Kasım 2008

Ö T E S İ

 

24.05.2024 KİTAP : Ekim - 2006

Türkler nasıl bir millettir

Mehmet Dikici - Ufuk Ötesi Yayınları  

Ufuk Ötesi’nden dev bir eser daha Türk milleti üzerine oyunların yoğunlaştığı bir dönemde, “Türkler nasıl bir millettir” kitabıyla ufuklarımızı açan Mehmet Dikici’nin dev eseri Ufuk Ötesi Yayınları arasından çıktı. Bugün dünya üzerinde 300 milyon nüfusa sahip dünyanın en stratejik bölgelerini elinde bulunduran Türk milletini tanımak isteyenlerin başvuru kitabı olacak bir eser... Büyük milletimizin karekteristik özelliklerini, ilim adamlarının Türk milletiyle ilgili önemli tespitlerini bu eserde bulacaksınız. Tarih boyunca Türk milletinin kültürel özelliklerini bulacaksınız. Bugün milletimizi ırkçılıkla, soykırımcılıkla suçlayanlara karşı tarihi örnekleriyle ve ilmi belgeleriyle açıklayan yazar Türk milletinin genlerinde ırkçılık geninin bulunmadığını de belirtmektedir. Bu eseri okuyunca Türk milleti üzerine oynanan oyunların sebeplerini çok daha iyi anlayacak milletimizin güzel hasletleriyle gururlanacaksınız. Evet, Türklerin nasıl bir millet olduğunu ve bugün yok edilmeye çalışılan özelliklerinin neler olduğunu anlamak istiyorsanız bu muhteşem eseri en kısa sürede okumalısınız. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Milliyetçileri’nin destekleriyle yayınlanan “Türkler nasıl bir millettir” kitabı her Türk aydınının kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken bir eser. Türk milletinin ufuklarını açan eserleri yayınlamaya devam eden yayınevimiz bundan sonrada Türk milletine küfür ederek prim yapanlara karşı bir kale gibi dikilerek kültür hayatımızı zenginleştirmeye devam edecektir. Kitabın isteme adresi: Ufuk Ötesi Yayınları, Alemdar Mahallesi, Molla Fenari Çıkmazı, Nu: 16-18 Cağaloğlu/İstanbul. Telefon: 0212- 511 88 28


KERKÜK ŞAİRLERİ

Şemsettin KÜZECİ - Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği 

Gazetemizin Ankara Temsilcisi, Araştırmacı ve Yazar ; kaleme aldığı “Kerkük Soykırımları” (2004) ve “Türkmeneli Edebiyatı” (2005) isimlerini taşıyan çok önemli iki kitaptan sonra “Irak Türkmen Şairleri Antolojisi”ni, “Kerkük Şairleri” adı altında kitaplaştırdı. 674 Miladi, 54 Hicri yıllarında Orta Asya ve Azerbaycan’dan gelip Irak’a yerleşen Türkmenler, dilleri ile birlikte edebiyatlarını, kültürlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Şüphesiz ki, Türkmenlerin dil ve edebiyat kökleri Oğuz boylarına uzanmaktadır. Irak Türkmen Edebiyatı genel Türk edebiyatı içinde önemli bir yer teşkil eder. Türkmenler Irak coğrafyasına yerleştikten sonra zaman içinde yeni unsurlarla kaynaştı ve kentleşti. Dolayısıyla yeni şartlara uygun bir edebiyatın doğması da tabiidir. Ancak ne var ki İmadettin Nesimi El–Bağdadî’nin yaşadığı döneme dek, (1370–1417 M) hiçbir Irak Türkmen şair ve yazarı hakkında bilgi sahibi değiliz. Nesimi’nin eserlerinde ustaca kullandığı çekirdek sözcüklerden yola çıkılarak kendisinden önce onlarca şair ve yazarın varlığına hükmetmek mümkündür. Ancak onlar kimdir ve sözlü edebiyatları nedir, bunu bilemiyoruz. Nesimi, Fuzulî ve Ruhi gibi kıymetlerden önceki şair ve yazarlara eserler bugüne kadar aydınlatılamadı. Saddam sonrası Irak’ta açılan 200 civarında Türkmen Okulu, 30 civarında Türkmence yayınlanan dergi ve gazete ile radyo - TV kanallarının açılması, Internet yayıncılığının Irak’ta gün yüzü görmesi, Irak Edebiyatçılarının başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası edebiyatçılarıyla ciddi ilişki kurmaları ve Uluslararası şiir - edebiyat şölenlerine katılmaları, elbette yeni bir edebiyat akımının başlangıcı oldu. Bu inançla elinizdeki kitabı daha da zenginleştirmeye çalıştık. Kitabı hazırlayan Şemsettin KÜZECİ’ nin doğup büyüdüğü Türkmeneli’nde yaşanan çok cepheli gelişmeler bu kitabı hazırlamakta acele davranmasını gerektirmiştir. Bu kitaba alınan şairler son yüz yılda baş gösteren isim yapmış tanınmış edebiyatçılardır. Çağdaş Irak Türk Edebiyatına ait elbette daha birçok değerli şair, yazar ve diğer sanatçılara ait çalışmalar bulunmaktadır. O çalışmaları yazar sizlere ayrıca ikinci ve üçüncü ciltlerde sunacağını ifade ediyor. “Kerkük Şairleri” kitabın birinci bölümü, Irak/Türkmeneli bölgesinde yaşayan 70 Türkmen Şairlerini kapsamaktadır. Kerkük, Türkmeneli’nin sembolik ismi olduğu için kitabı bu adla yayınlamayı uygun bulduk. Kerkük Şairleri Kitabı Merkezi Azerbaycan’da bulunan Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği’nin yayınıdır.


SALİKLİKDEN ARİFLİYEDEK

Şelale Hümmetli - . 

7 kitaptan biri veya “Saliklikten Arifliyedek” adlı bu kitap, ’nin “Bilenlere selam olsun” adlı ilk kitabıdır. Kitap Azerbaycan’da tanınmış edebiyatçı ve yazar Prof. Dr. Feridun Kurbansoy’un hayatı ve sanatı ile bağlı biyografi şeklinde yazılmıştır. Kitaba ünlü bilim adamlarından Prof. Dr. Vasim Mehmetaliyev, Filoloji ilimler doktoru Muhsin Nağısoylu, AME’nin “ Türk halklarının tanınmış insanları” Ansiklopedi grubunun Başkanı Ali Şamiloğlu Azerbaycan Devlet Televizyon ve Radyo üst kurum şirketinden Gülbeniz Hüseyinov’a, gazeteci-yazar Elçin Çelebi, ve Minare Çelebi gibi ilim adamlarının Feridun Kurbansoy hakkında yazdığı çok değerli fikirleri kitapta yer alıyor. Feridun Kurbansoy ilmin çok geniş ve çok çeşitli sahalarına dair zaman-zaman temas eden bir yazardır. Bütün konularda yazdığı eserlerde başarılı olduğu bilinmektedir. Lider TV-deki çalışmaları ile dikkatimizi en çok çeken divan sairlerinin ve yazarların hayatı ve sanatı ile bağlı belgeseller ve sinema filmlerinin senaryosunu yazan da Feridun Kurbansoy’dur. Yazarın A. A. Bakıhanov, Seyit Azim Şirvani, Mirza Alekber Sabir, Mikayıl Müşfik büyük klasiklerden M. Fuzuli hakkında çok değerli monografi, makale, film ve tiyatro eseri yazmıştır. Çektiği her bir film hakkında ayrıca ve geniş sohbet açmak mümkündür. Hakkında söz edilen ve filmler çekilen edebiyat ve sanat insanlarımızın, şairlerimizin, doğduğu yaşadığı yerlerde Bakı’da, Şamahı’da, Gence’de, Kuba’da, Şeki’de, Tiflis’te onların izini arayıp bulmak arzusu nice nice unvanda devlet arşivlerinde, Elyazmaları Enstitüsünde evlerde ve müzelerde korunup saklanan belgelerin dili ile konuşmak Feridun Kurbansoy’a nasip olmuştur. Şelale Hümmetli’nin kendine has yazı üslubu ve tarzı olan ve hazin bir dille yazdığı bu kitapta, Feridun Kurbansoy’un sanat hayatının kısa izahını bedii dille vermiştir. Gazeteci-yazar ve filolog kardeşime Şelale Hümmentli’ye nice bile başarılar diliyor, Prof. Dr. Feridun Kurbansoy’a 50 yıl doğum gününüz kutlu olsun diyoruz.


Kültür zenginliklerimiz

Oğuz Çetinoğlu - Bilgeoğuz Yayınları 

Değerli araştırmacı ve yazar Oğuz Çetinoğlu’nun çok çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırladığı ve emek mahsulü olmakla birlikte, aynı zamanda dil ve üslup güzelliğini de ihtiva eden “Kültür Zenginliklerimiz” adındaki yeni yayınlanan eserini dikkatle ve zevkle okudum. Türkiye üzerinde oynanan oyunların doruk noktasına ulaştığı, alt kimlik, din, inanç ve kültür taşmalarının ayyuka çıktığı, etnik çatışmaların büyük savaşlara yol açtığı günümüzde, ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliği sağlamada önemli katkıları olacağına inandığım bu eserin, anlaşılır, kısa öz ve net bilgiler ihtiva etmesi fevkalade önemlidir. “Bilgeoğuz” yayınevinden çıkan eserin özünde, insan, toplum ve millet kavramı çerçevesinde Türk tarihi ve sosyal yapısı ile toplumlar arası ilişkiler tahlil edilmiş, din ve inanç kültürü ile birlikte yaşamının nasıl olduğunu ve olması gerektiğini yumuşak üslupla çok güzel anlatılmıştır. Kültür zenginliklerimizin kavramı, aynı zamanda “Asar-ı Antikayı” da ihtiva eden kültür varlığı olarak düşünülebilinir ise de eser, insan ve toplum faktörü ile sınırlandırılmıştır. Deneyimli araştırmacı ve yazar Oğuz Çetinoğlu’nun kültür hayatımıza kazandırdığı bu önemli eserin, aynı zamanda okullarımızda kaynak eser olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatini taşıyorum. (Mehmet Şadi Polat)


*

 

 Sayı :79

 KÜNYE
 
 ARŞİV
 
 ABONELİK
 
 REKLAM
 
 
  YAZARLAR
 Ali Arif Esatgil
Bayrak gibi yaşamak...
 Alptekin Cevherli
En zor yazım…
 Doç. Dr. Fethi Gedikli
Şimşek gibi çakıp geçen ülkücü
 Dr. Yusuf Gedikli
Sevgili Kemalciğim, candaşım, kardaşım, arkadaşım…
 Kemal Çapraz
Son söz...
 Olcay Yazıcı
Asil Neslin Son Temsilcisi: Kemâl Çapraz
 Bayram Akcan
“BOZKURT” Kemal ÇAPRAZ
 Aydil Erol
Bu çapraz, kimin çaprazı?!!
 Şahin Zenginal
Sensiz hayat zor olacak
 Ünal  Bolat
Sevdiğini Türk için seven Alperen
 Hayri Ataş
“YA BÖYLE ÖLÜM DEĞİL Mİ ERKEN”
 Mehmet Türker
Türk Dünyasının dervişi
 Mehmet Nuri Yardım
Kemal Çapraz diye bir kahraman
 Prof Dr. Ali Osman Özcan
Ufuk Ötesinde Çapraz Ateş
 Orhan Seyfi Şirin
Çapraz doğuştan ‘Reis’ti
 Rasim Ekşi
Kardeşim Kemal’in Vasiyeti
 Dr. Orhan  Gedikli
Sevgili Kemal Kardeşimin Ardından
 Özdemir Özsoy
Seni unutamayız
 Dr. Ünal Metin
“Ufuk Ötesi” yaşıyor
 Aybars Fırat
Kastamonu Beyefendisi
 Süleyman Özkonuk
Öteki Ufuk
 Zeki Hacı ibrahimoğlu
30 yıllık dostumdu
 Coşkun Çokyiğit
Kemal Çapraz “Tek Ağaç”lardandı
 Baki Günay
Kırım Meclisinde Kemal Çapraz sesleri
 Ahmet Tüzün
İz Bırakan
 Cem  Sökmen
Metropoldeki dâvâ adamı: Kemal Çapraz
 Hüseyin Özbek
Kemal Bey
 Asuman Özdemir
Sermayeye kurban gittin…
           
       
 
   

Karahan 2002