Kasım 2008

Ö T E S İ

 

22.07.2024 Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ankette çıkan acı gerçeği açıkladı: Eğitim çalışanları borç batağında


Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanlarının sosyo-ekonomik durumunu gözler önüne sermek amacıyla anket çalışması gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 2 bin 546 eğitim çalışanının katıldığı anketten çıkan sonuçlar, Türkiye gerçeklerine ışık tuttu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, anketle ilgili bir açıklama yaparak, eğitim çalışanlarının yüzde 90,8’nin kredi kartı borcu veya taksitleri bulunduğunu belirti. Ankete katılan çalışanların yüzde 80,7’sini Milli Eğitim Bakanlığı’nda, yüzde 15’i üniversitelerde, yüzde 4,3’ü de Yurt-Kur’da görev yaptığı belirtildi. . Ankete katılanların yüzde 39,8’i memur, yüzde 11,6’sı hizmetli, yüzde 10,4’ü veri hazırlayıcı, yüzde 6,2’si şef, yüzde 4,4’ü teknisyen, yüzde 1,3’ü şoför olarak çalışırken, yüzde 24,6’sı da diğer cevabını verdiği görüldü. Ankete katılanların yüzde 10.1’i 1-5 yıl, yüzde 27.9’u 5-10 yıl, yüzde 22.6’sı 10-15 yıl, yüzde 17.1’i 15-20 yıl, yüzde 22.1 ise 20 yıl üzerinde kurumunda görev yapmakta. Eğitim çalışanlarının ücret profili ankete göre şöyle çıktı: Ankete katılanların 12’si 601-800 YTL, yüzde 44.6’sı 801-1000 YTL, yüzde 40’ı 1001-1500 YTL, yüzde 2.5’i ise 1501 YTL ve üzerinde ücret kazanmaktadır. YÜZDE 74’Ü ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN MEMNUN DEĞİL Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, anketle ilgili çarpıcı bilgiler verdi: “Ankete katılanların yüzde 74.1’i görev yaptığı kurumdaki çalışma şartlarından memnun olmadığını belirtirken, yüzde 25.8’i memnun olduğunu ifade etmiştir. Kurumdaki çalışma şartlarından memnun olmayanların yüzde 2.9’u çalışma süresinin uzunluğundan, yüzde 5.6’sı çalışma koşullarının ağırlığından, yüzde 17.4’ü görev alanının belirsizliğinden, yüzde 17.7’si çalışma ortamının huzursuzluğundan, yüzde 20.3’ü olanakların yetersizliğinden, yüzde 28’i ise tüm bunların hepsinden şikayetçidir. YÜZDE 32,4’Ü EK İŞ YAPIYOR Ankete katılanların yüzde 83.6’sı aylık geliriyle geçimini sağlayamadığını, yüzde 16.3’ü ise geliriyle geçimini sağlayabildiğini belirtmiştir. Eğitim çalışanlarının yüzde 67,5’i ek iş yapmadığını ifade ederken, yüzde 32,4’ü ek iş yaptığını belirtmiştir. Ek iş yapan eğitim çalışanlarına ne tür işlerde çalıştıklarını da sorduk. Buna göre eğitim çalışanlarının yüzde 53,3’ü her türlü işi yaptığını belirtirken; yüzde 24,7’si boya, badana, tamirat, bahçe işleri, yüzde 7,5’i pazarcılık, yüzde 4,2’si hamallık, yüzde 3’ü nakliyecilik, yine yüzde 3’ü kalorifer tamiratı, bakımı, yüzde 1,8’i kurye, çaycılık, yüzde 1,2’si sıhhi tesisatçılık ve yine yüzde 1,2’si aşçılık yaptığını ifade etmiştir. YÜZDE 90,8’İNİN KREDİ KARTI BORCU YA DA TAKSİTİ VAR Eğitim çalışanlarının yüzde 90.8’inin kredi kartı borcu ya da taksiti vardır. Kredi kartı borcu ya da taksitleri olmadığını ifade edenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9.1’dir. Ankete katılan eğitim çalışanlarının yüzde 59,1’i kirada oturduğunu, yüzde 22,1’i evsahibi olduğunu, yüzde 15’i evinin ailesine ait olduğunu, yüzde 3,6’sı da evinin miras yoluyla kendisine kaldığını belirtmiştir. YÜZDE 69,4’Ü ÇOCUĞUNU DERSHANEYE GÖNDEREMİYOR Eğitim çalışanlarının yüzde 69.4’ü çocuğunu sınavları kazanabilmesi için dershaneye gönderememektedir. Çocuğunu dershaneye gönderenlerin oranı ise yüzde 30,5’tir. “Çocuğunuzu niçin dershaneye gönderemiyorsunuz?” sorusuna da yanıt aradık. Buna göre, yüzde 67,1’i ekonomik nedenlerle çocuğunu/çocuklarını dershaneye göndermediğini belirtirmiştir. YÜZDE 74,7’Sİ HER GÜN GAZETE OKUMUYOR “Eğitim çalışanlarına her gün en az bir gazete okuyabiliyor musunuz?” diye sorduk. Buna göre, eğitim çalışanlarının yüzde 74,7’si her gün en az bir gazete okumadığını belirtirken, yüzde 25,2’si her gün en az bir gazete okuduğunu ifade etmiştir. Eğitim çalışanlarının yüzde 64,3’ü ekonomik nedenler, yüzde 15,7’si basın-yayın kuruluşlarına güvenmediğinden, yüzde 6’sı da istediği gibi gazete bulamadığından her gün gazete okumadığını söylemiştir. Bu soruya diğer yanıtını verenlerin oranı yüzde 13,8’dir. Anketten eğitim çalışanlarının yüzde 72,5’i hizmetiçi eğitim almadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Hizmetiçi eğitim alanların oranı sadece yüzde 27,4’tür. Eğitim çalışanlarının yüzde 78,9’u sosyal aktivitelere katılmazken, yüzde 21’i sosyal aktivitelere katılmaktadır. Sosyal aktivitelere katılanların yüzde 36,6’sı spor aktivitesiyle uğraştığını, yüzde 23,1’i sinema ya da tiyatroya gittiğini, yüzde 2,3’ü ise oyun salonlarından zamanını geçirdiğini ifade etmiştir. Bu soruya diğer yanıtını verenlerin oranı yüzde 37,8’dir. ÜCRETLERİN YETERSİZLİĞİNDEN ŞİKÂYETÇİ Eğitim çalışanları kurumlarında en çok ücret yetersizliğinden şikayetçidir. Ücretlerinin yeterli olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 29,9’dur. Ankete katılanların yüzde 12,4’ü adam kayırmadan, yüzde 11,8’i kadrolaşmadan, yüzde 6,8’i çalışma saatleri ve koşullarından, yüzde 6,1’i amirlerinin kötü tutum ve davranışlarından, yüzde 3,7’si aşağılanma, horgörülmeden, yüzde 28,2’si ise hepsinden şikâyetçidir. Eğitim çalışanları çözülmesi gereken en önemli sorun olarak yine ücret yetersizliğini görmektedir. Ücret yetersizliği sorununun giderilmesini isteyenlerin oranı yüzde 56,4’tür. Bunu yüzde 15,9 ile sürgün, kayırma ve kadrolaşma takip etmektedir. Eğitim çalışanlarının yüzde 11,5’i görev tanımının yapılmaması, yüzde 7’si çalışma koşulları, yüzde 3,6’sı amirlerin olumsuz davranışları, yüzde 2,8’i de personel yetersizliği sorununun bir an önce çözülmesini istemektedir. YÜZDE 3,4 TATİL YÖRESİNE GİDEBİLİYOR Ankete katılanlara tatillerini nerede geçirdikleri sorusunu da yönelttik. Buna göre eğitim çalışanlarının yüzde 53,1’i evde, yüzde 22,9’u memlekette, yüzde 3,4’ü de tatil yöresinde tatilini geçirdiğini ifade etmiştir. Tatilde çalıştığını belirtenlerin oranı ise yüzde 18,4’tür. YÜZDE 36,2’Sİ ÇOCUĞUNUN DOKTOR OLMASINI İSTİYOR Eğitim çalışanlarının yüzde 36,2’si çocuğunun doktor, yüzde 12’si mühendis/mimar, yüzde 10,5’i öğretmen, yüzde 8,1’i avukat, yüzde 5,7’si akademisyen, yüzde 5,1’i bankacı, yüzde 2,5’i polis olmasını isterken, ankete katılanların yüzde 18’i diğer seçeneğini işaretlemiştir. Ankete katılanların yüzde 94,2’si çocuğunun geleceğine yönelik maddi yatırım/birikim yapamadığını belirtirken, yüzde 5,7’si maddi yatırım-birikim yapabildiğini ifade etmiştir” Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, anketten çok çarpıcı sonuçlar çıktığına dikkat çekerek, “Bu anket eğitim çalışanlarının içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır. Maddi imkansızlıklar dolayısıyla borç içinde kıvranan, evinin geçimini zor sağlayan, çocuğunu bile dershaneye gönderemeyen eğitim çalışanları, ek iş yaparak ayakta kalmaktadır. Bu gerçekler gözönünde alındığında, eğitimin olmazsa olmazı eğitim çalışanlarına hak ettiği önem verilmeli ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli maddi destek sağlanmalıdır” dedi.


Bu haber 3326 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2008 / 04

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002