Kasım 2008

Ö T E S İ

 

14.07.2024 



Millî Arşiv kanunu çıkmalıdır


Tüm Arşivciler Derneği Başkanı Hacı Haldun Şahin, Millî Arşiv Kanunu’nun biran önce çıkması gerektiğini ifade ederek, “Bu kanun, personel üzerindeki belirsizliklerle beraber arşivler üzerindeki olumsuz tasarrufları, isabetsiz kararları, millî arşivlerimizin sevk ve idaresindeki mevzuat yetersizliğini ortadan kaldıracak kapsamda olmalıdır” dedi.

Türkiye’de arşiv meselesi ile ilgili olarak bugüne kadar yapılmış çalışmaların ve alınan tedbirlerin, arşiv meselelerin temelden bir çözüm getirecek hüviyette olmadığına dikkat çeken Hacı Haldun Şahin, “Ancak tasarruf bakımından kolaylıklar sağlayan birtakım geçici çözümler getirilebilmiştir.” diye konuştu. YURDUMUZUN TAPUSU ARŞİVLERİMİZ Şahin yaptığı açıklamada, şu konulara dikkat çekti: “Tarihimizin, millî kültürümüzün ve millet hayatımızın her çeşit maddi ve manevi haklarının yazılı senetleri, yurdumuzun tapusu, millî varlığımızın geçmişten geleceğe geçiş vasıtası olan arşivlerimizi gereğince muhafaza edebilmek, değerlendirmek ve istifadeye sunabilmek için “Millî Arşiv Kanunu” ile “Teşkilât Kanunu”nun çıkarılması büyük önem arz etmektedir” Arşivcilerin bir çok sorunları bulunduğuna işaret eden Hacı Haldun Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Mevzuat yetersizliği, arşivcilik metot ve tekniklerini bilen çok az sayıda arşivci kadrosunun olması, bugüne kadar arşiv hizmetlerine yeterli bütçelerin ayrılamayışı, gerekli ilginin gösterilmemiş olması ve diğer bazı sebeplerden dolayı, ülkemizde arşiv çalışmaları beklenen seviyeye çıkarılamamıştır. Bütün bu menfî gelişmelerin sebep ve neticeleri, süratle hâlledilmesi gereken arşiv meselelerimizi teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz arşivlerimizle ilgili problemlerin hâlli konusu, günümüzde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’ni değil, bir çok ülkeyi de yakından ilgilendirmektedir. Macarların tanınmış arşivisti Lajos Fekete’nin, “Türkiye’de Türk milletinin geçmişinin, arşiv işleri başarı ile hâlledilmedikçe ortaya konulamayacağı fikrinin hâkim bulunması gerekir. Bunun yalnız Türk milleti için değil, beynelmilel ilmin çıkarı için de olduğu kabul edilmelidir...” şeklindeki görüş ve düşüncesi, arşivlerimizin önem ve değerini çok anlamlı bir şekilde ortaya koymaktadır.” Mevcut hukukî yapının arşiv hizmetlerinin yürütülmesinde hiçbir zaman reform hareketi niteliğinde olamadığına dikkat çeken Hacı Haldun Şahin, “Mevcut yasal düzenlemeler kurumun büyüyen ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalmıştır.” diye konuştu. Arşiv hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yürütülebilmesinde yeni hukukî, idarî ve teknik uygulamalara imkân verecek “Millî Arşiv Kanunu” ve “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun” çıkartılarak acilen hayata geçirilmesi elzem görülmektedir. Ümidimiz, hazırlanarak meclise sevk edilen tasarı; mevcut milli arşivciliğimizin ihtiyaçlarına ve arşivlerde on sekiz yıldır sözleşmeli olarak çalışan uzman personelin müktesep haklarının teminine çare olmasıdır. Bir çoğu master ve doktoralı olan arşiv çalışanları, bugün itibariyle kendi idarecilerini kendi içlerinden çıkartamamaktadır. Hem de on yedi, on sekiz yıllık bilgi birikimi ve tecrübeye rağmen. Dünyanın neresinde ve hangi ülkesinde bizde olduğu gibi bir meslek grubu var olsun ki, içlerinden kendi idarecilerini çıkartamamış olsun. Bu anlaşılması son derece zor ama gerçek olan uygulama, ilgi çekici bir araştırma konusu bile olabilir. Bu da yetmiyormuş gibi hükümet tarafından çıkarılması öngörülen Millî Arşiv Kanunu ile mesleklerinde yeniden test edilmek istenmektedir. Allah aşkına bu kadroyu hangi kurum kim nasıl test edecektir. Sanki arşiv personeli, on dokuz yıl önce kurumda işe elini kolunu sallayarak işe başladı. Böyle bir durum mevzubahis olamaz. Bütün çevreler şunu bilmelidir ki; çıkartılacak bu kanunla devlet, uzun süredir özlük hakları bakımından mağdur edilen uzman kadronun uzmanlığını tescil ederek gönlünü almış olacaktır. Yoksa çok büyük paye veya rütbeler vererek taltif etmiş olmayacaktır.”dedi.


Bu haber 3339 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2006 / 05

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002