çınlıyor. -  Asuman Özdemir
‘’Millet bunları asla affetmeyecektir’’ diyor. Aslında bu cümlenin açılımı şöyle; ‘’Bunları asla affetmeyeceğim. Ben bunu unutmam. Burunlarından fitil fitil getirim.’’ Bunları alenen söyleyemeyen baş nazır araya toplumu koyarak aklı sıra onların ağzından söylüyor. Şimdi bende size soruyorum.
()
Göğe Merdiven :  Türk'ün Özünü Araştırmak -  Aybars Fırat
İnsanoğlunun uygarlık yolunda ulaştığı en büyük birlik, kuruluş "Millet" tir. Kur'an-ı Kerim'de insanların birbirlerini tanımaları için milletler halinde yaratıldığı bildirilmektedir. Tanımanın mümkün olması için milletlerde birtakım temel ayırıcı özelliklerin bulunması gerekir. Her milletin kendine has özellikleri vardır. Milletimizin de bir çok özelliğinin olduğunu, olması gerektiğini üstünkörü de olsa biliyoruz. Türk Milleti, bilinen en eski milletlerden biridir.
()
Bamteli :  Irak Türkmenleri -  Aydil Erol
"Düşman kim ve hangi milletten olursa olsun bence birdir" (Atatürk) "Takı taluy, takı müren" der de yollara düşer Türk boyları... Geçerler sarp geçitleri; aşarlar ovaları, dağları; düz ederler bayırları, yalçın kayaları... Kimi at sırtında kimi yaya... Nerede Tanrı Dağları, nerede Viyana?... Altaylar nere, Tuna boyları nere?... Başdöndürücü bu coğrafya, Türk için bir ok atımıdır, seslenilse duyulacak derecede yakındır...
()
Net P@no :  İmzanız Artık Dijital Olacak -  Baki Günay
Dijital imza, kişinin el yazısı ile attığı imzanın sahip olduğu özellikleri elektronik ortamda gerçekleştirmeye çalışan matematiksel formüllere veya şifreleme programlarına verilen bir isimdir. Bugün için dijital imza, internet’te işlem güvenliğini sağlamak için en çok tercih edilen bir elektronik imza çeşididir.
()
Gezi :  Erzurum -  Banu Erkmen
“Memaliki Osmaniye’nin cümlesine şamil Amerikan mandaterliğini talep etmeyi Memleketimiz için en Naci Bir şekli hal kabul ediyoruz.” FAKAT BU ŞEKLİ HALİ KABUL ETMEDİ ERZURUM’LU ERZURUM’UN KIŞI ZORLUDUR BALAM BUZ TUTAR YİĞİTLERİN BIYIĞI, ERZURUM’DA KASKATI,DİMDİK OLUR ADAM KABULLENMEZ YILGINLIĞI....
()
Evrak-ı Perişandan :  Kerkük Sahipsiz mi Sanılıyor? -  Doç. Dr. Fethi Gedikli
Amerika Birleşik Devletlerinin Irak’a saldıracağının neredeyse kesinlik kazandığı son bir-iki aydır varlıklarını emperyalizmin bölgedeki maşası olmaya borçlu Barzanlı ve Talabanlı iki şahsın Kerkük’ün bir Kürt şehri olduğunu ilan etmesiyle karşılaştık. Saldırıdan sonra Irak’a sömürgeci vali olarak atanan bir kişi de el kesesinden ihsanda bulunarak Kerkük’ün Kürt şehri olduğunu ilan etti. Oysa biz kendimizi bildik bileli Kerkük bir Türk/men şehridir.
()
- :  Fasl-ı baharda bir dal erguvan -  Ahmet Özdemir
Her yıldan çok özledik bir bahar melteminin yüzümüze esişini. Nedim’in şiiri, üç yüzyıl sonra, Arif Sami Toker’in nağmelerine bürünsün ve müjdeler getirsin diye bekledik durduk: “Erişti nev-bahar eyyamı açıldı gül ü gülşen Çerağan vakti geldi lâlezârın didesi ruşen...” Nisan yağmurlarıyla doğa, silkindi, arındı, durundu. Necdet Evliyagil’in dediği gibi; “Nisan’da gülümsüyor,/ Çiçek açan dal / Aydınlığına kavuşan gökyüzü,/ Çatlayan toprak- tohum, / Yeşillenen yaprak, / Yaşantının mutluluğunu söylüyor. ...”
()
Tutanak :  Sessiz Sevgi -  Hüseyin Özbek
Memduh Şevket Esendal ‘Komiser’ öyküsünü l949 yılında yazmış.Seneler önce okuduğunuz bir öyküyü, romanı yeniden okursanız eski bir tanışla karşılaşmanın sevincini yaşarsınız. ilk okuduğunuz mekan, mevsim, başka ayrıntılar peşpeşe sökün eder. Unuttuğunuz bir geçmişin ayrıntıları karşınızda içtimaya geçmiş gibidir.
()
Çapraz Ateş :  KKTC barışın teminatıdır -  Kemal Çapraz
Türkiye’nin gündeminde çok önemli konular varken, suni gündem oluşturan medya, insanlarımızı milli meselelerden uzak tutmaya gayret ediyor. ABD’nin Irak’ı işgalini alkışlayan medya, Kerkük ve Musul’daki yağmalamayı ve cinayetleri adeta gündemden düşürmek için el birliğiyle kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor. Kıbrıs Rum kesiminin AB’ye girişiyle beraber, Denktaş’ın bittiğini düşünenlere en güzel cevap yine Denktaş’ın diplomatik zekasından geldi. Simitis’in “Enosis’i gerçekleştirdik” nağralarına karşılık KKTC sınırını açarak dünyayı şaşırtan Denktaş, aynı zamanda diplomatik bir zafer kazandı. Türkiye’deki ve KKTC’deki teslimiyetçi ve AB işbirlikçilerinin bu konuda ne tür tavır takınacağı da henüz bir netlik kazanmadı.
()
İnebolu Haber :  İnebolu Türk Ocağı’na yeni proje -  Celal Bekiroğlu
Anadolu’daki milliyetçi gençlerin harçlıklarını biriktirerek yaptırdıkları ve daha sonrada Atatürk’ün 27 Ağustos 1925’de şapka nutkunu okuyarak Şapka ve Kıyafet İnkılabını gerçekleştirdiği Türk Ocağı binasının restorasyonu için yeni proje hazırlanacak.
()
Düşün/ce :  Edebiyatımızın ‘Hisar’ı... -  Olcay Yazıcı
Son dönemlerinde de olsa, ‘mensubu bulunmakla gurur duyduğum’ Hisar dergisi, Türk edebiyatında özgün ve müstesna bir yere sahiptir. Aradan uzun yıllar geçmesine ve sözde teknolojinin insanlara bunca imkân sunmasına rağmen, Hisar’ın bir kır çiçeği kadar saf, duru ve nahif estetiğine; tavizsiz seçiciliğine, herkese açık tarafsızlığına hemen hiçbir dergi sahip olabilmiş değil. Günümüz dergilerinin büyük bir çoğunluğu ya siyasî, ya islâmî veya edebî bir cemaat/klik içinde hapsolmuş; edebiyattan, estetikten, sembolik söyleyişten nasipsiz; âdeta ‘yeteneksizler bülteni’/şiir ve yazılarını başka yerde yayınlatamayan ‘çapsız aykırılar seçkisi’ görüntüsü içindedir.
()
Şiir :  Yunus Emre'ye -  Orhan Seyfi Şirin
Orhan Seyfi ŞİRİN
()
Gerçek :  Bilinmek sevilmek -  Özdemir Özsoy
Allah dostlarından biri şöyle demiş: “Kendi hüsnün, hüblar şeklinde peyda eyledin; Çeşm-i aşıktan dönüp sonra temaşa eyledin.” Dostu, yaratıcısına söylüyor bunu. Böylece yaratılışın sırrını bu iki dizede anlatmak istiyor. Diyor ki: (Kendi güzelliğini “güzeller” şeklinde yarattın. Sonra da aşıkların gözünden onları seyrettin.) Derinliği olan içli bir anlatım şekli. Maddi, manevi güzellikleri görebilen, anlayabilen, değerlendirebilen insanlara ne mutlu.
()
Düşünce Pınarı :  Milliyetçilik Üzerine -  Pınar Ergenekon
Milliyetçilik; toplumumuzdaki her bir bireyin ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yücelmesi için, kendi milletinin yararlarını üstün tutmak, milletine severek ve isteyerek hizmet etme aşkı ile çalışmak ve bu bilinci daha sonraki kuşaklara aktararak vatan ve millet için fedakarlıklarda bulunmak demektir.
()
Tarih Bilinci :  Bilgisizliğin karanlığında, ilgisizliğin şahlanışı!.. -  Rasim Giresunlu
Bilgi, insan oğlunun binlerce yıllık birikiminin ürünü olarak, bizlere her boyutta yansırken, bizim ona karşı ilgimizin boyutu, ne kadardır acaba? Bilgi üretmek, her şeyden önce düşünmeyle başlar ve düşüncenin teoriden pıratiğe geçmesiyle gelişir. Bilgiye ulaşmada ilgi, ya onu kullanmayla ya da onu geliştirmeyle söz konusu olabilir. Bilginin süreci, teknolojik, bilimsel, askeri, ekonomik, kültürel ve benzeri boyutlarda olmakla beraber, siyasi boyutta da söz konusudur. Günümüzün Türkiye süreci de, uyutulmuş ve uyuşturulmuş bir dönemi içermektedir. Bu nedenle, bu durum karşısında insanların çoğu, geleceklerine de, ilgisiz ve duyarsızdırlar diye düşünmek zorunda kalıyoruz.
()
Reymanca :  Dile saygı -  Reyman Eray
Bir ülkenin dil varlığı, o ülkenin tarihsel geçmişini, kültürünü, dünyadaki konumunu yansıtır. Türkçe’nin ilk yazılı örnekleri VII.yy’da Orhun ve Yenisey Yazıtları ile ortaya çıkmasına karşın, bilim adamları Türkçe’nin en eski uygarlık dillerinden biri olduğu konusunda görüş birliği içindedir. Yakın zamana dek Ural-Altay dil ailesi içinde değerlendirilen Türkçe; bilim adamlarının yeni çalışmaları ve bulguları ışığında, Türk Dilleri Ailesi olarak adlandırılan bağımsız bir dil ailesi kuramına doğru hızla yol almaktadır...
()
Yakın Takip :  Devlet adamı ; Belediye Başkanı -  Dr. Ünal Metin
İstisnalar hariç. Sermaye karşısındaydı. Basın acımasızca eleştiriyordu. Diplomatlar yalnız bırakmışlardı. Oğlu bile yalpalıyordu. Ağır bir ameliyat için vatanından uzakta, vatanı için yaşamaya inat etmişti. Yaralı balinayı kuşatan köpekbalıkları gibi muhalefet partilerinin liderleri dişlerini göstererek sırıtıyorlardı. O’nun, damarlarında asil bir kanın dolaştığını unutmuşlardı.O mayasının sağlamlığı ile ayağa kalktı. Çakallara ve tilkilere haykırdı. ‘ Bir karış vatan toprağı vermem!’
()
Aykırı Bakış :  Irak Savaşı Ve Dersleri -  Dr. Yusuf Gedikli
Öndeyiş (purolog) Türk gazetecileri 2. Meşrutiyetin ilanından sonra, 5 ekim 1908’de Bosna Herseği ilhak eden Avusturya-Macaristan elçisi Pallavicini’ye Bosna Herseği ne hakla işgal ettiğini sorduklarında aldıkları cevap bir kılasiktir:
()
Zekice :  Vatandaş Türkçe Konuş -2- -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Daha önce bu köşemde vatandaş Türkçe konuş başlıklı bir yazı yazdım. Bu yazı dolayısıyla Türkiye genelinde Ufuk Ötesi gazetesine ve bana telefonlar gelmeye başladı. Yazımız ses getirmiş ve okuyucu tarafından beğenilmiş. Türk Milletinin varlık meselesi olarak kabul ettiğimiz Güzel Türkçemizin nasıl ve kimler tarafından yozlaştırıldığını araştırıp sizlere bu konuda bilgi sunmak istedim. Bu araştırmayı yaparken Yağmur ATSIZ’ın Meçhul Genç Gazeteciye Mektublar kitabı elime geçti. Kitabı TÜRK EDEBİYATI VAKFI yayınlamış.Bu vesile ile Vakıf Başkanı değerli dostum Servet KABAKLI’ya ve yönetim kurulu arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.

()
Aynada Görünen :  Çevrele... Çifte Çevrele... -  Hüseyin Aynalı
Mart sayısındaki “Savaşa 5 kala ... Ve barış... “ başlıklı yazımızın son paragrafında “Umarız ki bu karar tasarısı yeterli üye ikna edilerek kabul edilir. Zira, Güvenlik konseyinden ikinci bir karar alındıktan sonra yapılacak saldırı da Saddam ın uluslar arası hukuk ve camia karşısında hiçbir haklı savunması kalmayacağından, böyle bir diplomatik hamle karşısında barış bayrağını göndere çekmesi pek de sürpriz olmayacaktır” demiştik.
()

*

Haberler


Ufuk Ötesi yayınları ilk kitabını yayınladı -  Ufuk Ötesi
Milli konu ve meselelerde yayın yapmayı amaç edinen Ufuk Ötesi yayınları ilk kitabını yayınladı. Yayınevimizin ilk kitabı genel yayın yönetmenimiz Dr. Yusuf Gediklinin uzun araştırmalar ve incelemeler sonucunda yazdığı Kıbrısta En Uygun Çözüm Nedir? isimli kitaptır. Bilindiği gibi Kıbrıs meselesi bugün vahim ve mühim bir noktadadır. İsteme Adresi: Alemdar Mah. Çatalçeşme Sk. No: 16/2 Cağaloğlu/İSTANBUL Tel : 0212-520 71 35 Faks: 0212-520 71 47
()
Öğrenci Dünyası -  Ufuk Ötesi
Gitarın Kadıköylü “hoca”sı Ali Sezgin’in gelenekselleştirdiği “Öğrenci Dünyası” dinletileri, geçtiğimiz ay bir kez daha gerçekleştirildi ve Barış Manço Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverler, her yaştan “öğrenci”yi bir kez daha ayakta alkışladı...
()
“Bizim Sınıf” -  Ufuk Ötesi
Tiyatronun yaramaz çocuğu Ferhan Şensoy’un yazdığı ve iki numaralı yaramaz çocuk Ali Poyrazoğlu’nun yönettiği oyun nasıl bir “şenlik” olursa, işte öyle bir şenlik “Bizim Sınıf”.
()
Eğitim, yamalı bohça -  Ufuk Ötesi
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan, Türk eğitim sistemini yamalı bir bohçaya benzeterek, “Eski, yamalı elbisenin bir delikanlı üzerindeki görüntüsü neyse bizim eğitim sistemimiz de o durumda” dediÖğretmene tahsildarlık yaptırılıyor Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan, öğretmenlerin okulu için para toplayan tahsildar hâline getirilmesinden yakındı. Özcan, “Üzücü olan o ki, öğretmen aslî görevi olan eğitim ve öğretimi bir kenara bırakmış geçimi için ek iş yapan, okulu için ise tahsildarlık yapan kişi haline gelmiştir” dedi
()
“Telefon” -  Ufuk Ötesi
Gian Carlo Menotti’nin tek perdelik komik operası olan “Telefon”, ilk kez 18 Şubat 1947’de New York Hecksher Tiyatrosu’nda sahnelendiğinde, teknolojinin bu yeni harikasına değgin bir şarkılı oyun, izleyiciye çok “çarpıcı” gelmişti... Librettosonu da Menotti’nin yazdığı komik opera, aradan geçen yıllarda da çarpıcılığından bir şey yitirmedi ve gerek ülkemizde, gerekse dünya ülkelerinde her fırsatta sahneye kondu...
()
Her türlü yayını dağıtmak mecburi -  Ufuk Ötesi
Anayasa Mahkemesi, ''süreli ve süresiz yayınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişilerin her türlü günlük yayını dağıtmakla yükümlü olduğuna karar verdi
()
Türkiye'nin terör belası düşüş trendinde... -  Ufuk Ötesi
Terör örgütlerince 1984 yılında gerçekleştirilen 521 olay, 1993 yılında 6 bin 956'ya tırmanırken, bu sayı geçen yıl 1348'e kadar düştü 2002 yılında bölücü, sağ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda, 50'si ölü olmak üzere toplam 7 bin 899 kişi yakalandı son 7 yıllık eylem bilançosuna göre en kanlı örgüt, polis, asker ve sivil vatandaşlardan oluşan 2 bin 162 kişinin katli, 5 bin 74 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan pkk/kadek terör örgütü oldu.
()
Türk Dünyası Çağdaş Edebiyat Günlerinin İkincisi Gerçekleştirildi -  Ufuk Ötesi
Türk Dünyası Çağdaş Edebiyat Günleri’nin ikincisi Nisan 2003’te gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Türk Dünyası’ndan yaklaşık 50 edebiyatçı katıldı.
()
Azerbaycanlı yazar Anar’a ödül verildi -  Ufuk Ötesi
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği “Türk dünyasının yıldızları” serisinin mart ayı programının davetlisi Azerbaycanlı yazar, tiyatrocu, sinemacı Anar Rızayevdi. 14 mart 1938’de doğan Anar Rızayev, halen Azerbaycan Yazıcılar Birliğinin Başkanı ve Milli Meclis milletvekilliği görevini bir arada yürütmektedir.
()
Eğitimcilerden peşmergelere protesto -  Ufuk Ötesi
Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup eğitimci, ABD ve İngiltere’nin Irak’a saldırmasını ve peşmergelerin Musul ve Kerkük'e girerek yağma yapmasını protesto etti. İstanbul Tepebaşı’ndaki TÜYAP binası önünde toplanan eğitimciler adına açıklamayı Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Hanefi Bostan yaptı. Bostan, Kerkük’te yaşananlara dünyanın sessiz kalmasının çifte standart olduğunu söyledi.
()
Türkmenler’in feryadı -  Ufuk Ötesi
Kuzey Irak’taki Kürtlerin Kerkük’e girmesi, Türkmenler’e saldırması ve yağma yapması Türkiye’de yaşayan Türkmenler’in ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edildi.
()
Kerkük’ün tapusu Türkmenler’in elinde -  Ufuk Ötesi
Kerkük’ün yüzde 70’i Türkmen Kuzey Irak’ta çapulcuların lideri Mesud Barzani, Kerkük’ün kürt şehri olduğunu iddia etmesine rağmen belgeler aksini söylüyor. Resmi belgelere göre Kerkük’ün kültürel varlığını da, nüfusun yüzde 70’ini de Türkmenler oluşturuyor
()
Milli klavyemize küresel saldırı F klavyenin suyu mu çıktı? -  Ufuk Ötesi
Türkçe’yi katletmek isteyen yabancı hayranları şimdi de başımıza Q klavyeyi bela ettiler. İnternet kafelerden bankalara, hatta okullara kadar Q klavyeyi soktular. Oysa Türkçe için F klavye şart. . . . . Kurthan REYİZOĞLU
()

2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002