Yakın Takip

 

Dr. Ünal Metin  

Oyun aynı, sahneye koyanlar aynı


İngiliz ve Fransızlar Mondros Ateşkes Antlaşmasının hemen ardından Çukurova’ya girerler. Çukurova’da yıllarca Türkleri ekonomik olarak sömürmüş ve semirmiş olan Ermenilerin aldatılmış çoğunluğu, asırlardır sinsi bir şekilde kanını emdikleri Türklerin kanını artık açık açık akıtmaktadırlar. Ermeniler arasında azınlıkta kalan bazıları ise kendi soylarından olan kişilerin bu yaptıklarına itiraz ederler ama onların da sonu masum Türkler gibi olur.

Ermeniler tarafından öldürülen Arşavur Efendi adlı bir Ermeni, katledilmeden önce Fransızlar tarafından hapsedildiği sırada söylediği sözler şu anda yaşanan olayların da sebeplerini ve sonuçlarını adeta özetler. Arşavur Efendi Ermeni komiteciler tarafından öldürülmeden önce şunları diyordu:
“Bizim delilerle aramızdaki ayrılık şu; onlar bana Ermeni düşmanı diyorlar, aynı kelimeyi de ben onlara söylüyorum. Ben Ermeniliği ve Ermenileri seven bir insanım. Türkiye’de yaşayan bir avuç Ermeni’nin bu azim kütle arasında Ermeni devleti kurması bir hayalden ibarettir. Komiteciler bu yolda ısrar ettikçe Ermenileri felaketten felakete sürüklerler. Son zamanlardaki telâfi kabul etmez zayiatımız bu yüzdendir. Tuttukları yol çok yanlıştır. Körü körüne ecnebi menfaatine alet oluyorlar. Bu gidişle Ermeni olarak Türkiye’de bir kişi kalmayacaktır.
Bu hareket Ermenilerin lehine olan bir hareket değil, bir hıyanettir. Bizim menfaatimiz Türklerle elele verip çalışmak, aynı vatan sevgisini vicdanımızda duymaktır. Neyimiz noksan; refahımız, servetimiz, ticaretimiz, zanaatımız Türk vatandaşlarından üstündür. Her şeyde yüksek durumdayız. Acaba Türklerin yerine kaim olacak ecnebi bir devlet bize bu kadar müsait davranacak mı? Yoksa bütün avantajlarımızı elimizden mi alacak? Bizim satılmış şuursuz komitecilere bu hakikati anlatmak imkânsızdır.
Türklerle canı yürekten birleşip bir Amerikalı gibi bu memleketi kat kat zengin ve yüksek durumlara getirmek Ermenilerin en büyük menfaatidir. Evvelce de söyledim ben halis, şuurlu bir Ermeniyim. Aklımı, mantığımı kullanıyorum. Hislerimle değil, mantığımla muhakeme ediyorum. Komiteciler bana hain diyorlar, nerede ise bir içim suda beni ve arkadaşımı boğacaklar. Benim gibi düşünen, aynı fikri taşıyan Ermeniler çoktur. Fakat komitecilerin korkusundan ağızlarını açıp bir şey söyleyemezler. Derhal kurşunla karşılaşırlar. Yalnız üzüldüğüm cihet Türk hükümeti burayı tahliye ederken beni de birlikte götürmeli, bu zalim komitecilerin eline bırakmamalı idi.”
Arşavur Efendi bunları söylediği için Ermeni caniler tarafından öldürüldü. Toprağı bol olsun.
Fransızlar ve İngilizler Çukurova’yı işgal ettikleri zaman ilk işleri Adana’da “Kürt Kulübü”, “Arap Kulübü”, “ Çerkez Kulübü”, “Boşnak Kulübü” gibi etnik ayrımcılık yapan kulüpler kurmak olmuştu. Hatta Tahtacı Alevi Türkmenlere bile bir kulüp tahsis etmişlerdi. Fakat Adanalılar bu kulüplere itibar etmediler. Fransızları Çukurova’dan kovaladılar.
İşte kardaşlar oyun aynı, sahneye koyanlar aynı; maalesef figüranlar da aynı.


www.ufukotesi.com - 02 / 2007  

unalmetin11@yahoo.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.