Kasım 2008

Ö T E S İ

 

22.07.2024 Arşivciler derneği “Türk” adını aldı


Tüm Arşivciler Derneği, Bakanlar Kurulu kararıyla “Türk” adını aldı. Böylelikle derneği adı, “Türk Arşivciler Derneği” oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan dernek başkanı Hacı Haldun Şahin, “Derneğimiz devletimiz nazarında rüştünü ispat etmiştir” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şahin, “Mesleki bir örgüt olarak 16 Nisan 1998 tarihinde TÜM ARŞİVCİLER DERNEĞİ’nin kurulması ile Türkiye'de arşivciliğin meslek olarak algılanması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Dernek, kurulduğu tarihten itibaren Türk adını almak ve Kamu Yararına Çalışan Dernekler Statüsüne kavuşmayı kendine hedef edinmiştir O günden bugüne kadar sürdürdüğümüz hummalı çalışma ve gayretler netice vermiş ve derneğimiz, (5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 28’inci maddesi; Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Millî, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığı’nın izni ile kullanılabilir, hükmü amirdir. İzin alınmadan söz konusu bu isimlerden herhangi birisinin kullanılması kanunen yasaklanmıştır.) TÜRK ibaresini isim olarak kullanma izni ilgili birçok kurumun olumlu görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın 11/09/2006 tarihli onaylı yazısıyla almış bulunmaktadır.” dedi. Şahin açıklamasında, “Böylece, TÜRK ARŞİVCİLER DERNEĞİ devletimizin nezdinde, rüştünü ispat etmiş, tanınan, bilinen ve tüzüğünde öngörüldüğü şekliyle; devlet-millet hayatına ait değerlerin korunması, tarih ve kültür mirasımızın yeni nesillere aktarılması ve tanıtılması gibi önemli çalışmalar yapacağına inanılan bir kuruluş olarak telakki edilmektedir. TÜRK ibaresinin dernek adında kullanılmasıyla birlikte çok yakın bir gelecekte ortaya konulacak projelerle, Kamu Yararına Çalışan Dernekler Statüsüne de geçileceğinden meslektaşlarımın asla tereddüdü olmasın.” Diye konuştu. ÇALIŞMALARA IŞIK TUTUYORUZ Derneğin, arşiv alanında yürütülecek bütün çalışmalara ışık tutmaya çalıştığını da belirten Başkan Hacı Haldun Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Fikir ve projelerin üretilmesini temin etmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin sorumluluğunda bulunan arşivlerin yönetimi, korunması, tasnif usulleri, amme hizmetine sunulması, teknolojinin arşivlerde kullanılması ve bu alanda hizmet veren personel haklarının belirlenmesi gibi konularda, aktivitelerde bulunmayı kendisine gaye edinmiştir. Hedefimiz, arşivcilik konusunda arşivlerimizin çeşitli meselelerinin tartışarak problemlere çözüm yolları aranmasının yanında, bu alandaki beklentilerin tespiti ile iş ve hizmetler konusunda ortak çalışmalar zemininin oluşturulmasıdır. Dolayısıyla, Türk ve dünya tarihinin; millî varlığımızın bir parçası olan arşivlerimizin ışığında değerlendirilmesini sağlamaktır.” Türk Arşıvciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Millî kalkınmanın ve millî menfaatlerin gerçekleşmesinde, ülkemizin içerisinde bulunduğu dar boğazdan kurtulmasında mesuliyet sahibi bütün fertlerin ve kuruluşların işlerini en iyi ve en verimli yapmasıyla mümkün olacağını içine sindirmiş olan derneğimiz, bu anlayışı kendine ilke edinmiştir. Güç ve kuvvetini tamamen millî ve kültürel değerlerden alan; millî hüviyet arz eden yapısı ve meslekî alanda yürüttüğü takdire şayan çalışmalarla, kamuoyundan günden güne artan bir destek görmekte, birçok kurum ve kuruluşun ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Böylece varlığı öteden beri ihtiyaç olarak hissedilen, günümüz itibarıyla ise Arşiv-Der bu boşluğu dolduran bir kurum olarak sosyal hayattaki yerini almıştır. Kuruluşumuzdan bugüne kadar hangi şartlarda olursa olsun arşivciliğin ilmî metodoloji içerisinde sürdürülmesi prensibini benimsemiş bulunan derneğimiz, devletimizin arşiv ve arşiv çalışanları konularında ileriye dönük atacakları her türlü müspet adımları gönülden destekleyecek ve yardımını esirgemeyecektir. Bu manada arşivler, devletimizin mazisine ışık tutan, geleceğini yönlendirmede çok önemli rol oynayan ve bu yönüyle devlet varlığının teminatını teşkil eden vazgeçilmez kuruluşlar olmaya devam edecektir. Bu bilinç ve düşünceden hareketle Türk Arşivciler Derneği, ülkemizde yürütülmekte olan arşiv çalışmalarına buradan devşirilecek bilgilerin millî menfaatlerin geliştirilmesinde kullanılmasına büyük önem vermektedir. Eksiklerimiz olmakla birlikte, mesleğimizdeki saygınlığımızı hak edebilmek adına “bilgiyi yükselen değer” kabul ediyoruz. Müesseseleşme ve ihtisaslaşma olgularını hayata geçirmeyi başarmış olarak ve gereken özeni göstererek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yolun dikensiz bir gül bahçesi olmadığını görüyor ve biliyoruz. Son olarak yolumuz dikensiz, istikbalimiz parlak olsun diyorum.”


Bu haber 3924 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2007 / 01

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002