Kasım 2008

Ö T E S İ

 

14.07.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Ağustos - 2003

 
 

Köşe Yazıları


Sanal Esaret :  Maksat üzüm yemekse eğer… -  Kemal Çiftçi
Düşüncelerimiz, dış dünya ile şuurumuzu biribirinden ayrı görüyor. Oysa her ikisi de aynı binanın iki farklı cephesi gibidir. Ancak ve ancak bütüncül (holistik) bakış açısı bu parçalanmışlığı ortadan kaldırabilir… Gerçek eğitim bunu sağlamalı. Modern medeniyetin krizini aşmanın yolu da buradan geçmektedir
()
Köşe Taşı :  Boşver! İstersen Okuma... -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
Bir gazetede yaşamı önemseyenler için gelecek yıl ‘boşvermişlik ödülü ‘ dağıtacağı haberini okuyunca, göz kapaklarımdaki ağırlık birden kalktı. Bu ödülü nasıl kazanırım diye düşünürken, elime kalemi alıp kağıdı masanın üstüne koyunca, kalem kağıdın üstünde umursamadan gezinmeye başladı. Sadece kalemi gözlerimle kalemin soldan sağa,sağdan sola hareketlerini takip ederken, aniden habere kayıtsız kalamadığımı farkettim.
()
Sözün Özü :  İnsanlar hedefleri kadar büyüktür -  Alptekin Cevherli
Hayatta tesadüf denilen bir şey yoktur. En akla gelmedik sonuçların dahi gerisinde onu oluşturan bir geçmiş ve sonucu hazırlayan etkenler vardır. Belki de önemsemeden gerçekleştirdiğiniz bir davranış, hayatınızı ciddi ölçülerde etkileyebilir. Öyle ise insan olarak yaşıyorsak; bunun hakkını vererek, yaşadığımızı hissetmeliyiz.
()
Ünlem ! :  Devlet bize nasip olunca -  Asuman Özdemir
Ayni ile vakidir ki; 1425 yılında padişah Sultan II. Murat, Rumeli beylerbeyi Şah Melek Paşayı azlederek yerine devşirmelerden Hırvat İshak Paşayı tayin etti. O tarihe kadar devşirmelere sancak beyliğinden üstün rütbe ve memuriyet verilmezdi. Rumeli beyleri İshak Paşayı kabul etmediler, yerine bir Türk vali tayinini istediler. Buna karşılık diğer devşirmeler ”Biz de Müslüman olduk, İslam dini herkese eşit. Bizim de yüksek makam ve memuriyete geçmek hakkımızdır” derken, Türk devlet adamları “ Şeklen Müslüman olmalarının kâfi olmadığını, asıl milliyetlerini eski anane ve akidelerini, kafalarından atmaları gerektiğini, bu temin edilmedikçe devletin bünyesine sokulmamalarının, askeri, idari makamlara geçmelerinin çok zararlı ve tehlikeli olacağını” söylüyorlardı.
()
Göğe Merdiven :  Büyüklere Hikayeler -  Aybars Fırat
Erzurum Kongresi binasında son uyum paketi konusu durup dururken görüşülmedi. Bu oyunlar daha önce de oynandı ve milletimiz bunları gördü. Gök kubbe altında oynanmadık oyun, söylenmedik söz kalmadığından, bugün sizlere hikaye anlatmak istiyorum. Hikayeler, kıymetli araştırmacı yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu’nun hazırladığı nefis takvimlerden alınmıştır. Yozgat Takvimlerini (ne yazık ki kütüphanemde sadece 1995 ve 1996 yıllarının takvimleri mevcut) görmeyen halkbilimci herhalde yoktur. Hikayeler, yaşadıklarımız ve muhtemel yaşayacaklarımız üzerinedir. Büyüklerimizin dikkatine sunulur!
()
Bamteli :  Siyah İnciler -  Aydil Erol
Horyat Denk taşıma denk taşıma Denk yüke denk taşıma Tanrım kolaylık versin Kıbrıs'ta Denktaş'ıma...
()
Net P@no :  Kaynak Kodları Kimlerin Elinde ? -  Baki Günay
Geçen ay 11 subayımızın bir terörist muamelesi yapılarak gözaltına alınması olayını tartışırken gözlerden çok önemli bir soru kaçtı.Bu soru şuydu; -Ordumuzun teknik haberleşmede kullandığı kaynak kodları ABD’liler tarafından alındı mı?-
()
Gezi :  Mardin -  Banu Erkmen
Zaman insanoğlunun elleri arasında elenip, bıraktığı izlerle tarih olurken, tarihin insana “İşte burada durun, bana dokunmayın, yazdıklarımla ve yaşadıklarımla ben burada olduğu gibi kalmak, nefes almak istiyorum” dediği şehir Mardin’deyiz.
()
Pusula :  Ölçülerimiz -  Bayram Akcan
Merhabalar... Ufuk Ötesi Gazetesindeki ilk yazıma başlamadan önce bütün Ufuk Ötesi Gazetesi okurlarına sevgilerimi sunarım. Allah izin verirse bu köşeden sizlere seslenmeye çalışacağım. İnsanı hayatta değerli kılan bir takım değerler vardır. İnsan o değerleri üzerinde taşıdığı ölçüde üstün vasıflara ulaşır. Günümüz dünyasında kendi değerlerine sahip çıkan insan çok az sayıdadır. İnsan düşünen bir varlık olduğu için güzel ve büyük düşünebildiği ölçüde değer kazanır ve insan ideallerinin büyüklüğü ölçüsünde büyür.
()
Evrak-ı Perişandan :  Koç ve Ağaçkakan mı Aries ve Picus mu? -  Doç. Dr. Fethi Gedikli
Bugünkü Hürriyet Gazetesinde (30 Temmuz 2003, s. 5) “Picus” adlı yeni bir kültür ve sanat dergisinin yayımlandığını okuyunca geçen yıl, benzer bir vesileyle Koç Kültür Sanat’a yazdığım bir mektubu kamu oyuna sunmayı bir görev bildim. Maalesef son yıllarda “aydınlarımız” neşrettikleri gazete ve dergilere, kurdukları yayın evlerine, yaptıkları televizyon programlarına, vs.ye mal bulmuş mağribi gibi hep böyle İngilizceden ve bazen de burada olduğu gibi Latinceden isimler araştırıp kondurmaktadırlar. Picus ismini görünce, taşıdığı derin anlam dünyasını! keşfetmek için Latince-Türkçe sözlüğe baktığımda bunun bildiğimiz “ağaçkakan” demek olduğunu gördüm. Ne diyelim, inşallah bu son olur!
()
Aynada Görünen :  Truva Atı’nın fendine dikkat..! -  Hüseyin Aynalı
Haziran ayının son günlerinde Ankara’da idim. Seviyorum Ankara’nın havasını, suyunu. İstanbul’a göre çok daha rahat Ankara’nın insanı. Bu rahatlık ve huzur insanların bütün beden diline aksediyor. Böyle huzurlu, rahat, sakin insanların arasında dolaşmak, doğrusu beni hayli mutlu ediyor. Ankara’dan bakınca İstanbul, çocukluğumda izlediğim kovboy filmlerinin Texas’ını hatırlatıyor.
()
- :  Söylentilerden gerçeğe Dede Korkut -  Ahmet Özdemir
Dede Korkut’un 570-632 yılları arasında, Peygamberimizin hayatta olduğu dönemde yaşadığı, bir başka anlatıma göre 250 yıl hayat sürdüğü, gelecekten haberler verdiği benzeri bilgiler birer söylenti, bir başka anlatımla rivayettir. Günümüz Gerçeği
"Ozanların Piri" veya "Ozanların Başı" olarak da nitelenen Dede Korkut’la ilgili gerçek; nerede Türk varsa, orada Dede Korkut’un olduğudur.
()
Çapraz Ateş :  Kızılelma’dan kim korkar -  Kemal Çapraz
Dünya’nın her yerinde solcular önce ülkelerinin milli çıkarlarını düşünürler, sonra enternalyonalizmi savunurlar. Bizde ise maalesef sol düşüncenin kökü hep dışarıda olmuştur. Marksist-Leninist, Maocu, vb.. gibi hep yabancı “izm”lerin peşinde koşmuşlardır. Kendinden olanları, kendi tarihlerini ve fikir adamlarını küçümsemişler, entel olmayı yabancı bir ideolojiye bağlı kalmak gibi görmüşlerdir. Türkiye’deki bölücü terörün hızlanması, AB ve ABD’nin Türkiye üzerindeki emellerinin artık net bir şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte sol gruplar arasında da ayrışmalar başlamıştır. Şimdi Türkiye’de bölücü sol, AB’nin dümen suyuna girmiş olan liberal sol ve ulusal sol akımları ortaya çıkmıştır. Günümüzde sol grupların en önemli boy hedefi ulusal solculardır.
()
Şiir :  Bırak şu yakamı, çekme be ölüm! -  Orhan Seyfi Şirin
Orhan Seyfi ŞİRİN
()
Düşün/ce :  Alaturka-Cola Turka... -  Olcay Yazıcı
Bilmem ki, bu ay ne yazsam? Yoksa, artık yazmasam mı? Yaz, yaz, işler ayaz. Ülkenin özlenen gün dönümü bir türlü gerçekleşmiyor. Aksine ‘günbatımına’ doğru bir rota içindeyiz. Toplum aşağı doğru yuvarlanmaya, hayasızlıkta derinleşmeye, gayya kuyusuna doğru sarkmaya devam ediyor. Herkes de, hâlinden memnun ki, hiç kimseden çıt çıkmıyor! Dinamitlenmiş göldeki sersem balıklar gibi yalpalıyoruz.
()
Gerçek :  Yazık ki ne yazık!.. -  Özdemir Özsoy
Gazetedeki yazısında diyormuş ki “Türkiye’deki ekonomik kriz, İstanbul’da ışıkları söndürüp müziği susturduğumuz, Laila’nın kapısına kilit vurduğumuz zaman çözülecek mi?”
()
Düşünce Pınarı :  81. Yılında 30 Ağustos -  Pınar Ergenekon
30 Ağustos.... Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla toprakları işgal edilmiş, orduları terhis edilmiş, yıllarca devam eden savaşlar neticesinde kaynaklarını yitirmiş, 600 yıllık bir imparatorluğun yıkıntılarından, Batı’nın hasta adamından, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, üniter, bağımsız, milli bir ruh ile yücelmiş milli bir devlet yaratmanın destanıdır bugün. Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla; yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.

()
Tarih Bilinci :  Sarışın Türk olmaz mı? -  Rasim Giresunlu
Bu yazı 5 Haziran 2003 tarihli bir haber üzerine kaleme alınmıştır. O nedenle bu yazıyı gecikmiş bir yazı olarak kabul edebilirsiniz. Fakat konu gecikmiş değil, hiçbir zaman da gecikmiş olmayacaktır...5 Haziran 2003 tarihli Milliyet gazetesindeki kapak haberi “RESMEN IRKÇILIK-Sosyal Bilgiler Kitabındaki bir fotoğraf, ‘Sarışın Türk Olmaz’ gerekçesiyle çıkarıldı. Bu s(ı)kandal MEB Talim Terbiye Kurulunun eseri” şeklindeydi. Bu haber doğru muydu? Acaba bu gazete bir balon mu ortaya atıyordu? Bunları sarışın bir Türk olarak düşündüm. Fakat adı geçen gazete o kurulda görev yapan insanların ve bilhassa bu düşüncenin savunucusu olarak da Hasan Bacanlı adlı bir şahsın ismini açık olarak veriyordu.
()
Reymanca :  Gönderildiği Gün... -  Reyman Eray
Geldikleri günden bu yana, değer yargılarımızla oynayıp durmaktan başka bir şey yapmadılar... Düzeni kökünden değiştirecek girişimlerde bulundular; “yemedi”ğini gördükçe geri adım attılar... Seçmeni “Saydam yönetim” diye kandırdılar; her kararı kapalı kapılar ardında aldılar...
()
- :  Irak’tan kaçırılan kültür varlıklarının iadesi için bütün dünya gerekeni yapmalıdır -  Yrd. Doç. Dr. Sibel  Özel
I. Irak’a özgürlük getirmek için! silahlı asker gönderen ABD, özgürlük adına eşsiz kültür varlıklarının yağma ve talan edilmesine, binlercesinin yokedilmesine, ülke dışına çıkarılmasına izin vermiştir. Yağmanın ABDli askerler tarafından değil de Irak halkı tarafından yapılmış olması da ABD’yi sorumluluktan kurtarmamaktadır.
()
Yakın Takip :  Yorgo Artık Sirtaki Oynamıyor -  Dr. Ünal Metin
Ağustos Türk ulusunun zafer ayıdır.1071 yılında bir ağustos günü Anadolu'yu sonsuza kadar Türk yurdu yaptık. 1922 yılında da Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu kalacağını ispatladık. Biz bu vatanı kanımızla aldık, kanımızla koruduk.
()
Aykırı Bakış :  Süleymaniye Hadisesi ve Türkiye -  Dr. Yusuf Gedikli
4 temmuz 2003 günü, yani ABD’nin 4 temmuz 1776’da kuruluşunun 227. yıl dönümünde albay Mayville komutasındaki ABD birliğinin Süleymaniyedeki Türk irtibat bürosunu basıp subay ve askerlerimizi Bağdada götürmesi Türk kamu oyunda haklı bir tepkiye yol açtı. İdarehanemize gelen bazı üniversiteli gençler, neredeyse patlamaya hazır yanardağ gibiydiler ve tahrik edilseler her şeyi yapabilecek bir ruh haleti içindeydiler.
()
Zekice :  Ey Türk Milleti Uyan! İstiklâl ve Cumhuriyetine Kasdediyorlar! -  Zeki Hacı ibrahimoğlu
Osmanlı İmparatorluğu gerileme hatta parçalanma, bölünme dönemi, Tanzimat ve Islahat fermanları ile başladı. Bu fermanlarla, batılılaşma, avrupalılaşma uğruna bütün değerlerimiz yok edilmeye başlanmıştır. Avrupa hayranlığı ve Avrupalılaşma hastalığı hızla devam etmiş, cebren ve hile ile aziz vatanın her tarafı işgal edilmiştir. Büyük imparatorluk toprak kaybetmek suretiyle bölünme ve parçalanma sürecine girmiştir.
()
Geniş Açı :  “Düş”te Gör... -  Ali Arif Esatgil
TÜRKİYE tiyatral yeteneğin şahikasında bir başbakana sahip olmanın nimetlerini doyasıya yaşıyor... Gün geliyor at sırtında -daha doğrusu atın ayaklarının altında- gün geliyor, saz elinde... Kimi zaman ceketi omuzunda şiirler mırıldanıyor... Coşuyor, köpürüyor... Yeri gelip ağladığı da oluyor. Unutup Kasımpaşalı yanını, gözlerinden yaş döküyor bir Anadolu türküsünde... Millete eşlik mi ediyor dersiniz? Her kalıba giriyor, her telden çalıyor. Musiki bilgisi bile var...
()
Tutanak :  İkinci Kurtuluş Savaşı -  Hüseyin Özbek
Gelen tehlikelerin belirtilerini, alametlerini insanoğlu çoğu kez algılayamaz. Belgesel programları rahat koltuğunda, beyaz camdan seyrederken, yaklaşan tehlikeyi farkedemeyen canlılara acırsınız. Yılanı fark edemeyen kurbağa, kartalın farkında olmayan tavşan, kaplanın yaklaştığını duyamayan ceylanın akıbeti ölümdür.
()

*

Haberler


Tiyatro İstanbul Anadolu’da -  Ufuk Ötesi
“İhtiras”, “Çılgın Sonbahar”, “Bu Adreste Bulunamadı”... Tiyatro İstanbul’un sezon boyunca neredeyse kapalı gişe sahnelediği birbirinden güzel üç oyun, şimdi Anadolu tiyatroseveri için sergileniyor. Reyman ERAY
()
Türk Eğitim –Sen’den sert tepki: Öğretmenlerin Tek Hastanesi Olan Validebağ’a Dokunulamaz -  Ufuk Ötesi
Türk Eğitim-Sen ,İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. M.Hanefi Bostan, Öğretmenlerin tek hastanesi olan Validebağ Öğretmenler hastanesine dokundurtmayacaklarını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “59. Hükûmet, kendisinden önceki 58. Hükûmet’ten devralmış olduğu “iş yapma yerine gösteri yapma” mirasını katlayarak sürdürüyor.
()
Görümlük Asfalt -  Ufuk Ötesi
Asfalt yolun sağlam yeri kalmadı. İnebolu’yu Yeşilöz ve Akkonak köylerine bağlayan 5 km’lik asfalt grup yolu 2 yılda köstebek yuvasına döndü.
()
“Ağır Roman” -  Ufuk Ötesi
Tarkan müziklemiş olsaydı duymayan kalmazdı. Bestecisi Fahir Atakoğlu olunca, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nce sergilenen “Ağır Roman” adlı dans tiyatrosu beklenen sansasyonu getirmedi. Alt kültürün giderek gemi azıya aldığı bir ortamda buna “doğal sonuç” denir. Reyman ERAY
()
Çepni Şenliği -  Ufuk Ötesi
Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethinden sonra namaz kıldığı Kadırga yaylası çevresindeki yaylalarda yaşayan Çepniler, asırlardır süren şenlikleri bu yılda büyük coşku içerisinde gerçekleştirdiler. Özellikle Trabzon ili Şalpazarı ilçesi çevresine, Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya girişinden sonra yerleştirilen Çepniler, her yıl olduğu gibi bu yılda Temmuz ayının üçüncü cuması Kadırgaya akın ettiler.
()
Abana Tekstille tanıştı -  Ufuk Ötesi
Abanalı işadamı Hüseyin Çalış, memleketine kurduğu triko atölyesi ile yöredeki gençlere istihdam sağladı.
()
Türk Dünyası’nda okuma imkanı -  Ufuk Ötesi
ABAY ALMATI DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ALMATI KAZAKİSTAN) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Almatı'da Abay Üniversitesi bünyesinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz bu yıl sözel puanla 15 öğrenci alacak.
()
Kastamonu’ya muhteşem terminal -  Ufuk Ötesi
Kastamonu Kuzeykent’te inşa edilen Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılışı muhteşem oldu. Büyük izdiham yaşanılan açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu, her zamanki sloganı olan “Kastamonulular hizmetin en iyisine layıktır” sözünü tekrarladı ve yapılan bu tesisin kendilerine olan güvenle tamamlandığını belirterek, destek veren tüm Kastamonu halkına teşekkür etti. CELAL BEKİROĞLU
()
Türkmen şehitler haftası -  Ufuk Ötesi
ÖDÜL TÖRENİ Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Bayatlı, Irak Türklerinin davasına katkıda bulananlara dernek adına ödül verdi. Gazetemizin sahibi ve başyazarı Kemal Çapraz’a, Yeniçağ Gazetesi yazarı Necdet Sevinç’e, gazeteci Vedat Yenerer, Mesaj TV program yapımcısı Tarık Çanak ve 1959 yılında katledilen 12 yaşındaki Emel Muhtarın kardeşi Semira Muhtar’a ödül verildi. Semira Muhtar toplantıda gözyaşları tutamayarak, “Ağabeylerim Nihat, Cihat ve ablam Emel, saldırıda öldüler. Ben ve diğer ağabeyim yaralı olarak kurtulduk. Kardeşlerimin cesetlerini abaların arkasında sokaklarda sürüklediler. Ne zaman başımı yastığa koysam o korkunç katliamlar gözümün önüne geliyor” diyerek duygularını ifade etti.
()

2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002