Kasım 2008

Ö T E S İ

 

11.07.2020 "Maaşlar eridi"


Türkiye Kamu-Sen bir ilke daha imza atarak memur maaş artışlarını mahkemeye taşıdı. Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve konfederasyonun yönetim kurulu üyeleri Danıştay'a başvurarak kamu çalışanlarına yapılan maaş artışlarının iptali için Danıştay'a başvurdu.

Başvuru öncesinde basına açıklama yapan Genel Sekreter İsmail Koncuk, "memur maaşlarına 2008 yılının ikinci altı ayı için yapılan yüzde 3,96’lık zammın durdurulması ve daha adil ve gerçekçi bir maaş artışı için mahkemeye başvurmuş bulunuyoruz" diyerek adil zam yapılması için hükümete çağrıda bulundu. Koncuk konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bugün yurdumuzun her köşesinde kamu hizmeti gören memurlarımız, zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. 2008 yılının tamamı için yüzde 4 olması öngörülen enflasyon, haziran ayı itibarı ile yüzde 6 olmuştur. Memurlarımıza, belirlenen enflasyon hedefine uygun olarak, yılın ilk altı ayı için yüzde 2 maaş artışına ek olarak 10 YTL seyyanen zam yapılmıştır. Ayrıca 2007 yılının ikinci altı aylık döneminde ortaya çıkan yüzde 0,35 oranındaki enflasyon farkı da 2008 yılı başında memur maaşlarına yansıtılmıştır. Bu dönemde 2,4 milyon memurdan yaklaşık 1,4 milyon memurun faydalandığı denge tazminatına da 20 YTL artış yapılmıştır. Ancak denge tazminatından kamu görevlilerinin büyük bir kısmı yararlanamadığı için, memurlarımızın tamamına yansıyan ve 2008 yılı için kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan artışlar son derece sınırlı kalmıştır. Yıl başında, 2007 yılının telafisi olarak yapılan yüzde 0,35’lik enflasyon farkı ve kamu görevlilerinin tamamının yararlanamadığı denge tazminatının etkisi çıkarıldığında; 2008 yılının ilk altı ayı için, en yüksek devlet memuru olan başbakan müsteşarının maaşına yüzde 2,25; Ortalama memur maaşına yüzde 3; En düşük dereceli memur maaşına da yüzde 3,36 oranında zam yapılmıştır. Ancak, 2008 yılının ilk altı ayında Tüketici Fiyatları Endeksindeki değişim yüzde 6 olarak gerçekleşmiş ve memur maaşlarına yapılan artışları geride bırakmıştır. Altı aydan beri maaşları enflasyon karşısında eriyen kamu görevlileri, maaşlarındaki erimeyi karşılayacak düzeyde bir enflasyon farkı ödemesi beklemişler ancak açıklanan rakamlar sonunda hayal kırıklığına uğramışlardır. Yetkililer, kamu görevlilerinin maaşlarına 2008 yılının ikinci altı ayı için yüzde 2; önceki dönemden kaynaklanan enflasyon farkı olarak yüzde 1,96 olmak üzere yüzde 3,96 oranında bir artış öngörmüşlerdir. Kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan toplam artışlar incelendiğinde, maaşların enflasyon karşısında eridiği, 2008 yılının ilk altı ayı için verilen enflasyon farkının, maaş artışlarını gerçekleşen enflasyon oranlarına ulaştırmaktan uzak olduğu görülmektedir. Kaldı ki, Ocak-Haziran 2008 dönemi için enflasyon farkı hesaplanırken, temel alınan memur maaşı artış kriteri de belli değildir. Yüzde 1,96 enflasyon farkı verilmesi için, memur maaşlarına ortalama olarak yüzde 4 zam yapılmış olması gerekmektedir. Ama memur maaşları bu dönemde en fazla yüzde 3,36 oranında artmıştır. Memur maaşına yapılan en yüksek zam oranının üzerine, enflasyon farkı olarak verilen yüzde 1,96 eklendiğinde bile gerçekleşen enflasyon oranına ulaşılamamaktadır. Anayasamızın 2. maddesinde, devletimiz sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasamızın 5. maddesi ise “Devletin temel amaç ve görevler bölümünde, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” hükmüne amirdir. Ancak memur maaşları için yapılan bu uygulama Anayasamızın ilgili maddelerine aykırıdır. Yetkililer, memurlarımızın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak şöyle dursun, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayacak uygulamalara imza atmaktadırlar. Anayasamızın amir hükümlerine göre imkanlarını vatandaşlarından yana kullanmak zorunda olan yetkililer, enflasyon farkı hesaplarken memurlarımızın zararına olacak verileri dikkate almışlar ve enflasyon farkını olması gerekenden düşük hesaplamışlardır. Siyasi iradenin, kamu görevlilerini yıllardan beri açlığa ve yoksulluğa mahkum etmesi yetmezmiş gibi şimdi de maaşlarının enflasyon karşısında erimesine neden olmaktadır. 2008 yılının ocak ayında, en yüksek memur maaşı yüzde 2,25 artmış ancak yüzde 6 olarak gerçekleşen enflasyon karşısında yüzde 3,75 oranında erimiştir. Memur maaşları için uygulanacak enflasyon farkı da yüzde 3,75’ten az olmamalıdır. Enflasyon farkı olarak verilen yüzde 1,96 oranının hiçbir temeli yoktur. Yüzde 1,96 enflasyon farkının en düşük memur maaşına yansıması 15 YTL’dir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son altı ayda yalnızca kiralar aylık 25 YTL artmıştır. Enflasyon farkı olarak verilen 15 YTL’nin memurumuzun mağduriyetini gidermeyeceği ve enflasyon farkını kapatmayacağı açıktır. Bu nedenle, bütün illerimizde enflasyon farkına denk gelen 15 YTL’yi sayın Başbakan’a iade ediyoruz. Elektriğe yapılan yüzde 21’lik zam hangi kriterlere dayanılarak yapıldıysa, memur maaşları da aynı kriterler üzerinden artırılmalı ve gıda fiyatlarındaki yüzde 15 artış da göz önünde bulundurulmalıdır. Memurlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için daha gerçekçi bir hesap yapılmasını istiyoruz. Bu konuda Türkiye Kamu-Sen olarak, bütün girişimleri yaptık. Devlet Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu’nu ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiğimiz hafta içinde yaptığımız görüşmelerde uyardık ve yapılan uygulamanın mesnetsiz ve dayanaksız olduğunu belirttik. Ne yazık ki olumlu bir sonuç almamız mümkün olmadı. Artık kamu görevlileri siyasi iradeden umudunu kaybetmiştir. Konu hakkında en adil kararı hakimlerimizin vereceğini umuyoruz. Bu nedenle, memur maaşlarına 2008 yılının ikinci altı ayı için yapılan yüzde 3,96’lık zammın durdurulması ve daha adil ve gerçekçi bir maaş artışı için mahkemeye başvurmuş bulunuyoruz. Adalete olan güvenimiz tamdır. Yıllardır yapılan haksız uygulamaların, mahkeme yoluyla son bulacağını ve bundan sonra memur maaş artışlarının daha adil hesaplanacağı inancını taşıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum."


Bu haber 2828 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2008 / 08

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002