Kasım 2008

Ö T E S İ

 

14.07.2024 Bütün memurlar yolluk alabilecek


Türk Eğitim Sen’in çok uzun süren hukukî mücadelesi sonunda kendi istekleri üzerine başka yerlere atanan memurlar dahil, bütün memurlar yolluk alacak

Türk Eğitim Sen’in, yolluk alamayan sendika üyesi memurların mağduriyetlerinin giderilmesi ve yolluk almaları için başlattığı hukukî mücadele Anayasa Mahkemesi’ne kadar gitti ve bütün memurlar yolluk almaya hak kazandı. Bilindiği üzere 6245 sayılı kanun değiştirilerek 4969 sayılı kanun çıkarılmış ve bu kanunun 10/1. maddesi ile “Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmişti. Bu ekleme ile kendi talepleriyle başka yerlere nakledilen memurlar yolluk alamıyorlardı. Türk Eğitim Sen, adı geçen kanunun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını talep etti. 6 ildeki idare mahkemeleri bu talebi haklı bularak, söz konusu hükmün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bu başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, kendi istekleriyle başka yerlere nakilleri yapılan memurların yolluk almalarını engelleyen düzenlemenin Anayasa’nın 2. ve 10. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Eski yolluklar da istenebilecek Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı doğrultusunda, hangi sebeple olursa olsun, ister kendi isteğiyle, ister re’sen; başka bir yere atanan bütün memurlar yolluk alabilecek. Bu arada daha önce yolluk alamayan memurlar da yolluklarını alabilecek. Danıştay tarafından verilmiş kararlara göre son 5 yıl içinde bir yerden başka bir yere atanıp yolluk alamayanlar, müracaat etmeleri halinde yolluklarını alabilecek. Daha önce bir yerden başka bir yere atanıp da yolluk alamayan memurlar, atamadan sonra görev yaptıkları okul veya kurumlara dilekçe ile başvuracaklar, yapılan başvuruya olumsuz cevap verilmesi durumunda, yolluğun alınabilmesi için dava açılacak. Birden fazla atama ile yer değiştiren memurlar, her bir atama için ayrı dilekçe verecekler. Her bir atama için ayrı dava açacaklar. İlk atama ile atandıktan sonra yolluk alamayanlar da Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmek üzere, halen çalışmakta oldukları okula dilekçe verecekler, olumsuz cevap verilmesi durumunda dava açacaklar. Dava açma süresi 60 gündür. Bu süre başvuru dilekçesine verilen cevabın tebliğinden itibaren başlıyor.


Bu haber 5502 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2005 / 12

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002