Zekice

 

Zeki Hacı ibrahimoğlu  

Topluma Kazandırma Yasası


Bundan birkaç ay önce PKK-Terör örgütü için “Topluma Kazandırma Yasası” adı altında bir yasa çıkarıldı. Bu yasanın içeriğini burada uzun uzun anlatacak değilim. Ancak, “PKK-Terör örgütü militanları pişman olacaklar, eve dönüş hareketi başlayacak ve bu şekilde dağdaki eşkıyayı topluma kazandırmış olacağız” şeklinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır.

Bu açıklamayı yapanlar eğer açıklamalarında samimi iseler, PKK-Terör örgütünü tanımamaktadırlar. PKK-Terör örgütü eylemlerine başladığı 1984 yılından Terörist başının yakalandığı 1999 yılına kadar aynı gayeyle tam 49 defa af çıkartılmıştır. Ancak bu aflar hiçbir şekilde beklenen neticeyi vermemiştir. Çünkü Terörist başı ve örgütünün güney doğudaki emelleri değişmemiştir. PKK-Terör örgütünü korumaktan ne ABD ne de AB ülkeleri vazgeçmişlerdir.
Bugün bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç terörist teslim olmuştur? Yasa çıkarılma gayesine ulaşmış mıdır? Dağdaki eşkıyayı topluma kazandırma gayesiyle çıkarılan bu yasa, halen cezaevinde hükümlü olan teröristleri neden kapsamaktadır? Bu soruların izahını birilerinin yapması lazımdır. Kaldı ki; senelerce dağda kalmış, bir çok eyleme karışmış teröristlerin, hangi eylemlere katıldıklarını, kaç Türk Askeri’ni, Türk Polisi’ni, öğretmenini şehit ettiklerini veya hiç eyleme katılmadan dağda manzara seyrettiklerini, nasıl tespit edeceksiniz?
PKK-Terörist örgütü mensupları, değişik zaman ve mekanlarda “Pişman olmadıklarını” çok açıkça ortaya koymaktadırlar. Bundan bir ay önce İstanbul Adliyesi önünde (yasa çıktıktan sonra) 40-50 PKK’lı bayan “Pişman değiliz, af istemiyoruz, demokratik cumhuriyet istiyoruz, Apo’ya özgürlük istiyoruz.” diye hem slogan attılar hem de pankart astılar. Bunlara hiç kimse müdahale etmedi ve bir saat adliye önünde eylem yaptılar.
Buna karşılık, bu vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezanlar susmasın diye evlatlarını şehit veren Şehit Anaları Terörist başının idam kararı kaldırıldığında demokratik tepkilerini göstermek için Boğaziçi Köprüsünde 3 dakika eylem yaptılar diye hepsi tartaklanarak, itile kakıla emniyete götürüldüler ve haklarında İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Terörist başının militanlarını topluma kazandırma gayreti içinde olanlar, bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin analarını kaybetmeyi hiç mi hesaba katmamışlardır?
Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; “.....Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet hatta ihanet içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirebilirler. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini korumaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”
Bu yasayı çıkartanlar ve bu yasaya destek verenler arasında kendilerine saygı duyduğum hocalarımız da vardır. Neden böyle yapıyorlar? Bu yaştan sonra bir beklentileri mi vardır?Yoksa korkularından mı destek veriyorlar? Anlamış değilim.
Şair diyor ki;’’ Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz, çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı dağına...’’
Ey Türk Milleti uyan, kurulan tezgahlara alet olma, kendi ikbalin peşinde değil, “Büyük Türk Milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğü için çalış, sonunda sen de kazanacaksın.”

Av. Zeki Hacıibrahimoğluwww.ufukotesi.com - 09 / 2003  

ufuk@ufukotesi.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.