Sözün Özü

 

Alptekin Cevherli  

Türk Toprakları Satılıyor!


Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmuş ve olan hükümetlerin Tapu ve Köy Kanunlarında AB'ye uyum adı altında değişiklikler yapması sonucu yabancıların Türkiye'nin değişik illerinde satın aldığı arsa ve arazilerin toplamının 305 bin 545 dönümü aştığı bildirildi.

Yabancı uyrukluların Türkiye'de taşınmaz mal edinmelerine imkân sağlamak amacıyla TBMM'de yapılan değişiklikler köy arazilerinde gayrimenkul edinme hakkı tanınmıştı. Karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklular ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, Türkiye sınırları içinde taşınmaz edinebilmelerine imkân tanıyan bu değişiklik sonucu Türkiye'de küçük bir Avrupa ülkesinin yüzölçümünden fazla toprak yabancıların eline geçti.

En Çok Yunanlılar Almış!..
AB'ye uyum yasaları çerçevesinde yapılan düzenlemelerle bir yıl içerisinde 43 bin 500 yabancı uyruklunun Türkiye'den arazi aldığı dikkat çekiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ülkemizden gayrimenkul alan yabancıların ülke ülke sayısı ve hangi ülke vatandaşlarının kaç dönüm arazi aldığı açıklanıyor.
Ancak tapu adedi olarak birinci sırayı Yunan uyrukluların alması dikkat çekiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında, 3 Temmuz 2003 ile 16 Haziran 2004 tarihleri arasında 65 değişik ülkeden toplam 43 bin 498 yabancı uyruklu, Türkiye'nin değişik illerinde arazi ve arsadan oluşan 41 bin 877 adet taşınmaz mal satın aldı.
Bu konuyla bir internet haber sitesinde verilen bilgilere göre:
"Taşınmaz mal edinen 43 bin 498 yabancının ülkelere göre dağılımında ilk sırayı yüzde 83'lük bir oranla (36 bin 349 kişi) AB ülkeleri oluşturuyor. Bunların başında da Yunanistan, Almanya ve İngiltere geliyor. Kayıtlara göre, 14 bin 451 Yunanistan, 11 bin 778 Almanya ve 5 bin 432 İngiltere vatandaşı Türkiye'den arazi satın aldı. AB vatandaşlarının satın aldığı taşınmaz toplamı 31 bin 805 adet. Arazi ve arsa satın alan ABD'lilerin sayısı ise 724'te kalırken, Suriyeliler 2 bin 480'e ulaştı. İsrail ise kayıtlarda 97 kişi olarak geçiyor. Bunların yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden ayrıca 64 Irak, 430 İran, 201 Lübnan, 48 Mısır, 12 Ürdün, 14 de Kuveyt vatandaşı bulunuyor. Rusya'dan da 23 kişi Türkiye'den taşınmaz mal satın aldı."

Suriye Birinci Oldu
Yine aynı internet haber sitesinde, "kayıtlara göre satılan toplam 305 bin 545 bin dönüm arazi ve arsanın yüzde 90'ı (274 bin 894 dönüm) Suriyelilere ait. Lübnanlıların satın aldığı arazinin büyüklüğü ise 3 bin 718 dönüm. Mısır'ın payına da 2 bin 762 dönüm düşüyor. Arazi büyüklüğü açısından Ortadoğu'yu AB ülkeleri izliyor. AB vatandaşlarının aldığı arazi kayıtlarda 15 bin 572 dönüm olarak yer alıyor. Burada Almanya'nın payına düşen arazi miktarı 6 bin 635 dönüm. Almanya'yı sırasıyla Yunanistan, İngiltere ve İtalya izliyor. Yunanlıların Türkiye'de 4 bin 165, İngilizlerin de 2 bin 671 dönüm arazisi var. Kayıtlara göre ABD'liler ise 2 bin 639 dönüm arazi satın almış. Ruslar'ın sahip olduğu taşınmazların miktarı ise 52 dönüm.
İsrail vatandaşlarının aldığı arazi miktarı ise 62,5 dönüm olarak gözüküyor. Ancak özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İsraillilerin çok daha fazla arazi satın aldığı basında sık sık dile getiriliyor. Lakin kayıtlarda bunun tahmin edilenden çok daha az olması, ABD vatandaşı olarak çeşitli Yahudilerin de arazi almış olabileceğine dikkat çekiliyor.
Arazi satışları coğrafi açıdan incelendiğinde Türkiye'nin batı ve iç bölgelerinde AB, doğu vilayetlerinde ise Ortadoğu mülkiyetliği söz konusu. Arazi satışlarının yapıldığı yerlerin başında Hatay, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin ve İstanbul gibi stratejik iller geliyor.
Suriyelilerin en fazla arazi satın aldığı il Hatay. Burada satılan arazi miktarı 114 bin 190 dönüm. Bunu sırasıyla 3 bin 77 dönümle Lübnan, 164 dönümle de İran izliyor. Buna karşın ABD'liler Hatay'da 2 bin 50 dönüm arazi satın alırken Almanların payı 710 dönüm. Buna göre, Hatay'ın yüzde 2.2'si yabancıların eline geçmiş durumda. Hatay'da arazi satın alan Suriyeli sayısı bin 673, ABD'li 11, Almanya uyruklu ise 186 kişi bulunuyor.

İstanbul'da Araziler Dağınık
Bütün dünyanın gözbebeği İstanbul'da ise bütün dünyadan mülkiyet sahibi insan var. Burada en büyük pay 2 bin 733 dönümle Mısırlılara ait. Ardından İngilizler 360, ABD 196, Almanlar 150, İsviçreliler 36, İtalyanlar 36, Fransızlar 34, İranlılar 21, İsrailliler de 20 dönüm arazi almışlar. İstanbul'da bir yıl içinde yabancı uyruklu olarak toplam 4 bin 257 tapu kaydı oluştu.
Diğer yandan Türkiye'de yabancıların portföyünün 1.5 milyar dolar büyüdüğü bildirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası ve İMKB verilerinden elde edilen bilgilere göre, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki Hazine iç borçlanma senetleri ile hisse senedi ve mevduatlarından oluşan portföyü sadece geçen ay 1 milyar 511 milyon dolar artarak 18 milyar 108 milyon dolara yükseldiği bildirildi.


www.ufukotesi.com - 08 / 2004  

ufuk@ufukotesi.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.