Kasım 2008

Ö T E S İ

 

8.12.2023 Tüm Arşivciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin: Dünyayı anlamak için arşive gelin


Tüm Arşivciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin bugün dünyadaki gelişmeleri iyi analiz etmek isteyenlerin mutlaka arşivlere gelmeleri gerektiğini belirtti.

Hacı Haldun Şahin: �Eğer tarihin konusunun kültürler olduğuna, kültürlerin ise dinamik yapılar olduğuna, dolayısıyla tarihin kültürler hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunmak yerine, kültürlerin anlaşılmaya çalışılması gerektiğine inancımız tam ise, o zaman dünyanın en büyük �Kültür İmparatorluğu� olan Osmanlı Cihan Devleti�ni iyi tanımak ve anlamak mecburiyetindeyiz. İşte o zaman mevcut kültürleri dolayısıyla; dünyayı daha iyi tanımış olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bakımdan arşivlerimiz, yeryüzüne adaletin, merhametin, ilmin, irfanın, dürüstlüğün, insan hak ve özgürlüklerinin, devlet geleneğinin en güzel örneklerini sunmuş olan bir millet için ve bütün modern dünya için fevkalade değerli ve önem taşımaktadır� dedi.

DEVLETİN GELECEĞİNİN TEMİNATI ARŞİVDİR

Şahin, �Onun için diyoruz ki, arşivlerimiz milletimizin ve devletimizin geleceğinin teminatıdır. Böylesine büyük çapta bir arşiv hazinesine sahip olmak şüphesiz temel hedefi belirlenmiş bir devlet politikasını gerektirir.� Diye konuştu.

Tüm Arşivciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü:
�Arşivlerimiz yüzyıllarca kader birliği yaptığımız milletlerle, sonra bütün dünya milletleri ile bilgi ve düşünce alışverişine ve kaynaşmaya götürebilecek en sağlam, en güvenilir ve en zengin kaynaklardır. Bu zengin bakiye sadece ülkemiz için değil, bir dönem Osmanlı coğrafyası içerisinde yer alan ve bilahare ayrılmış olan 43 ülkenin tarihi için de vazgeçilmez değerdedir.

Bunlar: 1- Arnavutluk 16- Kamerun 31- Romanya 2- Azerbaycan 17- Karadağ 32- Sırbistan 3- Bahreyn 18- Katar 33- Sudan 4- Birleşik Arap Emir. 19- Kıbrıs 34- Suriye 5- Bosna-Hersek 20- Kuveyt 35- Suudi Arab. 6- Bulgaristan 21- Libya 36- Somali 7- Cezayir 22- Lübnan 37- Tanzanya 8- Cibuti 23- Macaristan 38- Tunus 9- Çad 24- Makedonya 39-Uganda 10-Ermenistan 25- Mali 40-Umman 11- Fas 26- Mısır 41-Ürdün 12-Gürcistan 27-Moritanya 42-Yemen 13- Hırvadistan 28- Nijer 43-Yunanistan 14- Irak 29- Nijerya 15- İsrail 30- Polonya

İmparatorluk, himayesi altındaki ülkelerle beraber III. Murat döneminde yaklaşık 20 milyon km2�lik bir alana ulaşmıştır..

Bu toprakların 2.848.940 km2 si Avrupa'da, 4.815.832 km2 Asya'da, Fas'la beraber 12.237.419 km2 si de Afrika'da bulunmaktadır.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Arap ve Balkan ülkelerinin tarihi kaynakları Türk arşivlerindedir. Onun için her fırsatta diyoruz ki; Osmanlı arşiv materyalini dikkate almadan, kullanmadan Ortadoğu, Arap ve Balkan dünyası üzerinde yapılacak her türlü çalışma eksik olacaktır.� Şahin Açıklamasında şu göreşler de yer verdi: �Arşivlerimiz üzerindeki hedeflerin iyi planlanıp, hedeflere varılması halinde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, milletlerarası münasebetlerde, Türkiye�nin hak ve hukukunu muhafaza etmesi ve sağlıklı siyaset üretmesi ile mümkün olacaktır. Bakınız bir zamanlar sulhün, hoşgörünün, adaletin, sadakatin, ilmin ve irfanın hüküm sürdüğü, Osmanlı coğrafyasının bir parçası olan Ortadoğu ve Arap dünyası, günümüzde kanın, gözyaşının, zulmün ve vurdum duymazlığın hükümran olduğu, terörün kol gezdiği, küresel emperyalizmin acımasız pençeleri arasında can çekişmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, daha 20. Yüzyılın başlarına kadar Türk idaresinde kalmış bu bölgelerdeki gelişmelere müktesebatı gereği kayıtsız kalamaz, kalmamalı. Böyle bir sorumluluğu sadece tarih zorunlu kılmıyor, aynı zamanda stratejik konumumuz da bunu zorunlu kılıyor�


Bu haber 4060 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2006 / 08

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002