Sağlık Meridyeni

 

Dr. İsmail Maraş  

YİN- YANG DENGESİ HAKKINDA


Aynı ailenin iki çocuğundan biri daha çok anneye, biri daha çok babaya benzese de, anneye benzeyen çocuk babayı da andırmakta, babaya benzeyen çocuk anneyi de andırmaktadır. Çünkü aslında o çocukta hem annenin hem de babanın genleri vardır. Fakat birinde annenin genleri diğerinde babanın genleri ağır basmıştır. “Yin” ve “yang” organlarını sınıflandırırken de bu mantıkla kategorize etmek gerekir.

Değerli okuyucularım, zaman çeşitli seminer ve toplantılarda, zaman zaman bana gelen maillerde yin-yang dengesi hakkında bilgi isteniyor.
İsterseniz bu sayımızda, akupunktur mantığını açıklamaya yarayan en temel unsurlardan olan yin- yang dengesi hakkında bilgi vermeye çalışalım.
Yin ve yang sembolü, aynı zamanda akupunktur felsefesini de yansıtır. Yin yang sembolünde bir daire, helezon bir kıvrımla ortadan ikiye, “siyah” ve “beyaz”a, yani “yin” ve “yang”a ayrılmıştır.
Tabii her iki yarı, birbiriyle hem uyumlu hem iç içe girmiş haldedir. Aynı zamanda her iki yarıda da, karşı yarıdan bir küçük nüve, bir küçük cevher veya parça mutlaka bulunur ki, bu nüveyi de her iki parçanın içinde bulunan noktalar temsil ediyor.
Örneğin karanlığın hakim olduğu bölgede, aydınlığı temsil edecek bir küçük beyaz nüve (nokta), aydınlığın hakim olduğu bölgede de karanlığı temsil edecek bir küçük siyah nüve (nokta) bulunuyor.
Tabii bu sembol, insandaki enerji devir daimini temsil ediyor. Dolayısıyla semboldeki şekilleri de zihnimizde devir daim ettirmemiz gerekiyor:
Dolayısıyla her iki bölgede bulunan nüve adını verebileceğimiz küçük daireler, büyüye büyüye kendi yarım alanına hakim olurken, öbür nüve de diğer yarıma hakim oluyor.
Böylece siyah bölüm beyazlaşırken beyaz bölüm de aynı oranda siyahlaşıyor. Ama her iki bölümde de diğer bölüme ait bir küçük nüve her zaman var oluyor.
Bu devir daim içinde yaşadığımız dünyanın sürekli, bir gece bir gündüz olarak devam ettiği, gündüzün bir süre sonra gece olduğu, gecenin bir süre sonra gündüz olduğu ve bu hareketin sürekli böyle devir daim ettiği gibi...
Sembolleri orijinal isimleriyle söylemek gerekirse, “yin” büyüye büyüye zirveye ulaşıp “yang”a dönüşürken karşı tarafta da, “yang” maksimuma eriştiğinde “yin”e dönüşmüş oluyor.
Sağlıkta amaç, “yin” ve “yang” dengesinin hiç bozulmamasıdır. Tıpkı hiç aksamadan devir daim eden gece ve gündüz gibi... Çünkü “Yin” ve “yang” dengesi hayatı oluşturan bir dengedir. Eğer bu iki enerji akımı vücudumuzda dengeli bir şekilde devir daim ediyorsa, organlarımız tüm fonksiyonlarını normal olarak yerine getirir. Eğer bir şekilde müdahale edilerek veya belirli etkenler sebebiyle zaman içinde “yin” ve “yang” dengesi bozulursa, hastalıklar ortaya çıkıyor.
Tedavi dediğimiz müdahale ile bu dengenin normale çevrilemediği hallerde de rahatsızlık süregidiyor. Enerji devir daimi bittiğinde de can bitmiş yok olmuş, bedenden çıkmış oluyor ki biz bu duruma ölüm diyoruz.
Akupunktur felsefesine göre bütün organlar ve onlara ait olan enerji kanalları “yin” ve “yang” enerji meridyenlerinin hakimiyeti altındadır. Ancak, “yin” ve “yang” sembolünde de olduğu gibi, “yin” organlarında “yang”ın, “yang” organlarında da “yin”in özelliğinden mutlaka az bir özellik sürekli vardır.
Bu aynı zamanda, yin organlarında yang özelliğinden, yan organlarında da yin özelliğinden bir özelliğin bulunduğu anlamına da gelmektedir.
Bir organda biri ağırlıklı olmak üzere iki grubun da var olmasını şöyle bir örneklemeyle biraz daha somutlaştırmaya çalışalım.
Aynı ailenin iki çocuğundan biri daha çok anneye, biri daha çok babaya benzese de, anneye benzeyen çocuk babayı da andırmakta, babaya benzeyen çocuk anneyi de andırmaktadır. Çünkü aslında o çocukta hem annenin hem de babanın genleri vardır. Fakat birinde annenin genleri diğerinde babanın genleri ağır basmıştır. “Yin” ve “yang” organlarını sınıflandırırken de bu mantıkla kategorize etmek gerekir.
“Yang” enerji meridyenine bağlı organlar:
Bu organ (veya meridyenlerin) adlarına “çalışan organlar” da denilebilir. Bunlar altı ana gruba ayrılır:
1- Kalın bağırsak
2- Mide
3- Üç ısıtıcı organ
4- İncebağırsak
5- Safra kesesi
6- İdrar kesesi
“Yin” enerji meridyenine bağlı organlar:
Bu organların adlarına da “salgı organları” denilebiliyor. Bu altı ana organ veya meridyen de şunlardır:
1- Karaciğer
2- Böbrek
3- Kalp
4- Akciğer
5- Dalak- Pankreas
6- Dolaşım-seks
Hayat enerjisi, organlarda ve onlara ait olan meridyenler üzerinde, 24 saat ritmik bir şekilde sürekli olarak dolaşır. Her meridyen iki saatte kat edilir, yani tamamlanır. Bu iki saat içersinde hem organ hem de aynı adı taşıyan enerji kanalı en aktif durumdadır.
Bu enerji dolaşımı esnasında iki “yang” meridyenini, iki “yin” meridyeni takip eder.
Tabi bu dolaşımın devamı, bir enerji kanalının son noktası ile ondan sonraki enerji kanalının ilk noktası birbirlerine bağlı olduğu için, akış hiç aksamadan sürüp gider.
Sağlıklı günler dileğiyle.


www.ufukotesi.com - 04 / 2005  

www.marasakupunktur.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.