Bamteli

 

Aydil Erol  

Türk Dünyası'nın birliği


Dr. Rıza Nur, Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Nihâl Atsız "Türk tarihinin birliğini" işlerler. Tarihimiz hakkında ileri sürülen sözüm ona görüşleri çürütüp aklın ve bilimin sesini duyururlar.

Bildiğimiz kadarıyla "Orkun harflerinin izlerine" dikkatleri önce Mahmut Mesut (Koman) çeker: "Orhon Alfabesinin Anadolu'daki İzleri" (Konya, 1933).

Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli'nin Hun Sanatı (İstanbul 1972) adlı eserinde Kun (Batılılara uyup 'Hun' demişiz!) motifleriyle Türkiyedekilerin benzerlikleri, görenleri hayretten hayrete düşürmüştü.
Zamansız kaybettiğimiz Cinuçen Tanrıkorur, "ozanın kopuzundan âşığın sazına", Türkistan'dan Balkanlar'a değin Türk musikisinin saltanatını anlatır. Çalışkanlığıyla tanınan öğrencilerinden Dr. Gülçin Yahya da "Ud'un, Türkistan'dan dünyanın dört bir bucağına yayıldığını" ifade eder (Ud Metodu, Ankara 2002).

TRT yapımcılarından "Türk Dünyası'nın Sesi" Bünyamin Aksungur şarkılarda, türkülerde, fıkra ve nüktelerde Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğini nağme nağme, ezgi ezgi, beste beste dile getirir.
Yüksek Mimar Dr. Gözde Ramazanoğlu uğruna servet sebil ettiği çalışmalarının yemişi olan Orta Asya'da Türk Mimarîsi (Ankara 1998) adlı o güzelim eserinde mimarîdeki birliğimizi gösterir, "boyası göz nûru, fırçası kirpik" (Arif Nihat Asya) olan çinilerimizdeki görkemi işler.
Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Dr. Yusuf Gedikli vb. hocalarımız da Türk Dünyası'nın edebiyattaki birliğini işlemekten geri kalmazlar.

(Türk Dünyasında Bozkurt) konusundaki çalışmaları alkışlarla karşılanan, meslekî ve insanî kemâliyle hayranlıklar uyandıran Kemal Çapraz'ı da unutmamak gerektir.

Prof. Dr. Neriman Görgünay Kırzıoğlu da dantel dantel ördüğü, yanış yanış işlediği, çiçek çiçek bezediği, oya oya süslediği, bir karınca sabrıyla çalıştığı, yıllarını verdiği, göz nuru döktüğü ALTAYLAR'DAN TUNABOYU'NA TÜRK DÜNYASI'NDA ORTAK YANIŞLAR (MOTİFLER) adlı şaheserinde bu baş döndürücü coğrafyadaki Türk motiflerinin birliğini gösterir: Bir çok örneğiyle, renkli resimleriyle... Mimarlık eserlerimizdeki, paralarımızdaki, ahşap ve madenî eşyalarımızdaki, halı, kilim, heybe ve dokumalarımızdaki örnekleriyle... Erzurum'daki bir halı-heybedeki yanışla Kun Gülü'nün, Tebriz Halısı ile Pazırık Halısı'nın benzerliği karşısında kıvanç duymamak elde midir?.. (Halıyı adını bilmediğimiz bir Kun kadınına borçlu olduğumuz (N. Diyarbekirli) hâlde, Türklerin yaptığı halılar yüzyıllar boyu dünyaya "Acem Halısı" diye tanıtılmıştır. Tıpkı: Acem devletinin 2500 yıllık bir geçmişi olduğundaki Acem palavrası gibi!!!)
Bu birlik ve beraberliğin, aynı soydan gelmenin, aynı kültüre sahip olmanın dışında başka bir şeyle açıklanabileceğini sanmıyoruz. M. Sabir Kârgerli'nin sözleri, ezgileridir kulaklarımızda çınlayan:

Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Âzer bir boydur
Karakalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur

İnce bir zevk, hassas bir kalp, zengin bir kültür, yüce bir ruh, yüksek bir sanat elbette ki büyük bir millette olur, demekten kendimizi alamıyoruz.
"Binlerce yıllık motiflerden birkaçının ülkemiz ve Türk cumhuriyetlerinin paralarını süslediğini görmek atalarımızın kutlu ruhunu sevindirecektir" diyen Prof. Dr. Neriman Görgünay Kırzıoğlu'nun "sahasında ilk ve tek" olmak gibi bir özelliğe de sahip bulunan bu çalışmasını saygılarla selâmlamaktan, böylesine güzel bir eserin genişletilmiş ikinci baskısını aynı güzellikte yayımlayan Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi'ni de bütün gönlümüzle kutlamaktan kendimizi alamıyoruz.

Hâmiş: Hoca Hanımın TÜRK KADIN BAŞLIKLARI eserinin de bir an önce kitaplaştırılması yerinde olacaktır. Bu arada, mevcudu kalmayan Nejat Diyarbekirli'nin HUN SANATI, Gözde Ramazanoğlu'nun ORTA ASYA'DA TÜRK MİMARİSİ, Altan Araslı'nın AVRUPA'DA TÜRK İZLERİ, Ali Akbaş'ın KUŞ SOFRASI; okumalara doyulmayan, Necip Fazıl, Cemil Meriç üzerinde etkileri görülen İsmail Habib Sevük'ün kısa zamanda tükenen TUNA'DAN BATI'YA adlı eseri başta olmak üzere bütün kitapları yeniden yayınlanmalı, okuyucuların yararlanmasına sunulmalıdır.

Trabzon'da mı Tonya
Nerde bilemem Konya
Fazla karıştırmayın
Nenemin adı Sonya
Mavi Akımcı Mesut

Fındık satar Pekin'de
Cüneyt Zapsu peşinde
Bir 'incelik' var elbet
Tayyip'in bu işinde


Gelişmeye Bakınız!
Dün: "Yap işlet devret!" deniliyordu.
Aradan zaman geçti. Durum değişti.
Fikirler gelişti. İşler kolaylaştı.
Şimdi de şöyle konuşuluyor:
-At kurtul, rahat et!..


www.ufukotesi.com - 02 / 2003  

ufuk@ufukotesi.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.