Kasım 2008

Ö T E S İ

 

14.06.2024 KİTAP : Ekim - 2007

Ârif Nihat Asya İhtişamı

Yavuz Bülent Bâkiler - Size Dergisi Yayınları 

Basın yayın hayatımızın usta kalemi Yavuz Bülent Bâkiler, yeni çıkan bu muhteşem eserine şöyle başlıyor: “Ben, yirmi yıl, Ârif Nihat Asya’nın yanında yöresinde oldum. Meclislerinde bulundum. Paltosunu tuttum. Çantasını taşıdım. Evinde, hâtıralarını dinledim, kimseye anlatmadıklarını bana yazdırdı. Gideceği yerlere arabamla götürüp getirdim. 5 Ocak 1975 tarihinde, Ankara Hastahanesi’nin 318 numaralı odasında Hakk’a yürüdüğü gün yanındaydım.O gün Onunla konuştuklarımızı da bu kitapta okuyacaksınız. Benim edebiyat dünyamızda kendisini en çok ziyaret ettiğim, kendisini en çok dinlediğim ve üzerine en çok makaleler yazdığım er kişi Ârif Nihat Asya’dır. Ondan dinlediklerimi bir kitap hacminde yazmaya karar verdiğim zaman çok düşündüm: Acaba notlarımı nasıl bir isim altında toplamalıyım? Kendisi tevazudan hoşlanırdı. Bu bakımdan, kitabıma, doğrudan doğruya Onun adını ve soy adını vermeyi istedim: Ârif Nihat Asya! Sonra, bu kararımdan vazgeçtim. Onu hiç okumayanlar, hiç tanımayanlar bu sade isim karşısında ne hissedebilirlerdi? Ârif Nihat Asya, bizim Cumhuriyet devri edebiyatımızda hem nesirde, hem de şiirde muhteşem kalemlerinden biri. Türkçeyi Onun zenginliği ve kıvraklığıyla, şaşırtan güzellikleriyle kullanan ediplerimiz çok az! Onun nesri Mimar Sinan’ın eserlerine benziyor. Kusursuz muhteşem ve hikmet yüklü ifadeler silsilesi. Şiirleri ise üç ayrı kaynaktan süzülüp gelen, yani bize aruzdan, heceden ve serbest vezinden ürpertili güzellikler getiren sihirli kelimeler dünyası. Ârif Nihat, bazen ceylân yürekli, bazen aslan yeleli şiirlerle karşımıza çıkan müstesna bir şair. (…) O, elbette şahsiyetiyle de muhteşem bir kimse. Ama ihtişam, Onun o güzel nesirlerinde ve şiirlerindedir. [kitabın adı için] Son kararım: Ârif Nihat Asya İhtişamı oldu.” Bâkiler, okuyucuyu alıp Ârif Nihat Asya’nın sabahın ilk ışıkları gibi iç açıcı, ana sevgisi gibi şefkat dolu; göklerden yağan müjdeler gibi, bülbül sesi gibi gönül, tomurcuk güller gibi göz okşayıcı dünyasına götürüyor. Onun pek az bilinen, dahası: Bilinmeyen özelliklerini de dile getiriyor. Çeşitli konulardaki görüşlerini anlatıyor. Berat ve Baş yazılarında kendisini anlatan Asya’nın, “İnkârcı Bir Gençle”de anlayışın, olgunluğun inanılmaz örneklerini verdiğini, müsamahanın doruklarında saltanat sürdüğünü görünce kendisine olan ilginiz, sevginiz, saygınız kat kat artıyor ve kitabı elinizden bırakamıyorsunuz… Size dergisi yayınları: Tayyareci Sami Uçan Sokağı, nu.93, 34153 Basınköy/Istanbul. Tel: 0212/601.17.21.


Giresun Tarihi Yazıları

Ayhan Yüksel - Kitabevi 

Giresun Tarihi Yazıları üçüncü baskıyı yaptı. Dergimiz ailesinden Ayhan Yüksel'in Giresun Tarihi Yazıları adlı kitabı üçüncü baskıyı yaptı. Kitabevi (0212-5124328) tarafından yayınlanan kitapta başta Giresun olmak üzere Tirebolu, Espiye, Görele, Doğankent, Şebinkarahisar, Alucra ilçelerinin sosyal, ekonomik ve folklorik geçmişini yansıtan çoğu orijinal kaynaklara dayalı 40 makale yer alıyor. Ön kapakta Giresun'un Osmanlı dönemine ait bir resmi bulunan kitap 364 sayfa. Üçüncü baskısı ile ilgili olarak Ayhan Yüksel dergimize şu bilgileri verdi: "Geçmişten günümüze Giresun ve yöresi tarihi ile ilgili bazı toplayıcı çalışmaların yapıldığı, ancak bu çalışmaların kaynaklara inilmeden hazırlanmış ve hemen hemen daha önce yapılan çalışmalarda yer alan eksik bilgilerin tekrarı olduğu da bilinmektedir. Bu çalışmalar çoğunlukla ilmî ölçülerden yoksun çalışmalardır. Bu gibi çalışmalarda yanlış olarak yerel halklar birbiriyle karıştırılır, antik çağa, hatta ortaçağa inmeyen yerleşim yerleri, kadîm yüzyıllara indirilir, birer gözetleme yeri olan, XIII. yüzyıl ya da daha geç tarihte yapılmış kaleler, hatta palangalar dahi MÖ 1500'lü yıllarda Cenevizlilere yaptırılır, taş yapılar Rumlardan kalmış olur. Yanlış bilgilerin doğru olmadığını delilleriyle ortaya koyan, Giresun ve yöresinin Osmanlılardan önce başta Çepniler olmak üzere diğer Türkmen boyları tarafından yurt tutulduğu, yörenin Çepni Vilayeti adı ile anıldığını ifade eden çalışmalar görmezlikten gelinir. Hatta, bu yanlış ve eksik bilgiler bazı resmî kurum ve kuruluşların yayınlarında da görülür, tekrar edilir. İşte, bizim bu çalışmamızın amacı doğru bilgiler vermek, Giresun tarihi konusunda ilmî ölçülere uygun çalışmaları devam ettirmektir". Ayhan Yüksel'in ayrıca Tirebolu: Bir Sahil Kasabasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi (2003), Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Tirebolulu Memurlar (2004), Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Göreleli Memurlar (2005), Doğu Karadeniz Araştırmaları (2005); Tirebolu: Osmanlı'dan Cumhluriyet'e Değerlerimiz (2005) adlı yayınlanmış eserleri bulunuyor.


Sovyet Belgelerinde Kırım Dramı

Dr. Kemal Özcan - . 

Dr. Kemal Özcan’ın hazırladığı Sovyet Belgelerinde Kırım Dramı, yayınlandı. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından yayınlanan kitap da, Kırım’ın 1954 yılında Ukrayna’ya hediye edilmesinden sonraki Ukrayna’da oluşturulan arşiv belgelerine dayanıyor. Tamamı Ukrayna’daki arşivlerde bulunan ve Sovyetlerin gizli servislerinin Kırım Türkleriyle ilgili hazırladıkları belgeler, raporlar bu kitap da yer alıyor. Dernek Başkanı Celal İçten’in babası Şefik İçten’in maddi desteğiyle kültür hayatımıza kazandırılan eser bu sahada araştırma yapacaklar için çok önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Bu kitabı bastıran Şefik İçten bakın ne diyor: “ Hayat dediğiniz nedir ki? Geçip gidiyor. Bitmez görünen seneler bir anmış gibi oluyor. Geride bıraktıklarımız ise hayatımızın bir özeti gibi. Çocuklarımız, torunlarımız, onların sahip oldukları değerler, kültür, dil ve gelenek vb. Babam Murtaza ve annem Meryem de göçler yaşadılar. Göçlerden geriye pek az kalıcı yadigar bırakabildiler. Babam Murtaza ve annem Meryem’in onların ana babaları, göçlerden ve göçler sonrası yeni bir hayat kurma mücadelesinde vakit kalıp da kalıcı bir eser bırakamadılar. Ama şükürler olsun beni bıraktılar. Ben de bize kucak açan, bizi bağrına basan Türkiye’de sadık bir vatandaş, çalışkan bir yurttaş olarak iyi günler yaşadım, zor yıllarım oldu. Evlatlar yetiştirdim. Vatan topraklarına borcumu ödemek için Allah bana imkan nasip etti. Anamın babamın hatırasına bir eserde katkım olsun, onların hatırasına bir şeyler yapmak istedim” Şefik İçten’in kültür hayatımıza verdiği değer umarım bütün ticaretle uğraşan insanlarımıza örnek olur. Bu önemli eseri Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi’nden temin edebilirsiniz. Telefon: 0212- 53492 31


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002