Kasım 2008

Ö T E S İ

 

29.11.2023 Köşe Taşı

 
Prof Dr. Ali Osman Özcan

Vatandaşlık bilincinin açınımı


Evrenseli ve evrenselliği özünde taşıyan Türklük, kendini gerçekleyen bir Türkiye’nin temel görünüşüdür. Türklük kimliğini kaybetmeden, evrensel bir dünya kimliğine sahip çıkmak, milli tercihleri sürdürme iradesinin bir göstergesidir. Küresel ve kültürel bir Avrupalılaşma ve Amerikanlaşma tutumunu yaygınlaştırma peşinde olan gruplar, yozlaştırıcı mantıkla, küresel ilişkileri gerçekleyeceklerini zannederler.

“Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez.” sloganının içeriğinde, vatan için ölenlerin yaşayan özlemleri dile gelir. Ölürken bile “Vatan Sağ Olsun.” diyenler, vatanı kutsayıp yüceltmeyi ülkü edinmiş ve canlarından çok sevdiklerini açıkça göstermişlerdir. Vatan için milli gönüllülük, milletin gönlünde kıyamete kadar yaşayacak bir özlem olarak varlığını sürdürecek bir değerdir. “Yaşasın Vatan, Yaşasın Millet, Yaşasın Ordu-Millet” deyimlerinde de vatan, millet ve orduya övgüler düzüldüğü, candan daha değerli oldukları vurgulanmaktadır. “Biz Türkler” diye, başka kültürlerle konuşabilen ve kendi kültürüne hayranlık duyan vatandaşlar, kendi milletlerine olan saygınlıklarını ve kimliklerini dile getirmektedirler. Kültürel olarak özüne dönüşlü bir tutumla evrenselliğe yönelik bir kimliği milleti adına vurgulamak, sisler arasındaki bir Avrupacılık ve Amerikancılık tutumuyla farklı bir boyutta kesişir. İçe ve dışa dönük bir Türk kimliği ve bilincinin boyutları ırkçılık, etniklik ve mezhepçilikle bağdaşır değildir.
Evrenseli ve evrenselliği özünde taşıyan Türklük, kendini gerçekleyen bir Türkiye’nin temel görünüşüdür. Türklük kimliğini kaybetmeden, evrensel bir dünya kimliğine sahip çıkmak, milli tercihleri sürdürme iradesinin bir göstergesidir. Küresel ve kültürel bir Avrupalılaşma ve Amerikanlaşma tutumunu yaygınlaştırma peşinde olan gruplar, yozlaştırıcı mantıkla, küresel ilişkileri gerçekleyeceklerini zannederler. Bunlar Türk milletinin evrenselliği ve evrenselciliği ile somutlaşan ülküsel kimliğini kıskananlardır. Vatanseverliğin ve milletseverliğin ortaya çıkardığı milli duyguyu yok saymaya çalışan zihniyet sahipleridir. Türkiye’nin ve Türklüğün milli çerçevesini koruyucu çelikten iradesini, her türlü stratejiyle sarsmak isterler. Etnicilik, bölgecilik, bölücülük, kabilecilik ve aşiretçilikle Türk milletinin vatan ve millete ait mensup olma bilinci ve milli dayanışmasını, farklı kimlik dayatmalarıyla belirsizleştirmeye çalışırlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin dağılması, parçalanması ve çökmesi, Türklüğün evrenselci milliyetçiliğinin geçersizleştirilmesi için her türlü yola başvuran gruplara karşı dikkatli olunmalıdır. Milliyetçiliği bilimselleştirilmesinde sadece tarihçi ve edebiyatçılar değil, Türklüğün vatanı ile ilgili her türlü ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel birlik için çalışan herkesin, savunulacak toprakları olduğu bilinciyle hareket etmeleri beklenir. Vatanseverlik ve milletseverliğin batılı siyasi düzenlerin ithaliyle gerçekleşemeyeceği de çok iyi bilinmelidir. Çünkü İngiliz, Fransız ve Amerikalı, kendilerini bu dünyada millet olarak görmekte; diğer milletleri cemaat olarak nitelemektedirler. AB yurttaşlığı ve oy hakkı kazanmak, bu hakkı kazananların birinci sınıf vatandaş olmaları anlamına gelmez.
Batının siyasi ve kültürel geometrilerinde Türk milletinin geometrik biçimi dikkate alınmaz. Oysa Türk milleti, kendi tarihine, kültürüne ve vatanına duyduğu sadakatle kendini ispat etmiş, tarih boyunca millet anlayışının temel olduğu milliyetçi bir tablo sergilemiştir. Milletin demokratik özgürlüğünü savunan, kendisinin kutsallarını dışlamayan bir milliyetçiliği bizzat başkalarına örnek olarak göstermiştir. Günümüzdeki milli irade istismarcıları, her ne kadar milletin siyasi kimlikleri ve simgelerinin evrenselleştirici nitelikleri olmadığını iddia etseler de, Türk milleti mili egemenliğin hem siyasi hem de gerçek öznesi olduğunu herkese göstermiştir.
Siyasi modernlik maskesi altında, siyasi iradenin egemen olmadığı kuşkusu yaratılarak milliyetçi ve vatansever düşüncelerde sarsıntı oluşturmaya çalışsa da, bu milletin gönlünden vatanseverlik duygusu çıkarılamayacaktır. Bireyci, çoğulcu, özgürlükçü ve evrenselci olduğunu iddia eden ABD milliyetçiliği, etnik temelli Alman ve Rus milliyetçiliği vb. yanında millet iradesini temel alan Türk milliyetçiliği, milliyetçilik ve vatandaşlık anlayışıyla kendi kaderini kendisi belirleme iradesiyle hareket etmektedir. Çünkü Türk milleti, milli topluluk olma bilincini tecrübe ede ede bizzat yaşantılamıştır. Milli egemenliğe duyarlı olmak, adalet ve refahı kendi kültürünün bir parçası yapmak, milletin geleneksel değer sisteminde varlığını sürdürmektedir. Korumacılık sözcüğüyle kendi içine kapanan ve dışarıyla ilişkilerini kesmeye çalışan AB ve ABD milliyetçilikleri, taklit edilecek milliyetçilikler değildir. Ancak onlar, Türk milliyetçiliğini etkisizleştirme stratejisiyle her türlü yola başvurabilirler.
Millet sözcüğünün kavim ve din sözcüklerinin üst kavramı olduğu düşünüldüğünde, Türk milletinin kavimcilik ve ümmetçilikle suçlanması kaçınılmazdır. Batının ırk ve din anlayışı çok farklıdır. Irk sözcüğü, sadece biyolojik ve fiziki olana gönderme yapmakta; din sözcüğü de ümmetçilik olarak kullanılmaktadır. “Irk farklılığı” deyiminin içeriği ve kapsamı, çok yanıltıcıdır. Politikacılar ve art niyetliler, bu sahteliği gerçek diye sevip pazarlamaktadırlar. Irkçılık, bir adlandırıcı ve anlamlandırıcı sözcük olarak uydurmacılıktan, bir tipoloji yapmaktan kaynaklanmaktadır. Oysa ırk ve ırkçılık tipolojileri bilimsellikten uzak, aldatıcı bir mantıktan hareket etmektedirler.
Vatan ve millet konusundaki milletimizin ortak inanç belleği üzerinde oynanan oyunlar vatanseverlik bilincinin anlam çıtasını düşürmeye, onun açınımını karartmaya çalışmaktadırlar. Milletimizin vatanseverlik gerçekliğini laf kalabalığıyla kavramsal kalıplara hapis ederek, bu kavramların yörünge düzlemlerini bozmaya çalışanlar olduklarını unutmamak gerekir. Vatan ve millet sözcüklerini biçimleyen çekirdek ilkeleri ayrışan parçalara dönüştürüp işlevsellik ve dinamikliğini yok edip etkisizleştiren bireyselci, çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik olduğunu iddia eden felsefelere de dikkat etmek gerekmektedir. Onların ileri sürdükleri nedenler ve niyetlerin bağlamlarındaki olasılıkları da kavrayıcı, iman dolu bir sorumlulukla hareket etmek her Türk vatandaşının görevi olmalıdır.


ufuk@ufukotesi.com

Bu yazı toplam 5900 defa okunmuştur.

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.

UFUK ÖTESİ.COM

BU YAZIYI TAVSİYE EDİN

Adınız  Soyadınız

E-posta adresiniz
Arkadaşınızın e-posta adresi

 

Yazdır  - Sayfanın Başına Dön 

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002