Kasım 2008

Ö T E S İ

 

20.04.2024 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


ARŞİV : Haziran - 2002

 
 

Köşe Yazıları


Üniversite ve Gençlik :  Üniversite ve Gençlik -  Uğur Tarhan
Üniversitelerdeki acı tablo Temel hak ve hürriyetler devlet tarafından anayasayla güvence altına alınmış, bireyin dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez nitelikteki hak ve hürriyetlerini oluşturur. Öğrenim hakkı da anayasanın 42. maddesiyle güvence altına alınmış haklardan biri olarak büyük önem arzeder. Uğur TARHAN
()
Evrak-ı Perişandan :  Evrak-ı Perişandan - Başlarken -  Doç. Dr. Fethi Gedikli
Evrak-ı perişan aslında dağınık, perakende, karmakarışık evrak anlamına gelen bir tabirdir. Fakat aynı zamanda meşhur edibimiz Namık Kemal'in ünlü eserine de ad olmuştur. Gerçekten, bu eser Devr-i istila, Teracim-i ahval-i Selahaddin, Teracim-i ahval-i Fatih, Teracim-i ahval-i Sultan Selim olarak neşredilmiş, daha sonra 1884’de hepsi bir arada yeniden yayımlanmıştır. Devr-i istila Osmanlı beyliğinin büyük bir devlet haline gelişini anlatır, diğerleri haçlılara karşı Kudüs’ü müdafaa eden Selahaddin-i Eyyubi ile iki Osmanlı sultanı Fatih ve Yavuz’un hayat hikayeleridir. 1973’te Raif Karadağ ve Ömer Faruk Harman tarafından İstanbul’da Latin harfleriyle tekrar basılmıştır. Evrak-ı perişan dolayısıyla Namık Kemal’e rahmet diledikten sonra gelelim bizim bu ifadeyi başlık olarak seçmemizin nedenlerine:
()
Gerçek :  Toplumsal Uzlaşmanın Önemi -  Özdemir Özsoy
Sosyal alandaki hızlı gelişmeler ve teknolojide katlanarak artan ilerlemeler dünyada yeni arayışlara yo açarken, ülkemizde kısır çekişmelerle çok vakit kaybedilmiştir. Bu keşmekeş içinde hâla düşünme yeteneklerini koruyabilen vatandaşların “Nereye gidiyoruz?” ya da “Ülkenin sahibi yok mu?” sorularını sık sık sormaları, işin ciddiyetini göstermektedir. Aynı endişeyi yakın bir geçmişte dile getiren kişilerin yetki ve mevki sahipleri olduklarında meseleyi hafife alan bir tavırla, bu soruları vehimden ibaretmiş gibi göstermek istemeleri “içtenlik” kavramıyla bağdaştırılamaz.
()
İnebolu Haber :  Geleceğe umut motifleri -  Celal Bekiroğlu
Feride bacının tezgahından çıkan bezler geleceğe umut oldu. İnebolu’nun köylerinde bir zamanlar motifli ve desenli bezler dokuyan tezgahlar yeniden çalışmaya başlıyor. İnebolu Haber/Celal BEKİROĞLU
()
Ümit Işığı :  Big Brother Model Çiziyor -  Mahmut Çetin
Hiç bir şey, sadece kendisi değildir. Ne futbol sadece futbol, ne de futbolcular da sadece futbolcu. Aynı örnek sinema ve televizyon yıldızları için de geçerlidir. Kitle kültürü ve kapitalist toplumun özgürlükçülük söylemi; öncelikle bireylerin özgürlüğünü değil, organize güçlerin tahakküm etme imkanını sağlıyor. İşin belki üzücü yanı modernleşmesini sağlamakta zorluk çeken, eski köylü yeni şehirli milliyetçi-muhafazakarlar, merkeze yürürken kitle kültürünün dejenerasyon örneği idolleri ile diyalog kurarak meşruiyet zemini araması üzücü bir durumdur. Çünkü sağ, yazar, çizer, sanatçı, aktör yetiştirmeyi hedeflemiyor. Bunun olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu göremiyor.
()
Net P@no :  İş arayanlara internet yeter -  Baki Günay
İşsizlik son zamanlarda her evde konuşulan bir mevzu haline geldi. Genç nüfusumuzun fazla olmasına karşın hükümetlerin yanlış istihdam politikası neticesinde milyonlarca vatan evladı işsiz dolaşıyor. Eğer biraz internetten haberdarsanız ve becerilerinize güveniyorsanız kendinize rahatça iş bulabilirsiniz. Bu konuda oldukça gelişen kariyer ve insan kaynakları siteleri sizlere iş bulmada oldukça yararlı olabiliyor.
()
Şiir :  Bağlama -  Orhan Seyfi Şirin
Orhan Seyfi ŞİRİN
()
“Ülkemizdeki Müzik Türleri” -  Aydoğdu Ersin
“Kalbe dolan o ilk bakış / Unutulmaz, unutulmaz / Sevda ile ilk uyanış / Unutulmaz, unutulmaz” dedikten sonra “Dünya ne güzel / Sevmek ne güzel / Sevilmek ne güzel / Ne tatlı şey yaşamak” diyerek büyük bir yaşama sevinciyle devam eden (“Türk müziği keder dolu, yas dolu!...” diyenlerin kulakları çınlasın... daha doğrusu: Dilleri kopsun!...) günümüzün değerli bestecilerinden Erol Sayan da bencileyin Kastamonuludur.
()
Bamteli :  Hasan Âli’ye dair -  Aydil Erol
“Bay sıfır” namıyla maruf Hasan Âli Yücel, solcuları koruyup kollayan, milliyetçilere de kök söktüren bir bakan değilmiş... Ya neymiş?.. “İç âleminde çok ince bir kalbi, hassas bir ruhu olan”, “çok sağlam bir kişilik ve yüksek bir onur sahibi”,
()
Milli Sıtrateji :  AB’NİN ELİNDEKİ YENİ SİLAH: KIBRIS -  Dr. Alptürk Ünlü
Doğu Akdeniz haritasına baktığınız zaman, Türkiye’nin İskenderun körfezine doğru namlu gibi ya da işaret parmağı biçiminde uzanan kısmıyla, Kıbrıs Adasını görürsünüz. Bu ada şimdilerde, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tam bir politik silah olarak kullanılmaktadır. A.B. Türkiye ile yapmış olduğu ‘Gümrük Birliği Protokolünü 13 Aralık 1995’te imzaladıktan sonra Kıbrıs konusunu sert bir zemine çekmiştir. 1997 Haziranından sonra da Kıbrıs konusunda çıtayı iyice yükselterek, A. B. D. ile olan çelişkisinden dolayı, ön sıraya geçirilmiş ve bu bölgede Türkiye’ye karşı yeni bir yapılanma içersine girdirilmiştir.
()
Köşe Taşı :  Oransız Düşünce -  Prof Dr. Ali Osman Özcan
Düşünme, insan aklının bağımsız ve kendine özgü işlemleri olarak kabul edilebilir. Karşılaştırma, kıyaslama, ayırma, birleştirme, bağlantılar kurma, biçimleri kavrama vb. işlemlerin duyum, izlenim ve tasarımlardan ayrı olarak yapılanmasına gönderme yapar. Bu sebeple bir sonuca varmak amacıyla mevcut bilgileri inceleme, karşılaştırma ve bunların arasındaki bağlam ve ilişkilerden yararlanarak bunları somutlaştırmak, düşüncenin oranlı ve bağımlılık ilişkilerinin kurulmasını gerektirir. Olmuşu, olanı, olacak olanı ve olabileceği ele almak, düşüncenin temel niteliğidir. Bu sebeple nesneler, olaylar ve insanlar arası ilişkilerin büyüklük, nicelik ve derece bakımından aralarındaki bağıntılar önem taşır. Bunların gerçek veya gerçekliğe yakın olduğuna dair verilen yargılardaki doğruluk paylarının bağıntılılık durumu, düşüncenin niteliğini de etkiler. Gerçek sebepleri görmezlikten gelerek sözde sebepleri gerçekmiş diye yutturmaya kalkan bir düşüncedir.
()
Göğe Merdiven :  Beyaz Atlı Prens: Kendine Yardım -  Aybars Fırat
Çocukluğunuzdan hatırlarsınız; "O yalan bu yalan, fili yuttu bir yılan, bu da mı yalan?" diye bir tekerlememiz var. Bugün dünya, bir yılanın bir fili yutmasına şahit oluyor. ABD' de topu topu on milyon, İsrail' de dört, bilemediniz beş milyon yahudi dünyayı parmağında oynatmaktadır. Yahudi lobisi, ABD'yi ve dünyayı istediği yöne sevketmekte başarılı olmuştur. ( Prof.Yalçın Küçük Şebeke ve Tekelistan adlı kitaplarında Türkiye'de Yahudiler’in yaptığı bazı çalışmaları açıklamıştır.) Dünyada meydana gelen belli başlı ekonomik, siyasi ve askeri her olayın arkasından Yahudi parmağı çıkmaktadır.
()
Ünlem ! :  Önce kendimize bakalım! -  Asuman Özdemir
Günlerdir görsel ve yazılı basında bir tartışmadır gidiyor. Öğretmenler, toplumbilimciler psikologlar ve aileler karşı karşıya getiriliyor. Akılları sıra araya da bir iki dansöz ve manken koyarak konu süsleniyor. Öğretmen ve ailelere göre, ‘Öğrenciler okumanın boş olduğunu, okusalar bile iş bulup bir baltaya sahip olamayacaklarını, en iyisinin kolaydan şöhret olmanın para ve mevki kazanmak olduğunu’ iddia ediyorlarmış. Özlemleri ise, Televole programlarına bir ayak basabilmekmiş.
()
Çapraz Ateş :  Dünyayı değiştirmek -  Kemal Çapraz
Bilgisayarımı açtığımda elektronik postama gelen bir mesaj dikkatimi çekti. Mesajda Westminster Manastırı’nın bodrumunda bir Anglikan piskoposunun mezarı üstünde yazılı şu sözlere yer verilmişti: ''Genç ve hür iken, düşlerim sonsuzken, dünyayı değiştirmek isterdim. Yaşlanıp akıllanınca, dünyanın değişmeyeceğini anladım. Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim.
()
Tutanak :  Mübadele Muhabbeti -  Hüseyin Özbek
Bizim yazar-bozar takımı epeydir Mübadele’ye, Mübadilli’ğe takılıyor. Bir mübadillik muhabbeti ki sorma gitsin. Mostralık Yunan mübadil tayfası, iki günün biri Türkiye’de. Bir bakıyorsun kokonalar, çorbacılar Doğu Karadeniz’de, bir bakıyorsun Trakya’da, bir bakıyorsun Ege’de. Bizim yazar-bozar takımı, kafaya alınan bazı gerzek yerel yöneticiler, olayı abartmada her türlü hız sınırının üzerine çıkan medyamız ve de başımızın tacı mübadil tayfa, kareyi tamamlıyor. Mübadele olayının tarihsel temelini kısaca açıklayalım:
()

*

Haberler2008


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2004


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2003


OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2002


NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002