Kasım 2008

Ö T E S İ

 

2.03.2024 Ünlü hattat Şefik Beğ’in 70 yıldır kayıp olan mezar taşı bulundu!..


70 yıldır gözlerden uzak kalan bir tarih belgesi tarihçi Necdet İşli’nin sabır taşını çatlatan çalışmaları sonucunda gün ışığına kavuştu ve unutulmaktan kurtuldu.

Zamanının ileri gelen hattatlarından ve hat tarihimizin önemli simalarından biri olan Hattat Şefik Beğ, ölünce, naaşı Beşiktaş’ta Yahya Efendi Mezarlığına gömülür. Ne olur, nasıl olur bilinmez, böylesine ünlü ve önemli bir insanın mezarının taşı bir süre sonra kayıplara karışır. Akıl havsala alacak iş değildir: Sanki yer yarılmış yerin altına girmiş veya kanatlanıp uçmuştur. Onu, İbnülemin Mahmut Kemal İnal gibi bir tarihçi bile bulamaz. Şefik Beğ’in Yahya Efendi Mezarlığına gömüldüğü bilinir de, mezar taşı her ne hikmetse bir türlü bulunamaz, görülemez. Mahmut Kemal taştaki yazıyı Nurullah Pertev Beğ’den alır. Kitabe şöyledir: “Ah minel mevt, Çün ecel geldi ana olmaz eman Cürmünü afv eyle yâ Rabbelmenan Mağfiret kıl olmasun hâli yeman Mazhar-ı nûr-ı şefaat kıl her zeman Musika-i hümayun hocası Hattat Şefik Beğ ruhuna Fatiha sene 1297” (1880) Kitabeyi beğenmeyen İbnülemin şöyle yakınır: “İkinci mısradaki “mennan”ı vezne uydurmak için “menan” yazan şair-i mahirin (!) ‘Rabbi mennan cürmünü afv eylesün’ demeğe dili varmıyor. Nesir kısmındaki ‘Musika-i hümayun hocası’ unvanını mezar taşında okuyanlar, merhumu yazı değil, musiki hocası zannedecekler. Bu, nasıl kitabe, Şefik Beğ gibi emsali ender bir hattat-ı ekbere böyle mi kitabe yazılır? Mesleğinde temeyyüz eden ekseri erbab-ı kemal hakkında -kasıttan yahut cehaletten bu türlü kitabeler yazmak suretiyle- reva görülen hürmetsizlik, şahıstan ziyade ilme taallûk eder. Mezar taşı yaptıranlar, galiba kariha-i kabihalarından saçmalar saçıyorlar yahut taşı yapan cahile ‘irade senindir, ne istersen yazdır’ diye tembih ediyorlar. Ne kadar teessüf edilse lâyıktır ki, yurdumuzda öteden beri cehl yüzünden muhtelif sahalarda görülen zararlar, yalnız yaşayanları değil, ölenleri de rahatsız ediyor. Arap hakîmlerinden biri ‘Musibetlerin en büyüğü cehildir.’ diyor.” (Son Hattatlar, 384-389.s.) Yahya Efendi Mezarlığında 1971’den beri, yâni tam 36 yıldır araştırmalar-çalışmalar yapan, adı geçen mezarlığı avucunun içi gibi bilen, işinin gerçekten ehli bir tarihçi olan Necdet İşli, bu (70 yıldır kayıp olan) taşı, sabır taşını çatlatan gayretleri sonucunda bulup gün ışığına çıkarıyor. Taşın çeşitli fotoğraflarını çekiyor, istampajını çıkarıyor; kısacası, gerekenleri fazlasıyla yerine getiriyor. Kitabedeki ifadeyi beğenmeyen İbnülemin, taştaki yazıyı görseydi acaba, Şefik Beğ’in şanına yakıştırabilir miydi; demekten kendimizi alamıyoruz… Hattat Şefik Beğ kimdir? Mehmed Şefik Beğ, Dîvan-ı Hümayun Dairesinde Tahvil Kesedarı Sebzî Efendizade Tahvil Kalemi hulefasından Süleyman Mahir Beğ’in oğludur. Tahminen 1819 yılında Beşiktaş’ta Kılıç Ali mahallesinde dünyaya gelir. Önce Ömer Vasfi Efendinin öğrencilerinden Ali Vasfi Efendi’den yazıya başlar. Onun vefatı üzerine teyzesinin eşi olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin evine 30 yıl devam edip yazıda olgunluğa erişir. Sultan Abdülmecid’in Sakız’da ihya eylediği caminin levhalarını yazar. 1855 yılındaki büyük depremde harap olan Bursa Ulu Cami’nin eski yazılarının onarımını yapar ve yeniden bazı levhaları yazar. Şimdi Bayazıt’ta üniversite merkez binası olan eski Bâbıseraskerî’nin dış kapısının üstündeki yazılar da onun eserleri arasındadır. 1880 yılında vefat edince Beşiktaş Yahya Efendi Mezarlığına gömülür.


Bu haber 4341 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2007 / 06

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002