Kasım 2008

Ö T E S İ

 

2.03.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Eylül - 2005

 
 

Köşe Yazıları


Pusula :  Ne Mozaiği …..! -  Bayram Akcan
Başbakan R.T. Erdoğan bir süre önce bazı sözde aydınlarla “terör” üzerine toplantı yaptı. Kim bu toplantıya katılan kişiler: PKK’nın sözcüleri, dönmeler, sözde İslamcılar, Kıbrıs’ı pazarlamada arabuluculuk yapanlar, Ermeni’yi kestik gibi laf edenler. Millî vicdana kulaklarını tıkayan Erdoğan, PKK’nın sözcülerinin talimatlarını dinlemiş ve sorguya alınmış suçlu gibi ne denirse tamam, yapacağız demişti. Şu şiiri oku, şöyle söyle diyen bu zevatlara tamam yanıtı veren Kasımpaşalı Başbakanımızdan ricam ben de bir şarkı istesem söyler mi?
()
Bamteli :  Özay Gönlüm Kastamonu’ya gelseydi!.. -  Aydil Erol
Değerli meslektaşımız ve kimya mühendisi Mine Özgür sordu: “Özay Gönlüm Kastamonu’ya gelseydi neler söylerdi?" İstanbul Barosu Genel Sekreteri Hüseyin Özbek söze karıştı: “Neler söylemezdi?..” Türk halk musikisinin sayılı isimlerinden Handan Tunca “Bakalım ne cevap vereceksin!..” dercesine muzip muzip baktı. Görüldüğü gibi sorması kolay, lâkin cevaplandırılması güç bir soru: “Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez” meğer ne anlamlı sözmüş. Efendim bendeniz kara kara düşünürken gözlerimin önünde rahmetli Gönlüm belirdi; elinde “Yâren”i…
()
SİZDEN GELENLER :  SİZDEN GELENLER -  Ayhan ÇİFTÇİ
“Asya veya Latin Amerika’da öyle ülkeler vardır ki, Batının kumarhanesi olmuşlardır. Batının özel fesat yuvası haline gelen, (kapitalist) sermayedarların arzularının, eğlencelerinin gerçekleştiği ülkeler vardır. Dâhileri ve şuurlu insanları yabancılaşmanın uşağı, hizmetçisi olan ülkeler vardır. Ve yine öyle ülkeler vardır ki; sömürgeciliğin pençesinde yüzyıllardır kıvranan, yabancılaşmış, dış sömürgeci güce teslim olmuş; hatta bu özellikler onların adeta karakteri olmuş, ulusal bütün değer ve özellikleri zillet içinde, halkı da bunu kanıksamış, bu duruma inanmış...
()
Gerçek :  Zamanı Tanımak -  Özdemir Özsoy
Dünyamızın, önceleri çok sıcak halde iken bir atmosferinin olmayışı, soğudukça çeşitli gazlardan bir atmosfer oluşması, bunun da belirli bir süre sonra içinde yaşayabileceğimiz hale gelişi –tabir caiz ise- ilâhî bir projenin uygulanmasından başka ne olabilir? Sırlarının pek azını, izin verildiği kadarıyla çözebildiğimiz şu “evrenin yaratılışı, insanın yaratılışından kolay mı” sanılıyor? Kesinlikle belli ki yaratıcısını bilecek, sevecek, akıl ve irade sahibi bir yaratığın bu âleme gönderilmesi istenmiştir. Aksi halde bütün bu düşünülen ve üzerinde tartışılan olayların bir manası olur muydu?
()
Aykırı Bakış :  Türkiye AB’ye niçin girmek istiyor? -  Dr. Yusuf Gedikli
Batılıların Türkiyeye verip de tutmadıkları bir değil, bir kaç, değil, onlarca, yüzlerce değil, binlerce, on binlerce söz vardır ve bu normaldir. Ancak verilip de tutulmayan sözler halk oyuna açıklanmaz. Batıcılık (batılılık değil) namına hepsi sineye çekilir. Erdoğan’ın farkı verilen ve tutulmaması pek normal olan sözü safça dillendirmesidir. Hatırlayınız, temmuz 2004’te Fıransaya 1.5 milyar dolarlık Airbus jesti! yapmıştık ve biz bunu “tam bir şarklılık” örneği olarak vasıflandırmıştık (1980 başlarında da Kenan Evrene verilip tutulmayan bir Racırs sözü vardı).
()
Milli Sıtrateji :  “KIǔ ÜSTÜNDEKİ ÜLKE... -  Dr. Alptürk Ünlü
Demokrasi havarisi olan bazı yazar ve çizerlerin, bu ülkedeki her yaklaşımlarında Türk milliyetçiliğini öcü olarak gösterip suçlama yapmaları da, olağan yaklaşımlarındandır. Aynı zamanda toplumsal boyuttaki olayların da, hezeyana dayanan bir yaklaşımla değerlendirmesi ve bu değerlendirme de özellikle her şeyin vebali olarak Türk milliyetçiliğinin gösterilmesi de başka bir çarpıklıktır. Bu çeşit sözde yazar ve aydınların, kıç gösterme anlayış ve yaklaşımına karşı ses çıkarmaması da, olayın bir başka vahim boyutu değil midir?
()
Sağlık Meridyeni :  Alternatif tedaviler niçin en son akla gelir? (2) -  Dr. İsmail  Maraş
Geçen ay sözünü ettiğimiz faktörler bir araya geldiğinde, sadece akupunktur değil, doğal tedavi yöntemlerinin hemen hepsi, en son hatırlanmaktadır. Hatta buna akla gelme bile denilemez. Kişi çaresizlik içinde kaderine küsmüş bir halde iken, ya bir gazete haberinde okursa, ya da televizyonda izlerse veya bir yakını veya tanıdığı tesadüfen akupunktur tedavisine gitmişse, o kişi böyle bir tedavinin varlığından ancak haberdar oluyor.
()
Tarih Bilinci :  GÜNÜMÜZ HAYİNLERİNİN ATASI -  Rasim Giresunlu
Aslında hayinlik sıfatı, çok ağır bir itham gibi gelebilir. Fakat, ülkemizde yaşadığımız son yirmi beş yılın muhasebesini yaptığımız zaman, ihanetin boyutlarının kademe kademe özel sektörden kamu sektörüne kadar, her yerde kanserli hücreler şeklinde, devletin ve vatanın bütün alanlarına yayılmış olduğunu görüyoruz. Aslında bu ihanetlerin ekonomiden, politikaya, kültürden aydın geçinenlere kadar, her yanımızı sardığını artık fark etmekten ziyade, iğrenerek, tiksinerek ve nefret ederek yaşıyoruz.
()
Göğe Merdiven :  Nice Ağustoslara Milletim -  Aybars Fırat
Eğitim kurumları iflas ettirilmiştir. Yaygın ve örgün eğitim mevcut haliyle çok zayıftır. O kadar ki, en az mevcut okullar kadar okullara destek veren, onların sırtından rant kazanan kurslar, dershaneler, etüt merkezleri bulunmaktadır. Millete hizmet makamlarını bir rant aracı olarak gören yöneticiler maalesef bulundukları yerleri laçka etmişlerdir. Kendisini milletine hizmet için adayan insanlarımız çok olsa idi, her babayiğit bir meseleyi ömür boyu kendisine mesele edinir ve mutlaka o meselenin çözümü gerçekleşirdi. Düşününüz, bir meseleye kendisini cidden adamış kaç kişi tanıyorsunuz?
()
Reymanca :  Aman Dikkat! -  Reyman Eray
Yapılmaması gereken bir “şey”in yapılmasını isteyenler, önce o “şey”in adını atar ortaya... Aklı başında olanlar, hemen tepkisini koyar... Gelgelelim, karşı taraf sinsi güçlere sahiptir... Gazetelerde, televizyonlarda ısrarla o “şey”den söz edilir ve toplum tarafından kanıksanması sağlanır. O denli ki, söz konusu “şey” gerçekleştiğinde; kimse fazla şaşırmaz! İlk günlerdeki tepki oldukça zayıflamış; o “şey”, aynı “sinsi güçler” tarafından -neredeyse- “beklenen şey”e dönüştürülmüştür... Bu, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de böyledir!
()
Çapraz Ateş :  Doğru hedefe kilitlenmek -  Kemal Çapraz
Atatürk 6 mart 1922 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmada; “Efendiler! Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanmıştır. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklâl vardır ki, ecnebilerin nasihatleri ile ecnebilerin plânları ile yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.”
()
Yakın Takip :  Tarih Dergiler -  Dr. Ünal Metin
Türk tarihi büyüktür. Her anlamda büyük. Süre bakımından, yayıldığı ve etkilediği coğrafya açısından, olayların içeriği yönünden… Türk tarihini araştırmak zordur. Emek ister, özveri gerektirir. Türk tarihi araştırmacılar için bir deryadır. Pasifik kıyılarından başlayan bulgular İrlanda’nın kayalık sahillerine kadar izlerini bırakmıştır. Çöllerin kumları altında, steplerin otları arasında, Kafkas dağlarında, Anadolu yaylasında, Akdeniz’in tuzlu sularında Türk tarihinden bir parça bulmak mümkündür.
()
Öteki UFUK :  Öteki -  Süleyman Özkonuk
-
()
Ölçü :  Gel de Metropolde ‘Dava Adamı’ Ol!.. -  Cem  Sökmen
20. yüzyılın Türkiye’sine baktığımızda, Nurettin Topçu’nun “Hareket”, Necip Fazıl’ın “Büyük Doğu”, Peyami Safa’nın “Türk Düşüncesi”, Nihal Atsız’ın “Ötüken”, ve Osman Yüksel Serdengeçti’nin “Serdengeçti” gibi dergiler çıkararak, yanlarında az sayıda insanla birlikte yerli düşünceyi yeniden inşa etmek ve kamuoyu oluşturmak mücadelesi verdiğini görüyoruz. Onlar uygun vasatı beklemeyi ya da sonu hiç gelmeyen vartaları atlatmayı değil, her fırsatta sahip oldukları doğruları ve ürettikleri düşünceyi toplumla paylaşmayı seçtiler. Ve bundan dolayı çok cefalar çektiler.
()
Serbest Atış :  Aslında Yeni Sınavın Adı Eski ÖYS -  Tuncay Yıldız
Yeni sınav sistemi ile ilgili ayrıntılar da belli oldu. Sınav tek oturumda yapılacak ve adaylar tek soru kitapçığındaki soruları çözecekler. Sınavda 10 tür soru kitapçığı kullanılacak. Kitapçıklarda 30’ar soruluk 8 test yer alacak ancak adayın 4 veya daha uzun süreli lisans programlarını kazanabilmesi için ilk testteki 120 soruyu (meslek liseliler), ya da 6 testi yani 180 soruyu (meslek lisesi haricindeki liseler) yanıtlaması gerekecek.
()
Ünlem ! :  Erken Yazılmış Bir Yazı mı? -  Asuman Özdemir
Dost acı söyler, hiç bana kızıp söylenmeyin. Böyle kahvehane muhabbetleri ile bu iş olmaz. Çok kısa zamanda çok ama çok çalışmak gerekiyor. Akepe’nin güçlü bir muhalefet olması, bütün yaptıklarının ört bas olması demektir. Hatta suça o günün iktidarının ortak olması demektir. Güçlü bir Akepe muhalefeti olduğu takdirde karşınızda, 2002 Kasım ayından bu yana yapılan icraatları alt alta koyduğunuz zaman elde edeceğiniz ister sonuçlar deyiniz ister suçlar repertuarında hangisi düzeltebilir ki?
()
Zekice :  TERÖRLE MÜCADELE YASASI… -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Terörle mücadele Türkiye’nin en önemli sorunudur. Çünkü bu mücadelede 30 bin insanımız şehit olmuş köyler yakılmış, yıkılmış bebekler katledilmiş ve 100 milyar dolardan fazla para harcanmıştır. Eğer Türkiye’de bugün bu terör belası olmasaydı Türkiye dünyanın kalkınmış ülkeleri arasındaki yerini çoktan almıştı. Terörle mücadeleyi yavaşlatmak için yöneticilerimiz ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Hükümet ne gerekirse yaparız diyor, doğru diyor.
()
Sözün Özü :  Üç gün tavuk olacağına, bir gün horoz… -  Alptekin Cevherli
Varlığını inkâr edenin yaşam hakkı yoktur. Bu konuda meşhur bir benzetme vardır, ‘civciv yumurtadan çıktıktan sonra, kendi kabuğunu beğenmemiş’ diye… Aynen böyle insanların da kendilerini var eden, kendilerine kimlik veren ve var olmalarına sebep olan kıymetlilerini de inkâr hakkı yoktur. Bireyi bünyesinde meydana getiren, ona bir kültür bahşeden ve var eden millet, o kişinin aynı zamanda dış darbelere karşı da savunan kabuğudur. Bunu inkâr eden bireylerin, en azından o toplumda yaşam hakkı yoktur. Kendisini nereye ait görüyorlarsa o ülkeye gidip yaşamaları âcizane tavsiyemizdir.
()
Hedef :  Ve sen ey millet! “-Seyretmeye devam et…” -  Ünal  Bolat
İnsanlık onur ve haysiyeti öylesine tefessüh etmiş durumda ki, günümüzde para için satamayacağı hiçbir kutsalının kalmayacağı bir tükenmişliğe doğru son sürat ilerliyor. Çok değil, bir nesil önceki insanın uğruna canını bile verdiği kutsal değerleri, bugün hem de üç kuruşa satıyorlar da bu hal onlara, ahırdaki ineğini satmak zorunda kalan köylünün yüreğindeki acı kadar zor gelmiyor. Peki günümüz insanı bu vurdumduymaz hale nasıl geldi?
()
Geniş Açı :  Tarifsiz tanımlar! -  Ali Arif Esatgil
Gazeteleri ve dergiyi kaldırıp, internette gezinmeye karar veriyorum. Son günlerin moda sitelerinden ‘earth.google’dan 30 yılımın geçtiği sokağın uydu fotoğraflarını buluyorum. Sonra yaz akşamları ateşböceklerini kovaladığımız son yeşillik parçasını… Bir dost, MSN’den selam çakıyor. Ta Moskova’dan… İhtimal, IP numaramdan kentim, ilçem, sokağım ve evime ulaşmak, çocuk oyunundan da kolay… Ana üryan, yerkürenin bir noktasındayız. Gizlimiz, saklımız var diyen ne büyük hüsrandadır. Öyleyse nedir bu ruhlarımızın üstüne riya peçeleri çekmek!
()
Net P@no :  Haydi Bilişim’e -  Baki Günay
Avrasya'nın en büyük bilişim fuarı CeBIT Bilişim Eurasia, 6 – 11 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. CeBIT Bilişim Eurasia'ya bu yıl 65 ülkeden ziyaretçi ve 22 ülkeden yaklaşık 800 şirketin katılması bekleniyor. Eylül ayının ilk haftasında geleneksel olarak düzenlenen Bilişim Fuarı bu sene de ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul’un Beylikdüzü bölgesinde yapılan fuara Avrupa ve Asya’dan kalkıp gelen binlerce meraklı var.
()
Köşe Taşı :  Toplumsal Güvensizlik Sarmalı -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
İnsanların birbirlerine güvenerek yaşamaları istenen bir durumdur. Herhangi bir korku, çekinme ve kuşku duymadan kendine ve başkalarına güvenerek yaşamak ne güzeldir. Kendi güçlerine inanma ve onlara bağlanarak yaşayışına yön verme yürekliliği, kişinin kendi olmasını da sağlar. Toplumsal bağların güçlülüğü, işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma ilişkilerini de kolaylaştırır. Kendine ve çevresine güven duyarak yaşamak, kendinden emin olmak, gelecekle ilgili umutlar besleyebilmek, korkusuzca davranabilmek kişi olmanın da göstergesidir.
()
Türk Ekonomisi :  Vatandaşlık Bahanesi Ardına Gizlenen Türklük Sorunu -  İ.Orkun  Atalay
İşlevsel devlet örneği olan federal devlette millet yoktur, anayasal vatandaşlık vardır ve egemenliğin kaynağı da budur. Devlet, birbirinden farklı siyasal-ekonomik birimlerin bir araya getirilerek, kamunun ortak yararını sağlamak üzere, “suni” olarak yaratılmıştır. Bir “katalizör” görevi görmektedir. Toplum sadece, farklı yerel birimlerin “mutlak üstünlüğe” dayalı karşılıklı üretim ilişkileri şeklinde bir yapı arzetmektedir. Kamu yararı sağlandığı takdirde bir parçasını teşkil eden bireyin yararının da sağlanacağına dayalıdır.
()
Kuşbakışı :  Bu da vatanseverlerin bildirisi -  Şahin Zenginal
Son zamanlarda bildiriler moda oldu. Önüne gelen bir bildiri kaleme alıyor, kendilerini kürt aydını, Türk aydını diye tarif eden kimileri de bu bildirileri imzalıyor. Bildirilere imza atanlar, çaktırmadan suçlu olarak devleti gösterip barış istediklerini söylüyorlar! Bildirileri ve savunucularını dinledikten sonra bir tek onların barış istediğini, onların dışında herkesin ise savaş istediğini, en azından savaş çığırtkanlığı yaptığını sanırsınız… Oldum olası bu barış istiyoruz diyenlere aklım almıyor. Siz ülkede iç huzur ve barış istiyorsunuz da biz savaş mı istiyoruz.
()

*

Haberler


GENETİĞİ İLE OYNANMIŞ AYDINLAR -  Ufuk Ötesi
Yüzyılımızın önemli tartışma konularından biri de kopyalama / klonlama yöntemi idi. Bu tartışma, kopyalama yöntemi ile elde edilen bir koyun ile başladı.
()
Deniz ve Gemici Türküleri CD'si Çıktı! -  Ufuk Ötesi
İstanbul Deniz Ticaret Odası ve Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’ndan Deniz Kültürüne Katkı: Deniz ve Gemici Türküleri
()
Halk oyunlarında Uluslar arası ödül -  Ufuk Ötesi
Polonya’da Zakopane Uluslararası Halk Dansları Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Beylikdüzü Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Ekibi birinci oldu.
()
2.Uluslararası İstanbul Mekân Tiyatro Fastivali -  Reyman Eray
Filistin'den Gürcistan'a Kanada'dan Irak'a kadar birçok ülkeden gelen topluluklar 2. Uluslararası İstanbul Mekân Tiyatro Festivaline iştirak ettiler ve İstanbul'un birçok mekânında sahne aldılar.
()
Gösteri Dünyasında Bir Kraliçe -  Reyman Eray
1959’dan bu yana, yani tam 46 yıldır oyunculuğuyla izleyiciyi büyüleyen Suna Selen, mankenlik ve spikerlikle başladı... Sinemada ve sahnede sayısız başrol ve yardımcı rol üstlendi...
()
Bu CD Çok Konuşuluyor... -  Reyman Eray
Bariton Prof. Mesut İktu’nun, klasik Türk bestecilerinden seçtiği başyapıtları seslendirdiği “The Art of Turkish Song” adlı CD’si, ne yazık ki ülkemizden çok Avrupa’da ilgi görüyor...
()
Bir Sahne Duayeni -  Reyman Eray
Yıların eskitemediği bir aktör... Yaptıklarının tümünü yazmaya kalkışırsak, sekiz-on sayfamızı Halit Akçatepe’ye ayırmamız gerekir. Günümüz gençliği sanatçıyı TV dizilerinden ve “Hababam Sınıfı” serilerinden tanıyor...
()
Bayan Yoh Yoh... -  Reyman Eray
“Necip medya”mız Hülya Avşar, Gülben Ergen ve Sibel Can’dan başını kaldırıp bakamadığından, birçok “sanat değeri”miz, yıllardır hiçbir şey yapmadan oturuyormuş konumuna düşer... Oysa onlar çalışıyor, üretiyor ve sergiliyor...
()
İnebolu’da tarihi canlanacak -  Celal Bekiroğlu
İnebolu tarihinde çok önemli yeri bulunan iki tarihi binanın restorasyonu için düğmeye basıldı. İnebolu Türk Ocağı ve Osmanlı bankası binalarının restorasyonu için çalışmalara başlandı.
()
KADIRGA'DA OTÇU ŞENLİĞİ -  Ufuk Ötesi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesi çevresine Türkler'in Anadolu'ya girişiyle birlikte gelen Çepniler, yüzyıllardır süregelen Otçu Şenlikleri geleneğini geleceğe taşıyor.
()
“Tesisatınızı yetkili elektrikçilere yaptırın” -  Ufuk Ötesi
İSTANBUL Elektrik Teknisyenleri Odası (ETO) Başkanı Osman Yeşilyurt ile üyelerinin sorunlarını, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeleri, yapmak istediklerini ve yaklaşan Olağan Kongre’yi konuştuk.
()
Yeni Bir Dostluk Köprüsünün Mimarı -  Ufuk Ötesi
Göreve başladığı ilk günden Azerbaycan aydınları ve yaratıcı camia ile son derece hassas ve anlaşıklı bir uyum yaratan Türkiye Büyük Elçiliği Medeniyet [Kültür] ve Tanıtma Müşaviri, gazetemizin yazarı Doç. Dr. Fethi Gedikli Bey, yazar Tevfik Abidin Muharremoğlu’nun sorularını yanıtlamıştır.
()
Yaşayan efsanelerin tarihi buluşması -  Ufuk Ötesi
Kırım Türklerinin efsanevi önderi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırımlı ünlü yazar Cengiz Dağcı’nın ilk buluşması Londra’da gerçekleşti. Kırım Milli Meclisi Başkanı Kırımoğlu’nun, Dağcı’yı Güneybatı Londra’daki evinde ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı
()
Türk dünyasının kalbi Kastamonu’da attı -  Ufuk Ötesi
Kastamonu Türk Dünyası Günleri boyunca tarihle-geleceğin kucaklaşması yaşandı. Bir yanda görkemli bir tarih… Öte yanda bu görkemli tarihi gelecekte ayağa kaldırmaya azimli ve kararlı gençler… Türk Dünyası’ndan gelen konuklar görkemli tarihin nabız atışlarını hissederken, geleceğe daha güvenli bakmanın gururunu da yaşıyorlardı.
()

2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002