Kasım 2008

Ö T E S İ

 

11.07.2020 Talepler Siyasi Ve Bölücü Amaçlı


AB’den destek alarak isim değişikliği için mahkemelere koşan işbirlikçilere ağır tokat: Türkiye’yi bölmek amacıyla yurtdışı ve yurtiçinde organize edilip, mütareke medyasının da desteğiyle yapılan “kürtçe” isim talebi yüce Türk adaleti tarafından bir bir geri çevriliyor. Mahkemeler kararlarında; isim değişikliğinin kanunda belirtilen hakları içermediği gibi, Türkiye’yi etnik olarak bölmeyi hedeflediği vurgulanıyor.

AB’nin AKP hükümeti yoluyla dikte ettirdiği uyum yasalarından destek alan bölücülerin “isim değişikliği” oyunu Türk mahkemelerinden dönüyor. Adının “Ser(w)an” Hasan olduğunu iddia eden Hasan Kaldık’ın Malatya Nüfus Müdürlüğü aleyhine açtığı dava Malatya Asliye 1. Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme kararın gerekçesinde; değiştirilecek adın, milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adete uygun düşmeyecek ve kamuoyunu incitecek nitelikte olması gerektiği hatırlatıldı. Değiştirilmesi istenilen “Serwan” kelimesinin Türkçe kaynaklarda bulunmadığı gibi “w” harfinin de 29 harflik Türkçe Latin alfabesinde olmadığı belirtilen kararda, “anayasanın üçüncü maddesine göre Türkiye’de resmi dilin Türkçe olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında resmi dil olarak Türkçe kullanılmasının zorunlu olduğu, bu alfabeye aykırı yazıların en başta anayasaya aykırı olduğu ve Anayasa’nın üçüncü maddesinin değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceği” vurgulandı. Türkçe kullanılması zorunlu Malatya Asliye 1. Hukuk Mahkemesi kararında, anayasanın amir olduğu ve kanun, yönetmelik, tüzüklerin anayasaya aykırı olamayacağı ifade edilerek, resmi dil ve uzantısı olan resmi sicillerde kullanılması gereken dil ve alfabenin mutlak anlamda kamu düzenine ilişkin olup aksinin düşünülmesinin mümkün olmadığı, her yönüyle yerli nitelikli (yabancı unsur taşımayan) işlemlerde, resmi sicillere kayıtta 29 harfli Türkçe alfabenin kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Devletin üniter yapısını hedefliyor Mahkemeni verdiği kararda ayrıca, şahsın talebinin bireysel ve haklı nedene dayanmadığını belirtertip, devletin üniter yapısını zedelemeye yönelik organize bir eylem olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Mevcut konjonktüre göre bir kısın insanların Türkçe karakter olmayan harfleri içeren isim değişikliği talepleri ile siyasi amaç güttüğü, bu taleplerin konjonktüre bağlı olarak yoğunluk kazandığı; hedeflenen siyasi amacın kamuoyunu incitici, etnik gruplara ayırıcı nitelik taşıdığı; istemin bu nedenle 1587 sayılı kanunun aradığı “bireysel” haklı nedene dayanmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyetinin üniter niteliğine yönelik bir söyleme dönüştüğü ve bu suretle istemin “mutlak anlamda kamu düzenine” aykırılık teşkil ettiği sonuç ve kanısına varılarak davanın reddine karar verilmiştir.”


Bu haber defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2004 / 04

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002