Sözün Özü

 

Alptekin Cevherli  

Amerika niçin hata yapmaz?


Amerika kurmayı tasarladığı büyük dünya devletinin hesaplarını gelecek nesillerin bilinç altına daha ilkokulda aşıladığı kalıplarla yerleştirmeye çalışıyor. Türk dilinde yer alan “Ağaç yaşken eğilir” deyimi, ABD tarafından uzunca bir süredir uygulanıyor. Ülkelerinin geleceği olan çocuklara özel bir önem veriyorlar.

Amerikan eğitim sisteminde çocuklarda daha ana okulundan itibaren “Amerikalılık” bilinci oluşturulmaya çalışılırken, “Amerikan ulusu” kavramı da bu şekilde yaratılıyor.
Bu eğitim sisteminin temel mantığı WASP olarak nitelenen (White, Anglo-Sakson, Protestan) Beyaz, İngiliz soylu ve Protestan kesimin hegemonyasını devam ettirme olarak özetlenebilir.
Yapılan araştırmalar ABD’de şu anda nüfusun yüzde 69’unu oluşturan beyazların nüfus artış hızının düşük doğum oranı ve göç nedeniyle yavaşlayacağı ve 2050’ye kadar sadece yüzde 7 artarak, 210 milyon ya da nüfusun yüzde 50.1 oranında olacağı öngörülüyor.
ABD’de beyaz nüfus oranındaki büyük düşüşe karşılık Asyalı ve Hispanik nüfus oranında patlama yaşanacağını tahmin eden Amerikan Nüfus Dairesi, Asyalı nüfusun 2050’de 3 kat artarak 33 milyona, Hispanikler’in de yüzde 188 artarak 102.6 milyona ulaşmasını bekliyor.
Bu hesaba göre WASP’lar 2050 yılından sonra azınlık durumuna düşecekler. Bu konuda Washington yönetiminin acil eylem planı olarak bazı tedbirlere başvuracağı biliniyor. Zenci, Kızılderili ve Hispanikler arasında doğum kontrol yöntemlerinin daha sıkı tanıtılması, kamu hizmetlerinde ve işlerinde seçicilik yapılarak, söz konusu kesimin ekonomik ve yaşama standartları yönünden aşağı duruma düşürülmesi ya da 2’nci Körfez Savaşı’nda olduğu gibi çatışma bölgelerine WASP’lar dışındaki diğer Amerikan vatandaşlarının gönderilmesi gibi, önlemler ilk akla gelen ve uygulananalar.

AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ
Bilindiği gibi Amerika'da öğrenciler, ilkokul ve lise dahil olmak üzere zorunlu olarak 12 yıl eğitim görürler. Öğrenci başına yapılan yıllık harcama ise 13.600 dolar civarındadır. ABD’yi öğrenci başına 11 bin dolar ile İsrail takip eder.
ABD’de öğrenciler 12 yılın sonunda lise (high school) diploması elde ederler ve kolej veya üniversitelere girmeye hak kazanırlar. İlkokula başlama yaşı 6 olan ABD’de, 5 veya 6 yıllık ilkokul eğitiminden sonra öğrenci ortaokula (middle school) başlar. Daha sonra liseye (senior high school) devam eder.
Amerikalılar, öğrencinin bu dönemini "12. grades" olarak adlandırırlar. Lise sonrası, kolej veya üniversitelere yüksek eğitim (higher education) için gidebilirler. Ancak bu yüksek öğrenim imkânı bazı şartları da beraberinde getirir.
Buna göre elit kesim olarak kabul edilen WASP içindeki gençler bu yüksek öğrenimin şartlarından layıkıyla yararlanabilirler. ABD’de çok sayıda üniversite bulunmasına rağmen kaliteli eğitim veren okul sayısı hem çok azdır, hem de bu okullarda elit ailelerin çocuklarının eğitim imkânı bulunur.

ABD’DE ULUSÇULUK
Amerikan eğitim sisteminde yeni yetişen neslin belirli bazı düşünsel kalıplar içerisinde yetiştirilmesi büyük önem taşır.
Buna göre bir Amerikan ilkokulunda çekilmiş yandaki resimde görüldüğü gibi 7-8 yaşlarındaki çocukların zihinlerine ABD’nin yenilmez olduğu ve tanrının yanlarında olduğu düşüncesi; bir iman şeklinde işlenirken, zıt kutup olarak ise eskiden SSCB gösterilirken şimdi de yerine “İslâm” konulmaktadır.
Sonradan ABD vatandaşlığına giren bir kişiye dahi bütün geçmişini inkâr ettiren Amerikan sistemi; vatandaşlığa geçiş esnasında edilen yemin ile de bunu perçinler. Amerikan vatandaşı olmak için edilen yemin ise şöyledir:
"Burada, önünüzde, şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyeti ve egemenliğini reddettiğime; Bundan böyle, ABD Anayasası'nı ve yasalarını iç ve dış düşmanlara karşı savunacağıma; ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime; kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime; kanunun gerektirdiği durumda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun."
Böylece bu yemini etmiş bir kişi geçmişi ile bütün bağlarını da silmiş olur.

ABD’NİN PSİKOLOJİK ALT YAPISI
ABD’de bir okulda çekildiği belirtilen yandaki fotoğrafta kullanılan ifadeler, bu çocukların bilinç altlarına yerleştirilen “Amerikan ulusu yaratma” psikolojisi ve üstün ırk ideolojisinin en görsel yansımasını oluşturuyor.
Fotoğrafta WASP bir öğretmen tahtaya, İslâm=Terörizm=kötülük yazarken, yan tarafa ise:
“Bugünkü ders konusu, Amerika niçin hata yapmaz?
1- Biz iyi insanlarız.
2- Bir kartal gibi asiliz.
3- Şeytanı cezalandırırız.
4- Dünya çapında İngilizce’yi (İngiliz değerlerini) koruruz” yazarak ABD’nin geleceği olan çocuklara, İslâmiyet’i şeytansı olarak tanıtırken, diğer yandan da kendilerini sanki bozulmuş Tevrat’ta geçen “üstün ırk” gibi kabul edip, dünyayı koruma kutsal vazifesindeymiş gibi tanrısal bir güç ile asla hata yapmaz olarak kabul ettiriyor.
İşte bu nedenle de Irak’ta, Afganistan’da ve diğer ülkelerde ABD kendini hatasız ve ilahi güçmüş gibi görerek baskı yapıyor. Onların tabiriyle, “kendilerine göre” hata yapmıyor.
Ne diyelim, darısı Türk Millî Eğitim Sistemi’nin başına...


www.ufukotesi.com - 04 / 2004  

ufuk@ufukotesi.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.