Tutanak

 

Hüseyin Özbek  

Kötülüğü tanımlamak, kötüyü imal etmek, sonunda öldürmek


ABD halkının düşünce kalıplarını, davranış formlarını belirleyen güçlerin etkisi ABD ile sınırlı değildir. Pasifik’i ve Atlantik’i aşan, dünyayı sarmalayan ABD diğer ulusların, toplumların, toplulukların düşünce kalıplarının oluşturulmasına silahlı güçlerinden daha etkin bir diğer gücünü devreye sokmaktadır. O da Holivut’dur. ABD, kültür endüstrisinin merkezi gücü Holivut sayesinde ulusların, insanların bilinçaltına müdahale etmektedir.

16 Mart 2007 tarihli Hürriyet gazetesinin ilginç haber başlığına bir göz atalım : “-İRAN: HOLLYWOOD BİZE SAVAŞ AÇTI- İran, Antik Yunan’da Perslerle Ispartalılar arasında geçen “300 Ispartalı” filmiyle Hollywood”un kendilerine savaş açtığını öne sürüyor. İran basını, yetkililer ve bloggerler, filmin İran”ı hedef alan “Psikolojik savaş” olduğu konusunda hemfikir. Reformcu kanada yakın Ayandeh-No gazetesi, “Hollywood İranlılara savaş açtı” manşetini attı. Gazeteye göre filmde modern zamanlarda “Şer ekseni”nin bir parçası olarak gösterilen İran’ın atalarının da kana susamış katiller olduğu teması işlenmeye çalışılıyor. Daha önce de 2004 yılında büyük İskender’in hayatını ve Pers İmparatorluğuna karşı savaşını anlatan film, İranlıların tepkisini çekmişti.” Haberin devamından bazı Yunan sinema eleştirmenlerinin de filmi “ kana susamış video oyununa” benzettiklerini öğreniyoruz. Bunlardan Dimitris Tanikas filmde ABD’nin terörle mücadelesine göndermelerde bulunulduğunu belirterek, “Perslerle İranlılara gönderme yapıyorlar. Askerleri kana susamış ve az gelişmiş zombiler olarak gösteriliyor” diyor.
18 Mart 2007 tarihli Yeniçağ gazetesinden “Tarih ve kültürüne hakaret edildiği gerekçesiyle filme sert tepki gösteren İran’ın Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’ya başvurduğu”nu öğreniyoruz. UNESCO temsilcisi Muhammed Rıza Dehşiri “İran kültürüne hakaret için kasten yapıldığı”nı savunarak örgütten filmin kınanmasını istemiş. ABD”li yazar Frank Miller’in aynı adlı çizgi romanından beyaz perdeye aktarılan film “Tetromfil geçidinde Isparta kralı Leonidas komutasındaki 300 askerin 120 bin kişilik Pers ordusuna 3 gün boyunca direnişini” konu alıyor.
Gazete haberlerinden anlaşıldığı kadarıyla filmde Persler, yani İran karakteri vahşi, cahil, kan dökücü, uygarlıktan uzak kişiler, Yunan tarafı ise uygar, cesur, asil olarak çizilmiş.
ABD film endüstrisinin Amerikan halkının dünyaya bakışının, siyasal kültürünün, tüketim alışkanlıklarının, giderek ortalama kişiliğinin belirlenmesindeki etkisi bilinmektedir. ABD’nin ekonomik siyasal düzeninin, ülke içi, ülke dışı politikasının tanziminde finans kapitalin, silah tekelleri başta olmak üzere ekonomik gücü elinde bulunduranların mutlak hâkimiyetini göz ardı etmemek gerekir.
ABD halkının düşünce kalıplarını, davranış formlarını belirleyen güçlerin etkisi ABD ile sınırlı değildir. Pasifik’i ve Atlantik’i aşan, dünyayı sarmalayan ABD diğer ulusların, toplumların, toplulukların düşünce kalıplarının oluşturulmasına silahlı güçlerinden daha etkin bir diğer gücünü devreye sokmaktadır. O da Holivut’dur.
ABD, kültür endüstrisinin merkezi gücü Holivut sayesinde ulusların, insanların bilinçaltına müdahale etmektedir. Binlerce yıllık görkemli geçmişleri olan, cihangir imparatorluklar, büyük uygarlıklar kurmuş olan Asya, Afrikalıların derin bilinçaltlarında yaşattıkları kültürel tortulara, ulusal kodlara saldırmaktadır. Onlara bir hiç olduklarını, ABD’ye itaat ve kölelikten başka hiçbir yetenekleri olmayan sürüler olduklarını fısıldamaktadır. ABD’nin küresel saldırganlığına, emperyal kudurganlığına, BOP, GOP projelerine karşı çıkanların yok edileceğini, itaat edenlerin canlarının bağışlanıp köle olarak hizmet sunmalarına izin verilerek şereflendirileceklerini (!) söylemektedir.
Holivut ABD emperyalizminin işaret fişeğidir. ABD hedef seçtiği, saldıracağı hasımlarını, dünyada Holivut stüdyolarından, cezayı fazlasıyla hak eden, her türlü kötülüğün kaynağı uluslar, topluluklar, devletler -mitolojik kötülük simgeleri- olarak yansıtmaktadır. Dünya kamuoyunun saldırganlığa karşı çıkmasını önleyip, insanlığın ortak vicdanının, merhamet duygusunun kaynağında köreltilmesine yönelik operasyonlarını kitle iletişim araçlarıyla, film endüstrisiyle yapmaktadır.
Kan içici barbarlar, uygarlık düşmanı zombiler olarak ABD ve dünya halklarının beynine, bilincine kazıdığı çağımızın çağdışı Perslerine (!) yani İran’a karşı, günümüzün Isparta’sı (!) ABD’nin yağdıracağı bombaların bilinçsel meşruiyet inşasının kısa hikâyesi budur.
Küresel kötülük kaynağının imhası gibi çağdaş bir insanlık görevini zevkle yerine getirme hazırlığındaki ABD, işte bunun için Hollywood laboratuarlarında filmin sonunda yok edeceği kötülüğü imal etmektedir!


www.ufukotesi.com - 03 / 2007  

ufuk@ufukotesi.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.