Kasım 2008

Ö T E S İ

 

8.12.2023 Müdafaa-i Hukuk Ulusal Platformu bağımsızlık bildirisi yayınladı


Türkiye, Yeni Dünya Düzeni’nin tehdidi altında Müdafaa-i Hukuk Ulusal Platformu, 76 il temsilcisinin katıldığı ve iki gün süren toplantıda “Ulusal Egemenlik ve Bağımsızlık Bildirgesi” yayınladı. Ankara Ticaret Odası Salonu’nda yapılan 25-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını Müdafaa-i Hukuk Vakfı Başkanı Emekli Orgeneral Necati Özgen yaptı.

Mahmut Yılbaş, Aytunç Altındal, Onur Öymen, Mehmet Bilgin, Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Prof. Dr. Erol Manisalı, Talat Saral, Hüseyin Taviloğlu, Ferruh Atabaşoğlu, Mustafa Çınkı toplantıda birer tebliğ sundu. Çeşitli dallarda kurulan komisyonlar sonucu hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuna sunuldu. İstanbul Temsilcisi Mehmet Bilgin’in okuduğu Müdafaa-i Hukuk Platformu sonuç bildirisi aynen şöyle: “Türk vatanının bütünlüğü devletin bağımsızlığı ve ulusun egemenliği tehlikededir! Tehdidin esas unsuru ABD’nin ve AB’nin yeni liberal sisteminin küresel saldırılarıdır. “Yeni Dünya Düzeni” denilen bu tehdit gelişmekte olan ülkeleri yoksullaştırmakta, toplumları bölmekte, ulus devletleri yok etmekte; küresel sömürüyü kurumsallaştırmaktadır. Kuzey Irak’ta kukla bir devletin kurulması, bölücü terörle mücadeleyi engelleme, Kıbrıs’ta Türk varlığını silme çabaları, Ege sorunu, Patrikhaneye ekümenik statüsü verilmesi, Ermeni soykırım iddiaları ve Pontos senaryoları bu tehdidin ülkemize yansıyan örnekleridir. Gelişmeler karşısında ulusal çıkarlarımızı koruyan kararlı, dinamik politikalar ortaya konulamamaktadır. İçteki AB ve ABD yandaşları bu faaliyetlere destek olmakta, gerçekler halkımızdan gizlenmektedir. Türk milletinin milli, dini ve kültürel değerleri aşındırılarak Türk toplumu kimlik bunalımına sürüklenmektedir. Türk halkı yoksullaştırılmış, yoğun iç ve dış borçlanmalar sosyal dengeleri bozmuş, bu durum kalkınmayı durdurmakta dışarıdan ekonomik, politik, askeri dayatmaların ve teslimiyetçi davranışların nedenleri olmaktadır. Türk ekonomisi ve finans kurumları IMF, Dünya bankası ve onların arkasındaki sömürü güçlerinin ellerine ve insafına bırakılmıştır. Tarım, ormancılık, sanayi ve madencilik alanlarında ulusal ekonomi kârı kaybetmektedir. Stratejik ve sosyal amaçlı, yüksek değerler yaratan kamu iktisadi varlıkları özelleştirmeler yolu ile elden çıkarılmakta; bor dahil kıymetli madenler ve doğal kaynaklarımızdan öncelikle yabancıların faydalanması söz konusudur. Çıkartılan AB uyum yasaları çerçevesinde ve inanç turizmi adı altında turizm, tarım ve maden alanlarımızda yabancılar ve yabancı vakıfların yaygın şekilde mülk edinmelerine tanık olmaktayız. Türkiye’de sosyal devlet anlayışı terk edilmiş, gelir dağılımı bozulmuş, halkın büyük kısmı yoksullaştırılmış, sömürüye açık hale getirilmiştir. Türk Milli Eğitiminin sancıları devam etmekte, milli kültürün ve özellikle Türk Dili’nin geliştirilmesi için gerekli özen gösterilmemektedir. Bu olumsuz şartlar altında dahi milletimiz, tehdit altında olan ülke bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığını yaşatma karar ve azmindedir. Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde, Türkiye’yi işgal eden emperyalist devletlere ve onların işbirlikçilerine karşı kurtuluş savaşını vermiş olan milletimiz sahip olduğu milli ve dini değerler ilham kaynağımızdır. Bu toplantıda belirlenen temel öneriler doğrultusunda her alanda mücadele azimle sürdürülecektir. Milletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunma azmi karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur”


Bu haber defa okundu.

Ufuk Ötesi  : 2003 / 12

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002