Kasım 2008

Ö T E S İ

 

24.06.2024 “Millî Arşiv Kanunu Tasarısı” 161 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde


Milletimizin hafızası olarak nitelendirdiğimiz arşivlerimizin tarihî, idarî, malî, hukukî değerlerinin yanı sıra araştırma, eğitim ve kültür açısından da kamu yararı taşıması nedeniyle, bu malzemenin yönetimi, denetimi ve kullandırılması kapsamlı ve etkin bir mevzuatı gerekli kılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde çok istenmesine rağmen bugüne kadar başlı başına bir arşiv kanunu oluşturulamamıştır. 3473 sayılı Kanun hem bir arşiv kanunu değildir hem de içeriği itibari ile günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bu nedenle, hükümetin yeni bir kanun çıkarma teşebbüsünü Türk arşivciliği açısından çok önemli bir adım olarak değerlendirmek gerekir. Devlet arşivimizin kuruluşundan tam 161 yıl sonra Milli Arşiv Kanunu’nun çıkartılması teşebbüsü, başta biz arşivciler olmak üzere ülkemiz açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Bunu takdirle, şükranla karşılıyoruz. Ancak bu durum arşivciliğimizin istikbali için tek başına yeteri bir girişim olacak mıdır? Elbette ki hayır, bu kanunun ülke çapında uygulanmasını sağlayacak teşkilatın kurulması da Milli Arşiv Kanunu’nun çıkarılması kadar büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar arşiv hizmet ve faaliyetleri palyatif düzenlemelerle yürütülmüş, bundan dolayı da amaçlanan hedeflere ulaşılamamıştır. Bu durumun en önemli nedenlerini, arşiv hizmet ve faaliyetleri için gereken personel, mekân ve bütçe gibi unsurlar oluştursa da mevzuattan kaynaklanan sıkıntıların da mevcudiyeti göz ardı edilmez. Onun için Cumhuriyet tarihimizde ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen "Millî Arşiv Kanunu Tasarısı", hüküm ve muhtevasında var olan bir takım eksiklik ve aksaklıklara rağmen behemehal çıkartılmalıdır. Böylece yüz altmış bir yıllık özlem nispeten dindirilmiş olacaktır. Ülkemizde arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik olarak bugüne kadar çeşitli kanunî düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte, bu kanunların adında hiçbir zaman “arşiv” ibaresi yer almamıştır. Arşivle ilgili hususlar, “Muhafazasına Lüzum Görülmeyen Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun” başlığı adı altında düzenlenmiştir. Ayrıca tek başına müstakil bir Arşiv Kanunu da meclis gündemine getirilmemiştir. Şimdi ise başında “millî” ve “arşiv” bulunan bir kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir. Temennimiz söz konusu "Millî Arşiv Kanunu’nun” bir an evvel meriyet kazanmasıdır.


Bu haber 4232 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2007 / 02

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002