Kasım 2008

Ö T E S İ

 

06.07.2020 Türk Arşivciler Derneği Özbekistan’da


Türk Arşivciler Derneği ile Özbekistan’da bulunan Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü (International Institue for Central Asian Studies -UNESCO Institue Catecory 2) arasında işbirliği projesi imzalandı.

Ortaçağ ve Modern öncesi dönemde her açıdan çok sıkı ilişkiler içerisinde bulunan Orta Asya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında tarih boyunca devam eden yakın ilişkiler günümüzde de bazı kurumlarımız tarafından canlandırılamaya çalışılıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Arşivciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin şunları söyledi: “Emir Timur’un Orta Doğu ve Anadolu’ya düzenlediği seferler 14. yüzyılın son ve 15. yüzyılın ilk döneminde hem siyasi hem diplomatik ilişkiler anlamında Osmanlı-Orta Asya ilişkilerine farklı bir boyut kazandırmış. Osmanlı padişahları, Timurlular Devleti yanında, Altınordu Devleti ile de yakın ilişkiler kurmuşlardı. Timur döneminin kültür, sanat ve edebiyatı, Osmanlı-Türk kültürünün gelişimini önemli ölçüde etkilemişti. 19. yüzyılın ortalarında, bölge Rus İmparatorluğunun idaresi altına girmiş olmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Asya Devletleri arasındaki bu etkileşim 20. yüzyıl başlarına kadar devam etmiş, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da Türkiye ile Orta Asya devletleri arasında çok daha yakın ilişkiler kurulmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Asya Türk devletleri arasında yüzyıllarca süren politik, diplomatik, dini ve kültürel ilişkiler, Türk arşivlerinde, müzelerinde ve elyazması koleksiyonlarında bulunan sayısız belgede yansımasını bulmuştur. İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi, bünyesinde bulundurduğu dokümanların zenginliği ve çeşitliliği açısından bu alanda ön plana çıkmaktadır.” Şahin özellikle Osmanlı Arşivlerinde çok önemli belgeler olduğunu dikkat çekerek, “15. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlangıcı arasındaki döneme ait Osmanlı Arşivi’nde bulunan yüzlerce tarihi belge, Osmanlı sultanları ve Orta Asya hükümdarları arasında geçen ilişkileri açıkça ortaya koymaktadır. Yine Osmanlı Arşivleri’nde, hac ziyaretinde bulunan Orta Asyalı Müslümanlar, Türkiye’yi ziyaret eden ünlü din adamları ve özellikle de Buhara, Semerkand, Taşkent ve Orta Asya’daki diğer merkezlerden gelen din adamları hakkında da verilere sahip olmak mümkündür.” Geçmişte yaşanan hadiselerin ve ilişkilerin ortaya çıkarılması gayesiyle, Uluslararası Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü ile Türk Arşivciler Derneği arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesinde “Osmanlı Belgelerinde Orta Asya Tarihi” adlı bir çalışmanın yapılması da karara bağlandı. Enstitü Müdürü Shahin MUSTAFAYEV ve Türk Arşivciler Derneği adına Başkan Yardımcısı Mustafa SERİN tarafından imzalanan protokole göre sözkonusu çalışma 2009 yılının sonuna kadar gerçekleştirilmiş olacak. Hacı Haldun Şahin proje hakkında da şu bilgileri verdi: “Projenin amacı, Orta Asya tarihi ile ilgili Osmanlı dönemi (15.-20. yy başları) arşiv dokümanı içerisinde mevcut olan arşiv malzemesinin tespitiyle, bunların ilgili çevrelere sunumu olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, arşivlerimizde Orta Asya tarihi ile ilgili tespit edilen belgelerin öncelikle transkripsiyonları yapılarak, Türkçe, Rusça ve İngilizce detaylı özetleri çıkarılacaktır. Üç (3) cilt olarak tasarlanan çalışmada belgelerin tıpkıbasımları da verilecektir. Ayrıca, Orta Asya şehirlerinin sanat ve tarihini aksettiren önemli belgeler seçilerek bu belgelerden oluşan bir serginin de Taşkent'te yapılması hedeflenmiştir. Yurt içinde yürütülen önemli projelerin yanısıra; Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kıbrıs Şeriye Sicilleri, Vakfiye Kayıt Defterleri, İngiliz Dönemi Şeriye Sicilleri ve Zabıt Defterlerinin günümüz türkçesine çevrilmesi, kataloglarının çıkartılması, defterlerin restorasyonlarının ve klasik ciltlerinin yapılması, mikrofilm ve digital ortama aktarılması projelerinden sonra Özbekistan'de bulunan Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü ile işbirliği anlaşması imzalayan Türk Arşivciler Derneği'nin yurt dışında bulunan arşivler ve araştırma merkezleri ile ilişkileri artarak devam edecektir. Türk Arşivciler Derneği, Kıbrıs adası üzerinde yürüttüğü kapsamlı çalışmanın benzerlerini önümüzdeki yıllarda da devam etticektir. Özellikle bir dönem Osmanlı hâkimiyeti altında bulunmuş coğrafyalarda yer alan ülke ve kururluşlarla irtibata geçerek mesleki, tarihi ve kültürel alanlarda ortak çalışma zemini aramaya, milli menfaatlerizin gerçekleşmesi için her türlü kıymetli çalışmanın içerisinde yer almaya devam edecektir” TÜRK ARŞİVCİLER DERNEĞİ'NİN ANKARA ŞUBESİ AÇILDI İhtisaslaşmayı ve müesseseleşmeyi kendine prensip edinen Türk Arşivciler Derneği, son yıllarda yurt içi ve yurt dışında yaptığı faaliyet ve projeler sayesinde hiç kuşkusuz mesleki alanda önemli mesafe katetmiştir. Bu atılım ve çalışmaları yaymak, derinleştirmek ve paylaşmak amacıyla; Ankara ilimizde bir şube açmayı prensip olarak benimsemiştir. 2008 yılı başlarında başlayan çalışmalar müspet netice vermiş, çeşitli kurumlarda görev yapan meslektaşlarımızın ve bu mesleğe gönül vermiş olanların, özverili gayretleri neticesinde; Sıhhiye Necatibey Caddesi'nde Türk Arşivciler Derneği’nin Ankara Şubesi faaliyete geçirilmiştir.


Bu haber 3158 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2008 / 08

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002