Zekice

 

Zeki Hacı ibrahimoğlu  

ABİDE İNSAN RAUF DENKTAŞ


Hedefi Enosis olan bu plan bütün teferruatı ile ilk günden tatbik edilmiş ve bugünkü netice alınmıştır. Bu gün Türk hükümetinin Kıbrıs için bir planı var mıdır? Bir hedef tayin edilmiş midir? Bunların cevabı bizce ve Kıbrıs’ta mesuliyeti omuzlamış olan arkadaşlarımızca meçhuldür.

Güzide devlet adamı Rauf Denktaş Kıbrıs’ı millî dâvâ hâline getirmiş insandır. Özgürlük mücadelesinin ıstırap ve çilesini çeken büyük insan diyor ki: “Kıbrıs dâvâsı sadece Kıbrıs Türklerini Kıbrıs’ta mesut ve hür bir hayat yaşatma dâvâsı değildir; İstanbul’a kadar uzanmak hayali içinde yaşayan Helenizm iddiasının yeni bir kök salışını önleme çabasıdır.”
Muahedelerle Kıbrıs üzerinde Türkiye ile eşit haklara sahip olan Yunanistan’ın Türkiye’yi kalleşçe mağlup etmesidir. Kıbrıs’ın Türkiye için stratejik önemi askerlerin takdirinde kalan bir konudur; onun için burada ondan söz etmeyeceğim. Kıbrıs dâvâsı Türkiye tarafından “MİLLÎ BİR DÂV” olarak kabul edilmiştir. Kıbrıs Türk’ü buna inanarak bu millî dâvâyı canı ve kanı pahasına müdafaa etmektedir. Bu dâvâ son safhasındadır ve önümüzdeki 3-5 ay içerisinde ya kazanılacaktır veyahut da kaybedilecektir.
Kıbrıs dâvâsının bugünkü çıkmaza girmesinde başlıca amil şimdiye değin Türk hükümetinin bir Kıbrıs siyaseti olmayışındandır. Zürih anlaşması imzalandığı gün Makarios ile Yunanistan’ın bir planları ve programları vardı. Hedefi Enosis olan bu plan bütün teferruatı ile ilk günden tatbik edilmiş ve bugünkü netice alınmıştır.
Bu gün Türk hükümetinin Kıbrıs için bir planı var mıdır? Bir hedef tayin edilmiş midir? Bunların cevabı bizce ve Kıbrıs’ta mesuliyeti omuzlamış olan arkadaşlarımızca meçhuldür.
İnançlarıyla, millî mücadelesiyle tarihe ışık tutacak yazısıyla hep anılacak olan abide insan Denktaş Kıbrıs Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladığında üzülmüştüm. Ancak verdiği beyanat beni rahatlattı. Artık silahlı bir mücadelenin adamı değil. Dernek kurup yazılarımla Kıbrıs savunmasına devam edeceğim diyor.
Kaleminiz sağ olsun, yazılarınızla verdiğiniz mücadele silâhlı güçten daha etkili olacaktır. Ömrünüz uzun olsun.


www.ufukotesi.com - 05 / 2005  

ufuk@ufukotesi.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.