Kasım 2008

Ö T E S İ

 

14.07.2024 Bilimsel Korumalar...


Daha önceleri filmlerde seyrettiğimiz özel güvenlik elemanları, yakın zamana kadar bizim için birer aktör gibiydi. Bu sahışların yaşadığı maceraları izlerdik. İlk özel güvenlik teşkilatları kurulana kadar koruma işi “fedai” dediğimiz “eski” unsurlarla götürüyorduk.

Ancak, özel güvenlik kurumlarının yaygınlaşmaya başlamasından sonra koruma işinin de bir bilim olduğu, sıkı bir eğitim ve disiplin gerektirdiğini, ortak bir meslek etiğinin bulunduğunu öğrendik. Son zamanlarda artan suç oranlarına paralel olarak “güvenlik” sorunu dikkat çeker hale geldi. Bu nedenle biz de aklımıza gelen projeyi uygulamaya koyduk. Aslında birkaç firma ile “Özel Güvenlik Dosyası” açmayı düşünüyorduk. Ulaşabildiğimiz güvenlik firmalarıyla bu işin daha uzun soluklu ve geniş bir çalışma olduğunu anladık. Başlangıç itibariyle sohbet etme olanağını bulduğumuz her firma ile konuşup ardından bir değerlendirme dosyası hazırlamak niyetine girdik. İlk firmamız V.I.P. Security… Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özkan’a soruyoruz: - Neden Özel Güvenlik? - Türkiye’de özel güvenlik hizmetlerinin daha geniş çaplı, yasal içerikli ve toplumsal yaşama uygun bir hale getirilmesi zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçektir. - Neden gerçek?.. Yasal düzenlemeler yetersiz mi?.. - Hukuksal terimi ile “en kötü kanun kanunsuzluktan iyidir” şeklindeki deyimden hareketle bir yasal düzenlemenin özlemi duyulurken, yeni çıkan 5188 sayılı yasanın tatbikatta yaratacağı olumsuzluklar, bu anlamlı hukuki kuralı istenmez hale getirmiş bulunuyor. 10 Haziran 2004 gün ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Şirketlerine Dair Kanun adı ile çıkan bu kanun 26 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı, kamu güvenliğini tanımlayıcı mahiyetteki güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve unsurları belirtmek ve özel güvenlik hizmeti için, - İzin verilmesi - Bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması, denetlenmesi - Güvenlik elemanlarının temel eğitimi - Kanuna uygun hareket etmeyen işveren ve güvenlik şirketi olarak cezalandırılması şeklinde özetlenebilir. - Yasal düzenlemeler böyle diyor ve sizi sorunlarınız olabilir ama hizmet ettiğiniz sektörleri göz önüne aldığımızda etkili bir yapılanmaya gidebileceğiniz düşünülebilir. - 15.12.2004 tarihinde kurulan Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği var… 5188 sayılı yasadan doğan ve cezai müeyyideleri ile şirketleri çok derinden yaralayacak konuların bir süre için ertelenmesinde maddi manevi büyük çabalar harcamıştır. Yasanın bir ölçüde rahatlatıcı madde değişiklikleri ile 01.01.2006 tarihine kadar bir süre kazanımı görüldüğü kadarı ile hem yöneticilerde hem de şirketlerde bir gevşeme dönemi yaratmıştır. Zamanın akıp giden süreci içinde eğitimlerdeki güçlükler, merkezi sınav statüsü ve yönetimden doğan gecikmeler, 5188 Sayılı Yasanın içeriğindeki güçlüklerden doğan istemlerin yerine getirilmesinin zorluğu ile birleştiğinde kalan 1 aylık sürenin de yeterli olmayacağı endişesini doğurmaktadır. İncelememize göre işveren ile güvenlik hizmeti veren şirketler arasındaki diyaloglara rağmen birçok işveren şirketin yasanın emrettiği biçimde 11 Güvenlik Komisyonuna müracaat etmediği bile müşahede edilmiştir. Bu konuda resmi makamlar nezdinde uyarıcı gerekli ilişkilerde bulunmuş ve sürenin yetmeyeceği biçiminde endişelerimizin olduğu belirtilmiştir. - Sadece şirketlerin mi sorunu var? Elemanlarınızın sorunları yok mu? - Var tabii… Güvenlik Eğitim kurumları olanların değerlendirmelerine göre yapılan sınavların gecikmeleri, sertifikaların ele geçmeyişi, işveren-güvenlik şirketleri ve 11 güvenlik komisyonu işlev zincirinin tam işlemeyişi endişelerimizi güçlendirmektedir. Temel eğitimi veren bazı güvenlik eğitim müesseseleri kazanç sağlama amacı ile güvenlik elemanlarına çok paralı iş vaadinde bulunmaları, bazı ahvalde münferiden bazı ahvalde kitlesel olarak iş yerlerinden ayrılma yoluna sevkettikleri duyulmaktadır. Özel güvenlik şirketleri, aracı kurum başka bir deyişle taşeron firmalardır. İşverenin verdiği aylık ücreti tüm kanuni kesintilerden sona güvenlikçiyi makul bir kar payı ile aktarmaktadırlar. İşten vaad ile ayırdıkları güvenlikçiler bu mantıkla açıkta kalmakta, birçoğu eski şirketleri ile pişmanlık anlaşması yollarını aramaktadırlar. Eğer bu konudaki duyumlar doğru ise bu şekil Ticari Etikle bağdaşır bir durum değildir. - Hareket kabiliyetinizi sınırlayan sadece yasa mı? - Çoğu ahvalde yalnız güvenlikçiler değil, şirketler de yasa karşısında süre kısıtlığı bakımından mağdur duruma düşmektedirler. Ayrıca İçişleri Bakanlığınca yönetmeliğin 13’ncü maddesinde yapılan değişiklik ile 5188 sayılı yasanın özüne ters düşmekte, kanunun uygulanmasında istismarlara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Yasanın uygulanmasının 01.01.2006 tarihinden itibaren denetlenmeye başlaması halinde özellikle eğitim sonrası sertifikalarını alan, ancak valiliklerden güvenlik elemanı olduklarına dair kimliklerini, ödemeleri gereken harçlar nedeniyle alamayan elemanlar açısından da problemler yaratacağı kesindir.


Bu haber 3242 defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2005 / 12

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002