Kasım 2008

Ö T E S İ

 

8.12.2023 Her türlü yayını dağıtmak mecburi


Anayasa Mahkemesi, ''süreli ve süresiz yayınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişilerin her türlü günlük yayını dağıtmakla yükümlü olduğuna karar verdi

Dönemin ana muhalefet partisi ANAP'ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, Meclis grubu adına yaptığı başvuruyu1997 yılında karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, ''süreli ve süresiz yayınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişilerin her türlü günlük yayını dağıtmakla yükümlü kılınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini reddetmişti. Ret kararı 4 Nisan 2003’te Resmi Gazete’de yayımlandı. Dönemin Anayasa Mahkemesi üyesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de lehte oy kullandığı ret kararının gerekçesinde, basın özgürlüğü kavramı tartışıldı. Anayasa'nın basın özgürlüğünü düzenleyen 28. maddesinin üçüncü fıkrasında, devletin basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almasının öngörüldüğü hatırlatılan gerekçede, “'Basın özgürlüğü, haber alma, düşünce ve kanaatleri açıklama, yorumlama, eleştirme ile bunlara ilişkin yayın ve dağıtım haklarını kapsar. Bireylerin bilgilenme hakkının sağlanabilmesi için, devletin basılmış eserlerin dağıtımı konusunda gerekli önlemleri alması doğaldır” denildi. Gerekçede, özetle şu vurgulamalar yapıldı: “Süreli ve süresiz yayınların okuyucuya ulaştırılması basın ve haber alma özgürlüklerinin vazgeçilmez bir sürecini oluşturduğundan, bunların dağıtımı için zorunluluk öngörülmesi, kamu yararı amacına yönelik bir düzenlemedir. Talepte bulunanların, mevzuatın öngördüğü koşulları yerine getirmeleri halinde, dağıtım işini yapan gerçek ve tüzel kişilerin dağıtımdan kaçınmalarının suç olarak kabul edilmesi ve bu suçu işleyenler için para cezası öngörülmesinin Anayasa'ya aykırı yönü yoktur.” Gazeteler reklam ve ilânlardan da sorumlu Danıştay 10. Dairesi, tüketiciyi koruma amacıyla ticari ilân ve reklamı yayınlayan yayın kuruluşlarının da cezai sorumluluk kapsamında bulunduğuna karar verdi Danıştay 10. Daire’nin konuyla ilgili 6 ayrı kararı Resmi Gazete'nin 6 Nisan 2003 tarihli sayısında yayımlandı. Kararın gerekçesinde, 4077 sayılı Kanun'un “Ticari reklam ve ilânların yasalara ve genel ahlâka uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar yapılamaz” hükmünü içeren 16. maddesine yer verilerek, bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında para cezası uygulanacağının öngörüldüğü belirtildi. Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'de, mecra (reklam araçları) kuruluşunun reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade ettiği belirtilen gerekçede, 4077 sayılı Kanun'un amacına uygun olarak tüketiciyi koruma amacıyla ticari ilân ve reklamı yayınlayan yayın kuruluşlarının da cezai sorumluluk kapsamında bulunduğuna dikkat çekildi.


Bu haber defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2003 / 05

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002