Zekice

 

Zeki Hacı ibrahimoğlu  

Yeni Hükümete tavsiyelerimiz


Ak Parti; yöneticilerinin de beklemediği genel başkanları sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’nın kişiliğiyle yakaladığı rüzgar ve yıllarca milletimize kan kusturan yolsuzluk, yoksulluk, çete hortumlama olayları, işsizlik, açlık, vurgunculuk ve umursamazlık sebebi ile tek başına iktidar olma şansı elde etmiştir. Öncelikle genel başkan sayın Erdoğan ve yöneticilerini kutluyorum.

Bu yazımızda sayın Erdoğan ile ilgili hukuk sorunlarına hiç değinmeden Türk milletini beklentilerini Ak Parti yöneticilerine sunmak istiyoruz.
1-Temel anlayış ve ana konularda mutabakat Türkiye’nin Demokratik Siyasi hayata geçtiği 1946 yılından beri milletimizin çok büyük bir çokluğunun rağbet ettiği ve devamlı olarak reyleriyle destekleyip iktidara getirdiği temel siyaset anlayışı şu şekilde olmalıdır.
Milliyetçi, muhafazakar, demokrat,dürüst ve atılımcı bir siyaset. Bu temel anlayıştaki beş kavramın belirgin özelliklerini sayın Ak Parti yöneticileri çok dikkatle inceleyip çalışma alanlarını bu yönde götürmelidirler, aksi taktirde yakaladıkları bu rüzgar durursa kendileri çok şey kaybeder Türk Milleti nasıl getirdiyse öylece götürmesini bilir, gönül böyle olmasını istemez.
Bu beş kavramı ayrı ayrı incelemek zorundayız.
Milliyetçi ; Siyaseti şahsi çıkar ve ikbali için değil ve fakat mensup olduğumuz Türk Milletine hizmet için yapmak Devleti milliyetçi anlayışla yönetmek.
Muhafazakar ; Milletimizin kimliğini belirleyen ve toplumda fazilet ve saygınlığı canlı tutan, milli ve manevi değerleri koruyup geliştirmek.
Demokrat ; Hür düşünceleri benimseyen ve savunan bir zihniyet. Ancak devletin bölünmez bütünlüğünü Anayasamız da teminat altına alınan kutsal değerleri hangi düşünce ve maksatla olursa olsun tavizsiz korumak.
Dürüstlük ; Siyaseti şahıs ve grup çıkarları için bir yol olarak gören anlayışı red ve onunla mücadele ederek her yer ve halde temiz davranış ve helal kazanç inancını mutlak hakim kılmak.
Atılımcı ; Ülkemizi her alanda çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için girişimci ruhu canlı tutmak ve gelişmeci hamleleri devam ettirmek.
Siyasi çalışmalarda gereken bu “TEMEL ANLAYIŞI” belirttikten sonra başlatılması gerekli olan yeni girişimin bazı ana konularda da mutabakatı sağlaması zaruridir. Aksi halde tutarlı, mütecanis, uyumlu ve insanlarımıza güven veren bir hareketten bahsedilmesi mümkün değildir. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu durum muvacehesin de bu ana konular şu şekilde sıralana bilir.
Ana mutabakat konuları ;
1- İç ve Dış Güvenlik:
Bölücülük ve bu suçu teşvik hiçbir zaman hürriyetler sahasında yer alan bir konu değildir. Türk Milletinin bütünlüğü değişmez bir esastır. Etnik ve inanç farklılıkları bu bütünlüğü zaafa uğratacak nitelikte kullanılamaz. Toprak ve Toplum bütünlüğü güçlendirilecek müessir tedbirler süratle alınmalıdır. Bölücülük ve terörün iç ve dış kaynaklarını kurutmak için kesin ve kararlı mücadele yürütülmelidir. Ülke savunması güçlü tutulmalıdır. Avrupa Birliğine girmenin şartı egemenliğimiz ve Kıbrıs dahil Toprak bütünlüğünden taviz verilmesi olmamalıdır. Avrupa bilmelidir ki Avrupa Birliği olmazsa Türkler mutlaka Türk Birliğini kurmakta kararlıdır. Görüşünü artık telaffuz etmeye başlamalıyız.
Ayrı ayrı inceleme konusu yapacağımız Adalet, işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk, hortumlama, vurgunculuk, rüşvet gibi toplumu derinden yaralayan özgüveni kaybettiren bu konulara da acilen nester vurulması ve hiçbir güçten korkmadan üzerlerine gidilmesi halinde Ak Partinin yakaladığı rüzgarı daha bir arttıracaktır. Aksi halde bu rüzgar bir durulursa netice hüsran olur. Temennimiz ve dualarımız rüzgarın devam etmesinden yanadır.


www.ufukotesi.com - 12 / 2002  

ufuk@ufukotesi.com

Ufuk Ötesi Gazetesi'nde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.