Zekice

 

Zeki Hacı ibrahimoğlu  

TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRIDIR


Ufuklarında güneşin batmadığı büyük imparatorlukların mirasçısı mübarek milletim, Tarihi şanla, şerefle dolu, çağ kapayıp, yeni çağ açan büyük milletim. Seni Anadolu’dan çıkarma hareketini başlatmışlardır. Bütün şer güçler birleşmiş, bir takım oyunlarla birliğini, dirliğini bozmaya çalışmaktadırlar. Sana düşen görev uyanık olmak ve milli bütünlük için devletin bölünmez bütünlüğü için çalışmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve büyük Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve istiklâl savaşı ile kazanılmış hak ve hukukuna, varlığına, hürriyetine egemenliğine, millî değerlerine, güvenliğine ve savunma gücüne hizmet için vatandaşlarımızı aydınlatmak bilgilendirmek Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmak ve yüceltmek millî görevlerimizden olmalıdır.
Milletimizde oluşan sosyal doku bozuklukları GÜVEN duygusunun yitirilmesine ve millî değerlerin ANLAM kaybına ve KAVRAM kargaşasına sebep olmaktadır. Bunların engellenmesi için her türlü önlemlerin alınmasını sağlamak milletimizi uyarmak moral değerlerini yüceltmek zorundayız
Millî kültürümüzün gelişmesini, zenginleştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamak, oluşan yüksek medeniyetimizin gelişmesini Türk medeniyetinin temeli saymalıyız.
Millî güç unsurlarımız topluca dengeli ve adil bir şekilde kuvvetlendirecek her türlü mücadelede etkinlik sağlayacak çaba ve faaliyetleri desteklemeliyiz.
Milletler arası ilişkilerde eşitlik ilkesini temel alarak, devletimizin diğer devletlerle yapacağı anlaşma ve çalışmalarda buna göre hareket etmesini sağlamalıyız.
Daha önce hangi düşünceyi benimsemiş ve hangi oluşum içinde yer almış olursa olsun, fikirlerimizin doğruluğuna inanan herkesin vatan dediğimiz bu topraklarda bir araya gelmesini sağlamalı ve millî güç birliği oluşturmalıyız.
Kurtuluş savaşımızın ve millî mücadelemizin mazlum milletlere örnek olduğunu asla unutmamalıyız.
Milletimizin millî duygularının hassasiyetlerini gevşetmek, güvensizlik ortamını oluşturmak, millî değerleri anlamsızlaştırmak için milletimizin düşmanları her türlü bilişim ve iletişim araçlarını bilim, sanat, özgürlük, insan hakları ve demokrasi adına kullanmaktadırlar, milletimizi bu psikolojik savaşa karşı uyanık tutmak ve bu tip çalışmalarını boşa çıkarmak ve maskelerini indirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır. Çünkü savaşlar beyinlerde ve gönüllerde kazanılır.
Türk cumhuriyetleri ile yaşanan tecrübe yeterli olmalıdır. Türk cumhuriyetleriyle dilde, fikirde, işte birlik mutlaka sağlanmalıdır. Avrupa Birliği yerine korkmadan Türk Biriliği diyebilmeliyiz.
İnsanlarımız gelecek ile ilgili düşünmeye teşvik edilmelidir. Meselâ 10, 20, 50 yıl sonra bölge ve Türkiye ne olacak konulu yarışmalar düzenlenmelidir.
Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika araştırmaları enstitüleri kurulmalıdır. ABD, rant araştırma merkezi zemin oluşturma ve taraftar bulma bakımından bilhassa yakından izlenmelidir.
Haritaya bakmayı, coğrafî, kültürel, siyasî, etnik haritaları okumayı öğrenmeliyiz.
Türkiye daha önce gözlemci olarak bile katılmadığı Ortadoğu barış sürecine aktif bir taraf olarak katılmalıdır. Çünkü bu süreç sadece bir Arap-İsrail anlaşmazlığı değildir. Sonuçları sadece bölgesel etkinlik açısından değil, güvenlik parametreleri açısından da önemlidir. Çünkü bu süreç içinde Kıbrıs, Filistin ve PKK meseleleri birbirini etkilemektedir.
Türkiye Avrasya, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerine belli koridorlar açacak şekilde davranmalıdır.
Son olarak, Büyük Atatürk’ün gençliğe hitabesini bilhassa gençlerimize çok iyi okutmalı ve kavratmalıyız. Her Türk “muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu” bilmelidir.


www.ufukotesi.com - 02 / 2005  

ufuk@ufukotesi.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.