Kasım 2008

Ö T E S İ

 

10.12.2023 Yarım Elma, gönül alma


2007 Kurban Bayramı arifesinde bir grup idealist insan bir araya gelerek merkezi İstanbul’da bulunan YARIM ELMA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ adıyla bir yardımlaşma derneği kurmuşlardır.

Felsefemiz “yarım elma gönül alma” deyimindeki iddiasızlık, gürültüsüzlük ve samimiyettir. Biz insan olmak hasebiyle ihtiyaç içindekiyle hali-vakti yerinde olanın farklı ortamda yaşasalar da bir elmanın iki yarısı olduğuna inanıyoruz... Bu inançla “elimizden bu kadarı geliyor; küçük, size layık değil ama sizi düşünüyoruz” yaklaşımıyla dilimizin bu güzel deyimini isim olarak seçtik. 2007 Kurban Bayramı arifesinde bir grup idealist insan bir araya gelerek merkezi İstanbul’da bulunan YARIM ELMA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ adıyla bir yardımlaşma derneği kurmuşlardır. Derneğin amaçları tüzüğünün 3. maddesinde “insanlar arasında yardımlaşmayı ve işbirliğini arttırmak; insanlık kültürünün geliştirdiği ve kabul ettiği ortak değerleri gelecek kuşaklara taşımak; toplum yararına çalışmalar yapmak, bu hususta çalışanları desteklemek; dünya barışına katkı yapmak; yoksullukla mücadele etmek; sağlıklı nesillerin yetişmesinde maddi ve manevi yardımlarda bulunmak” olarak belirlenmiştir. Bugün dünyamızın içinde bulunduğu en önemli tehlikelerin başında yer küresinin ısınması başka ve daha geniş bir ifadeyle çevrenin kirlenmesi, küresel terörle birlikte dünyanın Kuzeyi ile Güneyi arasındaki gelir farklılığıdır; zenginle fakir arasındaki uçurumdur. Kuzeyde yaşayan nüfusu görece az olan ülke insanları dünya zenginliğinin en büyük kısmına sahip iken; Güneyde yaşayan ve nüfusu çok daha kalabalık olan ülke insanları dünya zenginliğinden ölmeyecek kadar bile pay alamamaktadırlar. Bu sebeple, her yıl binlerce insan öldüğü gibi, binlercesi, belki milyonlarcası beslenme yetersizliği sebebiyle sağlıksız bir çevre ve ortamda bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara yakalanmaktadırlar. Bu durum, insanlık onuruna sahip olanların vicdanında ağır bir yük oluşturmaktadır. Yine bu durum dünyanın güvenliği için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kendilerinin belki bir gün, belki bir hafta gıdasını temin edebileceği yiyeceklerin zengin ülkelerdeki hemcinsleri tarafından çöpe atıldığını gören insanlar isyan duyguları içine girmekte ve çaresizlikle istenmeyen bazı eylemlerin içine düşebilmektedir. Neticede, çaresizlik içinde veya istismarlarla yönelinen bu yeni durum da tekrar bu insanların içinde bulunduğu çıkmazı derinleştirmektedir. Böyle bir değerlendirmeyle çeşitli mesleklere mensup olan 25 kişilik kurucular meclisi, milletimizin tarihten getirdiği alicenaplık, cömertlik, daima zayıfın yanında yer alma, düşmüşü kaldırma felsefesinden güç alarak, yukarıda zikrettiğimiz amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere daha fazla vakit geçirmeden bir dernek çatısı altında teşkilatlanıp faaliyete geçmeyi zaruri bulmuşlardır. Elbette el uzatmaya en yakınımızdakilerden başlayacak, halka halka genişleyecek, milletimizin sıcak nefesini ve uz elini dünyanın diğer ucundaki insanlara uzatmaktan bahtiyarlık duyacağız. Felsefemiz “yarım elma gönül alma” deyimindeki iddiasızlık, gürültüsüzlük ve samimiyettir. Biz insan olmak hasebiyle ihtiyaç içindekiyle hali-vakti yerinde olanın farklı ortamda yaşasalar da bir elmanın iki yarısı olduğuna inanıyoruz... Bu inançla “elimizden bu kadarı geliyor; küçük, size layık değil ama sizi düşünüyoruz” yaklaşımıyla dilimizin bu güzel deyimini isim olarak seçtik. Yerinde bir gülümseyişin muhteşem bir sevgi ifadesinin dışa vurumu olduğunun farkında olarak yola çıkıyoruz. Yardımlaşma ve hediye sunmak için harekete geçtik. İnsanları sevindirmek istiyoruz. Verilen az ve ufak olsa da önemli olanın gönül almak, insanlara düşünüldüklerini, unutulmadıklarını, yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu bilincindeyiz. Gönülden verilmişse, elmanızın yarısı bile çok değerlidir; veren açısından da alan açısından da. Bu anlayış çerçevesinde amaçlarımızı gerçekleştirmek için ülkemizde ve ülkemiz dışında ihtiyacı olan herkese dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin maddi ve manevi destekte bulunmak gayesiyle çalışmaların içinde olacağız. Doğal afetler, savaş, terör ya da herhangi bir şekilde insanların maddi, manevi bakımdan zarara uğradığı hallerde ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, barınma, ulaşım yardımları yapmak derneğimizin gayeleri içindedir. Bugün ülkemizde ve dünyada maalesef pek çok muhtaç insan bulunmaktadır. Bazen sokakta bizzat gördüğümüz, bazen gazetelere veya TV-ye konu olan bir haberde okuduğumuz ve izlediğimiz bu insanlar, yüreğimizi burkmaktadırlar. Böyle durumlarda insan elinden geleni yapmak istemekte ve yapmaya çalışmaktadır. Bazen yardım yapmayı düşünmekte fakat gerçek ihtiyaç sahiplerine ferdi olarak, kendi imkânlarıyla ulaşamamakta yahut bunun için yol gösterici ve aracı güvenli bir müessese aramaktadırlar. İşte bu yardımları ferdi olmaktan çıkarıp organize edilmiş bir şekilde sürdürmek, bunu yaparken yardım yapacak hamiyetsever, cömert ve sehavet sahibi insanlara bir mecra açmak önem kazanmaktadır. Gerçekten Müslüman halkımız asırlardır bu yolda insanlığa örnek olan çok büyük müesseseler kurmuş ve yaşatmıştır. Vakıflar diye medeniyet tarihinde emsalsiz bir yer tutan bu müesseselere veya bunların çağımız şartlarına uyan benzerlerine bugün de büyük ihtiyaç hissedildiği şüphesizdir. İrfan sahibi halkımızın “yarım elma gönül alma” deyişindeki derin felsefeye uyarak medeniyetimizin gülümseme, sevgi ve yardım elini hemcinslerimize uzatmak azmindeyiz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, geçtiğimiz mübarek Kurban Bayramı arifesinde kurulmasına rağmen, halkımızın büyük teveccühüne mazhar olan derneğimiz, memleketimizde ve kardeş Müslüman ülkelerde kurbanlar keserek etlerini yoksul insanlara dağıtmıştır. Bu cümleden Azerbaycan’da Ermeni işgalinin mecburi kaçkın ve göçkün statüsüne soktuğu insanların yaşadığı kamplarda, Kerkük’te, Kosova’da ve Kırım’da kurbanlar kesilmiş ve kurban etleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtılmıştır. Derneğimiz bu insanlardan büyük bir hüsnü kabul ve muhabbet görmüştür. Derneğimiz yine bu kısa zaman zarfında bazı üniversite öğrencilerimize burs sağlamıştır. Bu arada, korkunç bir yangında yanan kolundan eziyet çeken bir ilköğretim okulu öğrencisi kızcağızımızın bu kolunu ameliyat ettirmiş ve onu tekrar eski sağlığına kavuşturmak için gerekli tıbbi desteği temin etmiş ve etmektedir. Kısa süre içinde Anadolu’daki birçok ilde, söz gelimi Isparta, Kahramanmaraş, Trabzon, Antalya, vd. illerde temsilci arkadaşlar belirleyerek faaliyetlerimizi yaygınlaştırma imkanı bulduğumuzu memnuniyetle kaydetmek isteriz. Gayemiz söylediğimiz gibi din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin ihtiyaç içinde bulunan bütün insanlara yardım eli uzatmaktır. Bunu müşfik, hayırsever, cömert halkımızın bize verdiği destekle büyük bir şevk ve istekle yapacağımıza inanıyoruz. Derneğimiz Aksaray, Cerrahpaşa Cad. Muratpaşa Ap. A Blok, No. 3, K. 4, D. 7 adresinde yerleşmektedir. Telefonu: 0212- 632 36 36’tır. Derneğimizin genel ağdaki sitesi www.yarimelmadernegi.com, www.yarimelmadernegi.org ve www.yarimelmadernegi.net şeklindedir. Bize ilgilenenler yarimelmadernegi@yarimelmadernegi.com’a e-posta göndererek de ulaşabilirler. YARIM ELMA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 1. Doç. Dr. Orhan Gedikli 2.İhsan Barutcu 3.Kemal Çapraz 4.Ünal Metin 5.Süheyl Çobanoğlu 6. Doç. Dr. Fethi Gedikli 7.Özcan Pehlivanoğlu KURUCULAR KURULU Dr. İdris Kurtuluş Hayrettin Nuhoğlu Zekayi Savaşkar M. Şahin Gökçe Yalçın Yıldırım Hilmi Cebi Erşan Aygün Prof. Dr. Yumni Sezen Arif Dallı Turgay Özbaş (bengü türk) Kahraman Öztürk Mesut Başkır Prof. Dr. Zeki Aslantürk Kamuran Atakan Kenan Şahinler İbrahim Okur Ahmet Kolutek Temsilcilikler Ankara: Doç. Dr. Münir Demirci Ankara: Sait Yusuf (müşavir) Antalya: Uzm. Dr. M. Remzi Savaş Bursa: İbrahim Okur Çanakkale: Op. Dr. Mustafa Başaran Isparta: Prof. Dr. Harun Doğru Uzm. Dr. Levent Başyiğit Ecz. Abdullah Taş İzmir: Doç. Dr. Hüseyin Katılmış Kayseri: Prof. Dr. Sefer Kumandaş Manisa: Uzm. Dr. İsmail Özpınar Mersin: Uzm. Dr. Erhan Nomer K.Maraş: Ezc. Mesut Başkır Trabzon: Hasan Suiçmez- Haydar Gedikli Van: Nedim Kaplanoğlu Yozgat: Uzm. Dr. Mehmet Güneş Zonguldak: Özcan Gedikli Yurt dışı temsilciliği Kosova: Orhan Sait- Dr. Bilgin Sait Kerkük: Diş Tab. İbrahim Halil Sait BANKA HESAP NUMARALARI Ziraat Bankası Aksaray şubesi TL:49291003-5001 DLR:49291003-5002 EUR:49291003-5003 Bengü Türk TV ‘de Her hafta Salı günleri saat 20.30 – 22.00 arası Selcan ada’nın hazırladığı Yarım Elma programını izleyebilirsiniz. Programda yarım elma derneğinin yaptığı faaliyetler geniş olarak işlenilmektedir.


Bu haber 6496 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2008 / 02

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002