Kasım 2008

Ö T E S İ

 

14.07.2024 Türk Arşivciler Derneği’nden önemli bir kültür hizmeti: İTÜ arşivi araştırmaya hazır hale getirildi


İstanbul Teknik Üniversitesi’nin arşivinde bulunan Osmanlıca ve Fransızca her türlü yazışmaları, öğrenci kayıt ve sicillerini, ihale işlemlerini, üniversitede ders veren hocalara ait sözleşme ve maaş cetvellerini, satın alma, gelir-gider, muhasebe gibi çeşitli dokümanı ihtiva eden arşiv malzemesinin tasnif edilmesi işlemleri, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Türk Arşivciler Derneği’nin müşterek çalışmaları neticesinde araştırmaya hazır hale getirildi.

Hacı Haldun Şahin- Osmanlı döneminde Mühendishâne-i Berri-i Hümayun adıyla askerî bir okul olarak kurulan, daha sonra Hendese-i Mülkiye Mektebi adını alan bu kuruluş, 1909 yılında sivil yönetime dönüştürülmüş ve Mühendis Mekteb-i Alîsi, 1928 tarihinden itibaren de Yüksek Mühendis Mektebi adını almıştır. Dolayısıyla, teşekkül etmiş olan her birime ait evrak serileri oluşmuştur. İş bu çalışmayla, söz konusu arşiv malzemesi bir bütün halinde mütalaa edilmiş, arşivcilik usul ve metotları çerçevesinde tasnifi yapılmıştır. Üç cilt olarak hazırlanan kataloglarda, İstanbul Teknik Üniversitesi arşivinde bulunan ve üç ana kod Hendese-i Mülkiye Mektebi (HMM), Mühendis Mektebi (MÜM) ve Yüksek Mühendis Mektebi (YMM) altında toplanan dokümanın özetleri yer almaktadır. Her dosya içerisindeki evrak veya evrak takımı muhtevayı aksettirecek şekilde özetlenmiştir. Özete bağlı olarak aynı zamanda evrak veya evrak takımı içerisinde o konuyla alakalı şahıs, yer ve müessese isimlerinin de indeksi çıkarılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin çok değerli yöneticilerinin ve Türk Arşivciler Derneği'nin büyük gayret ve özverili yaklaşımları neticesinde, hayata geçirilen bu çalışmanın Türk kültür hayatına katkı sağlayacağını temenni ediyoruz. Atatürk'ün ifade ettiği gibi "Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek, bizler için bir borçtur."


Bu haber 3058 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2007 / 12

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002